Trendy

Potenciál robotů po boku lidí na pracovišti

Dočkáme se dne, kdy budou roboti stát lidem bok po boku jako rovnocenná pracovní síla? Důkazy toho, že je to možné můžeme vidět už dnes. Tedy, alespoň v podobě zlepšení, které zapojení robotů do práce přináší.

Už v současné době můžeme být svědky pokročilých automatizací, které přináší potenciál robotů do popředí, kde posouvají hranice výroby na novou úroveň. Zde je souhrn 5 zlepšení, které mohou roboti na pracoviště přinést.

Jde týmová práce lidí a robotů dohromady?

Po většinu času jsme se mohli vidět, jak efektivně mezi sebou roboti spolupracují. Naopak těsnou spolupráci mezi roboty a lidmi šlo zahlédnout pouze ojediněle. Nyní se tato pevně daná hranice začíná postupně rozmazávat a několik spoluprací se začíná neohroženě vynořovat.

Běžnou praxí je například využití robotů v rámci vojenských misí, během kterých jsou hojně využívány pro kontrolu terénu nebo likvidaci bomb. Mimo to však probíhají i první testy spolupráce s roboty v oblasti zdravotnictví, kde po boku dalších zaměstnanců vypomáhají s úklidem a doplňováním zásob. Týmy lidí a robotů však začnou brzy pracovat i v dalších rozmanitých oborech jako je například zemědělství, doprava, výroba a mnoho dalších. Zde je 5 věcí, které mohou roboti na pracovišti výrazně vylepšit!

Větší bezpečnost na pracovišti

Jednou z největších výhod při využití robotiky je nepochybně větší bezpečnost. Zejména ve v technologických odvětví musí často zaměstnanci pracovat s těžkými stroji, které je mohou ohrozit vysokou teplotou či ostrými objekty. Riziko úrazu se tak výrazně zvyšuje, což nepřináší nic dobrého zaměstnanci ani jeho firmě. Není proto nic jednoduššího než delegovat nebezpečné úkoly na roboty, kteří si rizikem jednoduše poradí.

Rychlejší pracovní tempo

Roboti neznají rozptýlení nebo stres, nežádají o den volna ani delší přestávky. Velká konkurence tlačí firmy zvyšovat své výrobní standardy a zlepšovat své výsledky, což nástup automatizované síly ještě urychluje. Roboti mohou zaměstnancům pomoci udržet rychlé tempo a zároveň je zbavit těžkých břemen stresu a tlaku, který musí v důsledku rychlého tempa za sebou nosit.

Snížená chybovost

Roboti budou vždy podávat kvalitní výsledky, pokud jsou správně naprogramovaní. Přesné a opakující se činnosti podléhající přesně nastaveným standardům, proto je méně pravděpodobné, že by se roboti dopustili chyb. Snížená chybovost následně vede k vyšší efektivitě a lepším výsledkům, což firmám pomáhá udržovat náskok před konkurencí.

Zvýšená produktivita

Snížená chybovost jde ruku v ruce se zvýšenou produktivitou, kterou má pracovní síla robotů jednoznačně pod palcem. Kromě toho však mohou za zaměstnance snadno řešit stereotypní a rutinní záležitosti, kterým musí akorát ztrácet čas. Řeč je například o obsluhování zákaznického servisu, montáž a demontáž součástek, připravování materiálu, které mohou roboti vykonávat i 24 hodin denně.

Vytváření nových pracovních míst

Roboti neberou práci, pouze mění povahu existujících pracovních míst. Přestože je práce vykonávaná roboty, tak jsou stále potřeba lidé, kteří budou na práci dohlížet a kontrolovat výsledky. Potenciál robotů tak rovněž spočívá v měnění charakteru dosavadních profesí, na které jsme byli dosud zvyklí. Zaměstnanci díky tomu budou moci plnit kreativnější a nerutinní úkoly, což povede k rozšiřování nabídky profesí, zpestření denní pracovní doby a také těsnější provázání lidské a robotické pracovní síly.

Potenciál robotů na pracovišti je velký, a může být dokonce ještě větší, když budou spolupracovat s kreativními lidskými zaměstnanci. Již brzy se tak můžete těšit na vznik unikátního pracovního dua, které bude moci firmě přinést větší zisk a kvalitnější výsledky.

Autor textu: Petra Pruden