Trendy

Red Hat: Bezpečnost zůstává hlavní prioritou firem, mění se však priority financování správy IT

Výsledky 10. výročního průzkumu Global Tech Trends společnosti Red Hat prozrazují stav digitální transformace v organizacích, jejich priority ve financování IT.

Tagy:
redakce4.4.2024

V globálním průzkumu trendů u zákazníků Red Hatu v roce 2024 bylo dotazováno více než 700 manažerů IT v různých odvětvích a regionech po celém světě, s cílem lépe porozumět novým aspektům používání technologií a vysledovat aktuální trendy. Zde shrnujeme hlavní zjištění této studie a podíváme se i na to, jak se výsledky v průběhu času měnily.

Hlavní prioritou financování zůstává bezpečnost 

Není překvapením, že hlavní rozpočtovou prioritou zůstává pro manažery IT bezpečnost. I tak ale průzkum ukazuje, že se bezpečnost stala ještě důležitější než v předchozích letech. Letos ji 50 % respondentů označilo za jednu ze tří hlavních priorit financování, což je o 5 procentních bodů více než loni, a tato změna je mnohem větší než většina změn, které jsme mezi jednotlivými průzkumy zaznamenali.

Pokud se ale do kategorie zabezpečení ponoříme hlouběji, zjistíme stejné nesrovnalosti jako v minulosti. Vzhledem k tomu, že hlavní prioritou financování bezpečnosti IT je zjišťování a detekce hrozeb a reakce na ně, je zajímavé, že ve většině regionů zůstává mezi nejnižšími prioritami školení v kybernetické bezpečnosti a najímání zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti nebo dodržování předpisů. Téměř na posledním místě, pokud jde o financování, zůstává také bezpečnost v rámci třetích stran nebo dodavatelského řetězce, a to navzdory celosvětové pozornosti, kterou si hrozby spojené s dodavatelským řetězcem v posledních několika letech získaly. 

Financování zjišťování, detekce a reakce na hrozby a zabezpečení cloudu upřednostňuje celkově třetina respondentů. Ale například subjekty v Asijsko-pacifickém regionu (APAC) upřednostňují před zabezpečením sítě ochranu dat, jejich soukromí a suverenitu, stejně jako obnovu po havárii. Nabízí se tedy otázka, zda nejsou některé aspekty bezpečnosti financovány nedostatečně. 

Otázka 5.6 – Jaké jsou hlavní priority vaší společnosti v oblasti financování bezpečnosti pro příštích 12 měsíců? Vyberte prosím až 3 hlavní oblasti, do kterých vaše společnost investuje.

Modernizace aplikací se v jednotlivých regionech liší

Modernizace stávajících aplikací je nejvyšší prioritou v oblasti financování vývoje aplikací (45 %). Dalšími prioritami jsou zlepšení digitální uživatelské zkušenosti, vytváření nativně cloudových aplikací a zrychlení poskytování aplikací a služeb. Priority financování vývoje aplikací se ale v jednotlivých regionech liší. Zatímco v regionu EMEA a Severní i Jižní Americe v je pořadí priorit financování vývoje aplikací poměrně podobné, v regionu APAC je různorodější a modernizace aplikací je na seznamu poměrně nízko.

Vzhledem k tomu, že region APAC je v procentuálním vyjádření větším uživatelem SaaS než ostatní regiony, lze předpokládat, že nahrazování staršího softwaru službami typu SaaS je zde o něco běžnější než jinde. Naproti tomu v regionu EMEA a Severní a Jižní Americe více než polovina respondentů uvedla, že hlavní oblastí investic do vývoje aplikací je modernizace těch stávajících. To je více než dvojnásobek odpovědí uvedených v regionu APAC. Mezi další hlavní priority patří zlepšení digitální uživatelské zkušenosti, vytváření nativně cloudových aplikací a zrychlení poskytování aplikací a služeb, přičemž v regionu EMEA se podniky více soustředí na vytváření mobilních aplikací a v Severní i Jižní Americe je kladen větší důraz na poskytování nových vývojářských nástrojů.

Otázka 5.2 – Jaké jsou hlavní priority vaší společnosti v oblasti financování vývoje aplikací pro příštích 12 měsíců? Vyberte prosím až 3 hlavní oblasti, do kterých vaše společnost investuje.

Změna priorit financování správy IT

Zdaleka nejvyšší prioritou financování správy IT zůstal i letos velký rozsah úkolů při řízení cloudu, který zahrnuje různé formy správy hybridních a multicloudových prostředí. Plných 59 % respondentů označilo řízení cloudu za prioritu číslo 3, což je o 9 procentních bodů více než před dvěma lety. Hybridní cloudová prostředí se stávají normou, přičemž společnosti se obecně neorientují ani na privátní cloud (21 %), ani na jediný veřejný cloud (9 %) a úspěch hybridního přístupu vyžaduje promyšlené strategické řízení.

Zajímavý je velký meziroční pokles v prioritách financování v oblasti řízení migrace úloh, která zaznamenala pokles o celých 9 procentních bodů a dostala se na konec seznamu priorit financování správy IT. Možná tento pokles odráží skutečnost, že mnoho organizací již našlo prostředí, kde mohou jejich aplikace běžet nejefektivněji, nebo alespoň v současné době není jejich přesun prioritou.

Otázka 5.7 – Jaké jsou pro příštích 12 měsíců hlavní priority vaší společnosti v oblasti financování celkové správy IT? Vyberte prosím až 3 hlavní oblasti, do kterých vaše společnost investuje.

Manuální procesy nadále brzdí úsilí o digitální transformaci

Překážky úspěchu digitální transformace zůstaly v posledních několika letech poměrně konzistentní. Jako hlavní oblasti, které brání organizacím v úspěchu, byly označeny manuální procesy nebo provoz IT, technický dluh a nedostatek dovedností nebo talentů. Manuální procesy byly ale častěji uváděny jako překážka v Severní a Jižní Americe a méně často v regionu EMEA. Vzhledem k tomu, že je automatizace tak významným tématem v mnoha oblastech IT, není překvapením, že společnosti začínají automatizovat v mnoha oblastech. Automatizace zabezpečení, cloudových služeb a poskytování služeb jsou proto při financování první na řadě. Až na konci seznamu překážek zůstává nedostatek finančních prostředků a nutnost snižovat náklady, a to navzdory ekonomické nejistotě a napjatějším rozpočtům.

Otázka 2.3 – Jaké jsou podle vás hlavní překážky, které brání vaší společnosti v úspěšné digitální transformaci? Vyberte až 3 největší překážky.

Studie obsahuje řadu dalších informací, například o cloudových strategiích, data z průmyslových odvětví, plány na automatizaci a mnoho dalšího. Pro hlubší analýzu se podívejte na Globální technologické trendy pro rok 2024 a dozvíte se více o tom, jak podniky plánují v nadcházejícím roce modernizovat svůj přístup k IT.

Metodika průzkumu

Společnost Red Hat provedla od srpna do září 2023 průzkum mezi více než 706 manažery IT, kteří mají vliv na rozhodování o nákupu hardwaru, softwaru nebo cloudových služeb ve společnostech s tržbami vyššími než 10 milionů dolarů. Respondenti byli vybráni z podskupiny zákazníků společnosti Red Hat ve spolupráci s partnery Red Hatu.