cloud work
Trendy

Práce v cloudu: více než 70 % organizací trpí nedostatkem dovedností

Podle průzkumu společnosti Cloudreach více než 70 % dotázaných IT lídrů považuje nedostatek dovedností v oblasti cloudu za vážný problém. Průzkum se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti cloudu a vyvíjející se úlohou cloudových technologií při podpoře růstu podniků a udržitelnosti.

Kromě toho, že 70 % leadrů se domnívá, že nedostatek dovedností v oblasti cloudu je problém, celých 56 % z nich tvrdí, že je zpomaluje. Každý desátý si dokonce myslí, že takový dovednostní handicap představuje existenční hrozbu pro jejich společnost. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které zveřejnila společnost Cloudreach, přední poskytovatel multicloudových služeb spadající pod společnost Atos. Průzkum vychází z odpovědí více než šesti set vedoucích pracovníků IT z velkých podniků z mnoha odvětví, a to jak v Severní Americe, tak v Evropě.

Nedostatek odborníků brání firmám v rozvoji

Stále více organizací zavádí cloudové technologie, protože chtějí zlepšit efektivitu a udržitelnost své společnosti. Podle průzkumu firmy potřebují ke kvalitní práci více kvalifikovaných odborníků než kdykoli předtím.

Vedoucí pracovníci firem zjišťují, že transformaci jejich firemního cloudu stále více brání nedostatek odborníků. Až 34 % respondentů uvádí, že to omezuje jejich schopnost provozovat a spouštět nové služby. Nedostatek kvalifikovaných odborníků ovlivňuje také inovace, což způsobuje vysokou fluktuaci zaměstnanců a zvyšování mezd.

Obrovský potenciál pro nové kariéry

„Průzkum potvrzuje, že se v současné době potýkáme s nedostatkem talentů v oblasti cloudu. To ohrožuje projekty cloudové transformace, které jsou nezbytné pro přežití podniku,“ řekl Brooks Borcherding, generální ředitel společnosti Cloudreach. „Talentovaní architekti a inženýři mají zásadní význam pro naplnění potenciálu, který cloud pro firmy představuje. Možnosti růstu jejich kariéry jsou obrovské. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti cloudu je pro organizace výzvou k hledání nových způsobů náboru talentů a zvyšování jejich kvalifikace, včetně odstraňování překážek, které v minulosti omezovaly rozmanitost v tomto odvětví.“

Cloud jako garant zaměstnanosti a udržitelnosti

Obavy z nedostatku kvalifikované pracovní síly panují shodně v Severní Americe i v Evropě. Světové ekonomické fórum odhaduje, že do roku 2025 bude polovina celosvětové pracovní síly potřebovat rekvalifikaci a že v důsledku digitalizace vznikne 97 milionů nových pracovních míst. Vzhledem k tomu, že zkušených zaměstnanců je méně než volných pozic a poptávka po nich stále roste, budou mít s největší pravděpodobností cloudové organizace problém udržet své týmy i provoz.

Cloud v podnikovém provozu

Studie také odhaluje další trendy související s cloudovými technologiemi. Tyto technologie mou hrát v podnikovém provozu i jeho růstu klíčovou roli:

•             48 % respondentů právě prochází transformačním procesem, který zahrnuje zavedení cloudu. To přináší změny v organizaci

•             71 % respondentů považuje cloudovou strategii za nejsilnější faktor udržitelnosti. Do roku 2023 se tento podíl zvýší na 85 %

Práce v cloudu = nižší uhlíková stopa

„Studie ukazuje, že cloud je klíčem k dosažení cílů v oblasti emisí uhlíku. Když podniky migrují do cloudu, spotřebovávají méně energie a snižují svou ekologickou stopu,“ řekla Carla Arendová, vedoucí programová ředitelka a vedoucí analytička pro cloud v Evropě ve společnosti IDC. „Aby byly postupy udržitelnosti účinné, musí být součástí podnikových obchodních procesů. Ty jdou nad rámec sledování emisí CO2 nebo spotřeby energie a hledají ekologičtější postupy v celém životním cyklu.“

Zdroj: Atos