Byznys IT

Práce na dálku představuje pro malé a střední podniky bezpečnostní riziko

redakce15.11.2021

Výzkum společnosti ServerChoice ukázal, že práce na dálku zvyšuje bezpečnostní rizika pro malé a střední společnosti.

Výzkum provedený s 1 000 vedoucími pracovníky malých a středních podniků zjistil, že změny v pracovních modelech vedou k tomu, že IT infrastruktura zůstává bez dohledu a podniková data jsou zranitelnější vůči zneužití.

Průzkum ServerChoice uvedl, že výluky a pandemie přinesly nové pracovní postupy, což vedlo k tomu, že mnoho technických pracovníků malých a středních podniků začalo pracovat na dálku. V důsledku toho 77 % malých a středních podniků považuje práci na dálku za zvýšené riziko pro podnik. Podle společnosti ServerChoice je příčinou tohoto zvýšeného rizika nedostatek přístupu k podnikové infrastruktuře. Průzkum zjistil, že pro dvě třetiny malých a středních podniků (66 %) je nyní obtížnější monitorovat svou infrastrukturu, zatímco 25 % se rozhodlo nechat infrastrukturu zcela bez monitorování, což představuje značné riziko, pokud by se v budoucnu staly obětí kybernetických útoků.

I když je práce na dálku pro mnohé pohodlná, větší vzdálenost mezi technickým personálem a infrastrukturou a následné zpoždění údržby a reakce na havárie představují ideální příležitost pro kyberzločince, kteří získávají daleko větší prostor pro zneužití zranitelností.

Zpráva společnosti ServerChoice uvedla, že některá odvětví jsou ohrožena více než jiná. Vzhledem k tomu, že školství, zdravotnictví a finanční odvětví poskytují základní služby, jsou pravidelným cílem kyberzločinců. V maloobchodě se mnoho prodejců z řad malých a středních podniků stále přizpůsobuje nárůstu online transakcí způsobenému pandemií, což je rovněž činí náchylnějšími k narušení bezpečnosti. Proto by tato odvětví měla zajistit pravidelné monitorování a údržbu své infrastruktury, aby nedošlo k jejímu ohrožení. Průzkum však ukazuje, že navzdory tlaku, kterému jsou tyto segmenty vystaveny, mnoho vedoucích pracovníků malých a středních podniků v různých odvětvích stále nechává infrastrukturu bez dohledu. 

Výsledky výzkumu

Největší dopad má práce na dálku na zdravotnictví, kde 89 % vedoucích pracovníků uvedlo, že práce na dálku zvýšila další riziko pro infrastrukturu.

Nejméně byl ovlivněn výrobní sektor, kde 29 % vedoucích pracovníků uvedlo, že práce na dálku neměla žádný vliv na zvýšení rizika pro IT infrastrukturu.

Přestože se domnívají, že flexibilní pracovní postupy přinášejí zvýšené riziko, každý pátý malý a střední podnik v oblasti maloobchodu a vzdělávání stále nechává svou infrastrukturu bez dohledu. Stejně tak činí 16 % podniků ve zdravotnictví a 18 % podniků v oblasti finančních služeb.

„Ačkoli se nemusí objevit v rozvaze, data jsou pro každou firmu jedním z nejcennějších aktiv,“ uvedl obchodní ředitel společnosti ServerChoice Adam Bradshaw.

„Kanceláře a notebooky lze nahradit, ale vlastní data společnosti nikoli. Náš průzkum zjistil, že práce na dálku vystavuje malé a střední podniky dalšímu riziku kompromitace a některé podniky jsou nuceny nechat infrastrukturu bez dozoru. To představuje velké riziko a může vést k únikům dat, které odhalí citlivé údaje, nebo dokonce ponechají systémy otevřené útokům šifrovacího a ransomwarového softwaru.“

Malé a střední podniky podle něj musí s daty a IT infrastrukturou zacházet jako s jakýmkoli jiným majetkem a řádně je zabezpečit. „Pokud malé a střední podniky nejsou schopny zabezpečit svou infrastrukturu z důvodu práce na dálku nebo nedostatku odborných znalostí, musí si najít správce, který to udělá za ně, jinak riskují, že jejich data budou v budoucnu obsahovat.“

Zdroj: ServerChoice