Byznys IT

Petr Kubíček z iBusiness Thein: Jak zrychlit digitální transformaci? Začněte od lidí!

redakce19.10.2023

Pojem digitální transformace už dlouho dobu rezonuje českými i zahraničními firmami a častokrát se zdá, že jeho definice je až příliš obecná a abstraktní. O to náročnější je pak ve firmách zvolit správný způsob, jak celý proces uchopit, odstartovat, a hlavně dotáhnout do konce. Během své dosavadní praxe jsem měl možnost být svědkem spousty úspěšných transformací, které vedly k významnému nárůstu obratu, zisku i příchodu nových zaměstnanců, ale také několika nepříliš zdárných pokusů. V obou případech se objevoval jeden klíčový faktor, a to je ten lidský.

Každý moderní nástroj nebo inovativní technologie mohou být silnými pouze tehdy, pokud jsou správně využívány lidmi, jež s nimi pracují. Tento fakt ovlivňuje digitální transformaci na mnoha úrovních a ve velké míře zasahuje do všech aspektů organizace, od interních procesů až po produkty a komunikaci se zákazníky. Člověk a vlastnosti se jednoduše promítají do kultury organizace, přístupu k inovacím, vize, provázání s digitální transformací, vedení transformace a komunikace mezi všemi jejími účastníky. Z toho vyplývá, že kromě volby inovace jako takové je stěžejní i to, jak celý lidský ekosystém na technologii bude reagovat či s ní pracovat.

Oblast koncových zařízení, jako jsou notebooky, telefony či tablety, k digitální transformaci již neodmyslitelně patří, ba ji dokonce z podstatné části utváří. Dát zaměstnancům do rukou ta správná zařízení či technologie a naučit je správnému použití jsou zkrátka důležitou součástí celého procesu. Otázkou pro spoustu společnosti však zůstává, jaká jsou ta řešení, která opravdu stojí za implementaci do firemní chodu. 

V čem tkví kouzlo Applu? 

Mezi nejmodernější nástroje podporující právě takzvaný user-centric přístup jsou v současnosti zařízení od Apple. Společnost se totiž zaměřila právě na samotného uživatele, kterého postavila do centra pozornosti a během vývoje kladla důraz na jeho schopnost se v systému snadno orientovat. Zdánlivě banální faktor, jako je uživatelská přívětivost, se tak proměnil v benefit, jenž může digitální transformaci neuvěřitelně urychlovat. 

Zařízení Apple jsou celkově rychlá, bezpečná a nabízejí mnoho drobností, vytvářející komplexní zážitek. Jejich klíčovou vlastnosti je však zmiňované uživatelské rozhraní a intuitivní prostředí, v nichž se zaměstnanec snadno a rychle naučí pohybovat. Celá technologie byla navržena tak, aby uspokojila potřeby uživatelů a zároveň prováděla člověka krok za krokem po celou dobu používání – jak kované programátory, tak i úplné technologické nováčky. Tím pádem nevzniká potřeba trávit hodiny na proškolování zaměstnanců a lidé se většinou s Apple zařízeními naučí velice rychle pracovat. 

Petr Kubíček

Schopnost bezproblémové integrace Apple produktů do každodenního fungování pracovníků a existující infrastruktury pak obrovským způsobem snižuje administrativní zátěž IT oddělení a celý cyklus rozbíhající se firemní inovace zrychluje. Automaticky se otevírají další dveře novým technologiím a jejich případnému vývoji – ani na ten se v Applu nezapomnělo. Díky integrovanému ekosystému, bezpečnosti, profesionálním vývojářským nástrojům, a především vysokému výpočetnímu výkonu jsou Macy vhodným nástrojem designérů a vývojářů. Tvořit lze jak aplikace a řešení přímo pro IOS, tak jiné typy operačních systémů. A i zde platí, že pokud dáme člověku možnost pracovat na kvalitním nástroji, je pravděpodobnější dosažení kvalitních výsledků. Transformační efekt za použití Apple produktů se ale projevuje i ve sférách mimo IT.

Příkladem změny v odlišném odvětví je distribuce výrobní dokumentace při práci servisních pracovníků výrobní firmy. Po implementaci iPadů se snadno dostanou k výkresům a důležitým informacím skrze digitální platformu, což automaticky v organizaci eliminovalo potřebu tisknout velké množství materiálů. Veškeré aktualizace a změny ve výrobě se tak snadno a téměř okamžitě promítnou do pracovního prostředí. Tímto způsobem se rovněž zmenšuje riziko chyb ve výrobě, jelikož jsou veškerá data shromažďována na jednom bezpečném zařízení, k němuž má pracovník přístup. Nemusí se zdlouhavě učit přístupovým procesům. K informacím se může snadno dostat pomocí TouchID, takže je automaticky zajištěna i určitá ochrana dat. Výsledkem je výrazné zvýšení efektivity výroby a další krok na cestě k úplné digitální transformaci.

Závěrem? Hlavní myšlenkou Apple je zkrátka obohatit každodenní život lidí, což je přístup klíčový pro úspěch digitální transformace, pro ty, kteří ji vedou, i pro samotné uživatele. Díky bezpečnosti, integraci, jednoduchosti použití a vysoké kvalitě se Apple zařízení stávají dobrým partnerem firmám, které hledají efektivní způsoby, jak modernizovat své procesy a dosáhnout konkurenční výhody v dynamickém světě byznysu. 

Autor pracuje na pozici head of sales ve společnosti iBusiness Thein.

Zdroj ilustračního obrázku: Dmitry Chernyshov on Unsplash

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce