Trendy

Průzkum Cisco: pouze 3 % firem jsou odolná proti současným kyberbezpečnostním hrozbám

Pouhá tři procenta firem mají podle Indexu kyberbezpečnostní připravenosti společnosti Cisco své zabezpečení na takové úrovni, aby bylo schopné čelit současným sofistikovaným kybernetickým hrozbám.

redakce12.4.2024

Pouhá tři procenta firem mají podle Indexu kyberbezpečnostní připravenosti společnosti Cisco své zabezpečení na takové úrovni, aby bylo schopné čelit současným sofistikovaným kybernetickým hrozbám. Naopak u více než 70 procent podniků je obrana proti moderním útokům nastavena slabě nebo zcela nedostatečně.

Při sestavování Indexu kyberbezpečnostní připravenosti se Cisco zaměřila na pět základních pilířů bezpečnosti: ochrana identit, odolnost sítě, zajištění zařízení, bezpečnost cloudu a využití umělé inteligence, s nimiž souvisí 31 bezpečnostních řešení. Výsledky indexu vycházejí z rozhovorů s 8000 bezpečnostními pracovníky ve 30 zemích. Bezpečnostní experti uváděli, která z řešení jejich společnosti nasadily nebo v jaké fázi nasazení se nacházejí. A na základě jejich odpovědí pak byla připravenost v jednotlivých pilířích vyhodnocena čtyřstupňovou škálou: „začátečník“, „zavádí“, „pokročilý“, „vyspělý“.

Z hodnocení všech odpovědi vzešel celkový výsledek. Pouze 3 % firem lze z hlediska připravenosti označit jako „vyspělé“. Známku „pokročilý“ si vysloužilo 26 % podniků. Příslušné bezpečnostní technologie „zavádí“ 60 % podniků a 11 % z hodnocených společností jsou pouze „začátečníci“. Cisco přitom upozorňuje, že procento vyspělých firem se meziročně výrazně snížilo z 15 % v loňském roce na 3 % letos, což je důsledek bouřlivého rozvoje hackerských technik a hyperkonektivity.

Další zjištění Indexu:

Čekání na útok

73 % respondentů uvedlo, že v příštích 12 až 24 měsících očekávají kybernetický bezpečnostní incident. Více než polovina dotazovaných (54 %) čelila útoku v posledních 12 měsících. A 52 % takto postižených uvedlo, že je to stálo nejméně 300 000 USD.

Nadbytek bezpečnostních řešení

67 % firem má na svém IT prostředí nasazeno 10 a více bezpečnostních řešení. Čtvrtina z dotázaných jich dokonce provozuje než 30. Firmy přiznávají, že velký počet parciálních bezpečnostních nástrojů zpomaluje schopnost odhalovat incidenty a reagovat na ně. 

Nezabezpečená zařízení

85 % společností dovoluje k připojovat se k firemním platformám ze soukromých nespravovaných zařízení. 

Investice do bezpečnosti

Účastníci průzkumu chápou své rezervy v zabezpečení firemní infrastruktury. 97 % respondentů plánuje v následujícím roce zvýšit rozpočet na kyberbezpečnost, přičemž u 86 % společností mají investice do bezpečnosti vzrůst o více než desetinu. 

„Nemůžeme podceňovat hrozbu, kterou představuje naše vlastní přílišná sebedůvěra. Firmy musí investovat do integrovaných platforem a opřít se o umělou inteligenci, aby mohly pracovat ve strojovém měřítku a konečně naklonit misky vah na stranu obránců,“ uvedl Jeetu Patel, výkonný viceprezident a generální ředitel divize Security and Collaboration ve společnosti Cisco. 

Více informací najdete zde 2024 Cisco Cybersecurity Readiness Index.