Byznys IT

Pouze 36 % zaměstnavatelů pravidelně kontroluje práci s citlivými údaji

Podle průzkumu agentury MNFORCE vypracovaného pro společnost Seyfor chrání většina firem své dokumenty nastavením pravidel bezpečné práce.

Tagy:
redakce24.7.2023

Až tři čtvrtiny zaměstnanců mají nastavená firemní pravidla a řídí se podle nich. Ovšem jen třetina společností práci s citlivými dokumenty kontroluje.

Průzkum, kterého se účastnilo pět set respondentů využívajících ICT, ukazuje, že 77 % zaměstnanců má jasně dané směrnice pro bezpečnou práci s firemními dokumenty. Jen o tři procenta respondentů méně uvádí, že při práci s citlivými údaji se řídí firemními pravidly.

Informace ve firemních dokumentech mají rozdílnou hodnotu. I v případě pečlivého přístupu k citlivým údajům by firmy měly chránit své informace systematicky, což docílí klasifikací (např. veřejné, neveřejné a citlivé) jednotlivých dokumentů a aplikací adekvátní úrovně zabezpečení pro jednotlivé klasifikační třídy. Společnost Seyfor upozorňuje, že se nesmí zapomenout ani na zabezpečení dokumentů v listinné podobě. V praxi často vidíme, že organizace mají formálně nastavená pravidla pro klasifikaci a ochranu informací, ta ovšem nejsou v praxi dodržována a implementována pomocí vhodných technologií a souvisejících procesů,“ uvádí Milan Ryšavý, expert na oblast kybernetické bezpečnosti společnosti Seyfor.

Slabá kontrola citlivých dat

Přestože velké procento dokumentů, které mají zaměstnanci k dispozici, má zůstat v interní komunikaci, jen 36 % společností pravidelně kontroluje, jak se s citlivými firemními údaji zachází. Občasně hlídá práci 27 % a vyloženě bez kontroly zůstává podle průzkumu téměř desetina zaměstnanců. „Taková kontrola je nedostatečná, stačí jediná chyba a útočník může být úspěšný. Bezpečnostní pravidla je nutné vždy dodržovat a také je průběžně uzpůsobovat a inovovat na základě aktuálních potřeb či změn organizace,“ doplňuje Ryšavý.

„Setkali jsme se se situací, kdy se strategické interní informace zákazníka dostaly na veřejnost a následně byly medializovány, což pro něj představovalo poškození reputace společnosti a ztrátu konkurenční výhody,“ uvádí IT expert svou zkušenost z minulosti.

Omezený přístup podle pozic

Přístup k veškerým údajům samozřejmě nemusejí mít ve firmě všichni pracovníci. Výsledky průzkumu ukázaly, že 45 % tázaných má ve společnosti rovný přístup k dokumentům, bez rozdílu pozic. Podle Milana Ryšavého je při správném nastavení ochrany důležité zohlednit také to, jestli jde o práci se vzdáleným přístupem.

Vzdálený přístup k firemním dokumentům má 18 % dotázaných. Téměř polovina pak potvrzuje možnost připojení na dálku pro vybrané zaměstnance. Ovšem 27 % tuto možnost ve firmě nemá. „V případě vzdáleného přístupu k firemním datům je potřeba vždy posoudit rizikový profil konkrétní situace a citlivosti dat, protože vzdálený přístup představuje více možných vektorů útoku a potenciálního úniku citlivých dat. Někdy může být vhodné vzdálený přístup umožnit, v některých scénářích to je poté neakceptovatelné riziko,“ dodává Milan Ryšavý ze společnosti Seyfor.

Zdroj: Seyfor