Trendy

Petabajtové pásky na obzoru, jásat je však předčasné

Konsorcium LTO (Linear Tape-Open) společně s největšími firmami v oblasti páskových úložišť (HPE, IBM a Quantum) aktualizovalo plán vývoje technologie LTO Ultrium.

Po pětiletém vývoji skupina přidala 13. a 14. generaci, které dosahují kapacity 288 TB, resp. 576 TB bez komprese. Očekává se tedy, že komprimovaná kapacita pásky 13. generace dosáhne 720 TB a kapacita pásky 14. generace ohromných 1,44 PB. Pro srovnání, největší pevný disk má v současnosti kapacitu 22 TB a největší SSD disk 100 TB.

Budou pásky čelit vážnému konkurenčnímu tlaku?

První páska LTO se objevila před 22 lety a měla komprimovanou kapacitu 200 GB; nejnovější páska LTO-9 toto číslo vylepšila 225krát (45 TB) a nevykazuje žádné známky zpomalení.

Nebo ano? Přechod z LTO-8 na LTO-9 byl z právních a technologických důvodů komplikovaný a místo zdvojnásobení kapacity se konsorcium již v roce 2020 jednostranně rozhodlo zvýšit kapacitu o 50 %.

Vzhledem k dvou- až tříletému odstupu mezi masovou dostupností nejnovější generace pásek LTO, přičemž LTO-9 je nejnovější, může být LTO-14 vzdáleno až 15 let, za předpokladu, že se konsorcium nerozhodne časový plán opět přenastavit.

Do roku 2037 mohou jiné technologie (DNA, holografické, optické…) pokročit natolik, že budou představovat pro pásky hrozbu.

V oznámení nebyla zmíněna jedna věc, a to přenosová rychlost, která v současné době činí 0,75 GB/s pro LTO-8 a 1 GB/s pro LTO-9 (obojí komprimované). Generační zlepšení o 33 % by přineslo přenosovou rychlost pro LTO-14 přibližně 4 GB/s, což může být vzhledem k uvažované kapacitě úložiště velmi problematické jak pro archivaci, tak pro vyhledávání.

Co se týče cen, pásky LTO-9 se prodávají za přibližně 8 dolarů za TB, pásky LTO-8 jsou nejlevnější za 4,50 centů za TB a pásky LTO-7 dosahují 6,30 dolarů. Dá se očekávat, že ceny výrazně klesnou v době, kdy se LTO-14 konečně dostane na trh, přičemž cena pod 1 dolar je téměř jistá. Čtečky budou pravděpodobně stále drahé; například pásková jednotka OWC Mercury Pro LTO-9 vyjde na více než 6 000 dolarů.

S ohledem na to má páska své místo v hierarchii vícevrstvého ukládání: ať už v chladném úložišti (buď pro zálohování do cloudu, nebo pro cloudové úložiště), jako nástroj ochrany proti ztrátě dat v boji proti ransomwaru prostřednictvím air-gappingu a jako mechanismus pro zajištění shody s předpisy (např. Sarbanes-Oxley nebo HIPAA) prostřednictvím funkce WORM (Write Once, Read Many).

Zdroj: Techradar.com