Trendy

Přišel čas nástupu nositelné elektroniky v podnikovém prostředí

Podle průzkumu ABI Research se počet nositelných zařízení v roce 2021 celosvětově vyšplhá až na 154 milionů kusů – což je ve srovnání s 34 miliony v roce 2016 markantní nárůst. Stejná zpráva navíc předpovídá, že 34 % z těchto zařízení bude využito ve skladech a výrobních podnicích.

Přichází éra nositelných zařízení

Podle dostupných ukazatelů by rok 2018 mohl znamenat ve využití těchto zařízení ve firemním prostředí historický zlom. Uvedený předpokládaný nárůst je dokladem toho, že vedoucí pracovníci ve společnostech získávají postupně důvěru ve využití potenciálu nositelné elektroniky a současně samotná zařízení dozrávají. Posilující trh s IoT, pokroky ve vývoji Augmented Reality (AR) a blížící se příchod 5G, které do roku 2022 bude využívat půl miliardy uživatelů, to vše významně nahrává reálnému využití nositelných zařízení.

Nejvýznamnějším katalyzátorem pro rozvoj nositelné elektroniky může být právě nyní vzestup odvětví Edge Computing. Trh IoT nabírá na významu a IT manažeři řeší problematiku efektivní analýzy neustále větších objemů dat. Edge Computing pomáhá organizacím tuto výzvu vyřešit a zároveň umožňuje využívat nové metody shromažďování, analýzy a redistribuce dat a využití odvozené inteligence. Optimalizované zpracování dat snižuje zátěž využití cloudu a uživatelé mohou lépe selektovat data posílaná do síťového centra. Tento postup také usnadňuje identifikaci kybernetických útoků už v počáteční fázi s tím, že řada z nich zůstane izolována od hlavního výpočetního serveru. Data mohou být před odesláním ze zařízení Edge do jádra systému skenována a šifrována.

Vzhledem k tomu, že stále více nositelných zařízení a aplikací je vyvíjeno s ohledem na efektivitu a schopnost v podnikání, klíčová role Edge Computing bude dále vzrůstat. Podle výzkumů společností Equinix a IDC pomůže organizacím navýšit v příštích pěti letech zisk o další 2 biliony dolarů.

Ve kterých odvětvích se nositelná zařízení uplatní?

Tato zařízení najdou uplatnění zejména v průmyslových odvětvích, ve kterých hrají klíčovou roli mobilní pracovníci, tedy v logistice, údržbě, výrobě či skladovém hospodářství. CIO mohou nasadit tato zařízení dle vlastních konkrétních potřeb pro zvýšení produktivity uvnitř své organizace. Reálné využití bude v každém odvětví jiné, bezpečné hands-free řešení poskytne ale vždy flexibilní možnosti dle individuální problematiky.

Konkrétním příkladem může být využití pro techniky provádějící každoroční servis průmyslových kotlů. Ti mohou díky inteligentním AR brýlím vidět v režimu hands-free zobrazení schémat zapojení a servisních postupů. V případě potřeby mohou také využít software pro komunikaci, vyžádat si pomoc dalšího vzdáleného odborníka a vyřešit poruchu na místě i přes nečekané komplikace. Ve skladu zase využívají zaměstnanci již po mnoho let náhlavní soupravy pro verbální komunikaci a dostávají informace od svých manažerů. Nyní mohou skenery v kombinaci s inteligentními brýlemi automaticky podávat informace o konkrétních položkách a vše může být digitálně monitorováno, čímž se snižuje pravděpodobnost lidské chyby a zároveň se shromažďují cenná data, která lze analyzovat s ohledem na zvýšení efektivity logistiky.

Uvedené příklady demonstrují potenciál nositelných zařízení v průmyslových odvětvích. Podniková IT infrastruktura, která je schopna integrovat tyto technologie, a také postup vývoje příslušných zakázkových aplikací pro konkrétní využití, budou během roku 2018 působit jako katalyzátor využití těchto nositelných technologií.

Autorem je Neil Bramley, B2B Client Solutions Business Unit Director of Northern Europe společnosti Toshiba.