Byznys IT

Proč my? Sázka na jistotu

Jakub Špaček20.11.2018
Jaké služby konkrétně poskytujete?

Které z nich vaši zákazníci využívají nejčastěji? Naší službou číslo jedna je od počátků existence firmy svěřená správa ICT infrastruktury zákazníků. U větších zákazníků mluvíme o doplnění zdrojů a činností, které si z mnoha důvodů nedělají sami, či nemají potřebné kompetence. Naše společnost však zásadně neposkytuje body shopping. Pracujeme na základě servisních smluv, kde má zákazník pevně nastavené SLA parametry a spolu s týmem dedikovaných odborníků využívá veškerých moderních technologií správy systémů. Nabízíme monitoring, service desk, patch management a další proaktivní služby. Samozřejmostí je také zajištění provozu služeb v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Kterou z vámi nabízených služeb považujete za nejzajímavější a proč?

V posledních třech letech jsme významně zainvestovali do náboru i vzdělání vlastních specialistů v oblasti bezpečnosti. Mnoha lety osvědčený model správy infrastruktury jsme doplnili o bezpečnostní kompetence, po kterých je v dnešní době největší poptávka. Kvůli odpovědnosti za více než stovku servisních smluv jsme se rozhodli vybudovat další oddělení technické divize a vznikl tzv. Security Response Tým. Jde o skupinu odborníků zaměřenou především na bezpečnostní monitoring a technologie na bázi SIEM řešení. Odměnou za naši snahu pak bylo ocenění IBM Bezpečnostní partner roku 2017. V letošním roce jsme šli dále a přinášíme na trh produkt, jehož název sice ještě nemohu prozradit, ale mohu mírně nastínit, čím se zabývá. Kombinuje prvky technologického bezpečnostního monitoringu a konzultačních služeb v oblasti kybernetických hrozeb, GDPR, ISMS a dalších činností řízení bezpečnosti. Do holdingu jsme pod svá křídla přibrali také sesterskou společnost Next Generation Security Solutions, s. r. o. a v propojení těchto dvou světů vidíme velmi zajímavé řešení – produkt, o němž určitě brzy uslyšíte.

Mezi vaše zákazníky se řadí jak místní samosprávy, tak i výrobní závody. Jak těžké je uspokojit jejich potřeby a nároky?

Naší výhodou je, že jsme prvních 15 let existence dělali téměř výhradně pro komerční sektor, a to především v oblasti automobilového průmyslu a výroby. Zahraniční společnosti nás vytrénovaly a vždy vyžadovaly nejvyšší standard, běžný v západním světě. Poskytujeme tedy služby dle ISO norem, které jen nevisí na nástěnce, ale proaktivně nás kontrolují a vedou. Klientům transparentně reportujeme, zákazníci náš čas měří po minutách a dle jasně definovaných KPI s garancí SLA. Když jsme před pár lety naskočili do zakázek pro veřejné organizace, dovolím si neskromně říci, že spolupráce s námi byla posunem i pro ně. Ale abych nepůsobil zaujatě, státní správa se významně posouvá kupředu a my s ní. Například v souvislosti s kybernetickým zákonem i mírně zprofanovaným GDPR se do veřejné zprávy investují velmi zajímavé prostředky a externí služby se využívají stále častěji. Jsme za to rádi a naše snaha je cílená. Chceme i nadále
poskytovat své odborné služby pro oba světy a držet podíl naší klientely vyvážený.

Na českém trhu už působíte přes dvě desítky let. Jak moc se za tu dobu změnilo vaše podnikání?

Změnilo se snad úplně ve všem, byť základní principy obchodu fungují vždy. Aby byla poptávka, musí existovat nabídka. Často vzpomínáme na časy, kdy se faxovaly papírové ceníky a sehnat konkurenční nabídku na počítač znamenalo objet či obvolat kamenné prodejny. Všichni víme, jak rychle se informační technologie vyvíjejí a jak je dnes snadné sehnat jakoukoliv informaci. Udržet si přehled o technologiích je jedna věc, druhá je mít dvacet let nabídku služeb a odborníků, kteří jsou schopni potřeby zákazníků naplňovat. Člověk si nemůže ani na chvíli přestat klást otázku, co bude dělat firma za rok, dva nebo tři. A to mne vždy bavilo, protože dnešní doba je tak rychlá, že vás prakticky nutí koukat jen do budoucnosti.

Jak se vám daří na českém trhu?

Naše společnost má své sídlo v Praze, ale zákazníky máme rozeseté téměř po celé republice. V roce 2016 jsme spustili i malou provozovnu v Bratislavě, kde se nacházejí pobočky našich českých či nadnárodních zákazníků. Podle narůstajícího obratu a počtu zaměstnanců jsme úspěšní. V posledních třech letech rosteme téměř 20% tempem a ke konci letošního roku očekáváme obrat cca 550 milionů korun bez DPH a dovršení počtu stovky zaměstnanců. Těší nás především nárůst objemu ve vlastních službách. Opravdovou výzvou je pak nedostatek kvalifikovaných lidí na trhu práce, ale to není problém pouze IT oboru. Celoročně inzerujeme pozice 5-10 specialistů a pokud vhodní uchazeči existují, přijmeme je okamžitě.

Čím se lišíte od konkurence? Proč by si měli zákazníci zvolit právě vás?

Stěžejní rozdíl je v lidech. Máme skvělý tým, počínaje sehraným managementem a konče posledním specialistou. Byť už nejsme malá firma, snažíme se nezatěžovat se zbytečnou byrokracií a zavádět nesmyslné procesy. Nejsme korporace, ale šlapeme jim na paty, a také už dávno nejsme „garážová“ firma bez zastupitelnosti na každé pozici. Máme kvalitní zázemí, příjemnou pracovní atmosféru a mnoho loajálních zákazníků, kteří s námi fungují i dvě desítky let. Jsme partnery nejvýznamnějších výrobců ICT komodit. Naší nejsilnější zbraní jsou adaptace na potřeby zákazníků, znalosti a kvalifikace lidí, včetně jejich motivace k práci pro firmu. Snažíme se udržovat tým odborníků, jejichž hodnota není měřitelná pouze cenou. Rozumíme byznysu i státní správě a co je hlavní – výsledky práce hovoří za nás.

Jaké máte plány do budoucna?

Jak jsem naznačil výše, aktuálně cítíme veliký potenciál v oblasti bezpečnostního monitoringu a obecně bezpečnosti informací. Ale nechceme stočit kormidlo celé firmy a zapomenout na to, co TOTAL SERVICE, a. s. zdobí celých dvacet let na trhu. Budeme se držet svého kopyta, pečlivě sledovat trendy a hledat další specializace a mezery na trhu. Investujeme do rozvoje obchodu a hledáme nová řešení, produkty i vertikály růstu do budoucna. Máme danou strategii a nad ní shodu nejužšího vedení společnosti, což je pro mě osobně nesmírně důležité.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce