Trendy

Panasonic přitvrdí v otázce udržitelnosti díky cirkulární ekonomice

redakce26.4.2023

Jako přední evropský výrobce odolných mobilních počítačů se společnost Panasonic TOUGHBOOK zaměřuje na hlavní náročné aspekty udržitelnosti v tomto odvětví. Dnes oznamuje řadu iniciativ v rámci své firemní strategie GREEN IMPACT, jejichž cílem je snížit dopad výroby a spotřeby prodloužením životnosti svých výrobků.

Prodloužení životnosti zařízení

TOUGHBOOK Revive je nový neziskový program udržitelnosti, který evropským zákazníkům dává příležitost darovat vysloužilá zařízení TOUGHBOOK k oživení nebo zodpovědné recyklaci. Zařízení TOUGHBOOK, která lze renovovat v Evropském servisním centru v Cardiffu, daruje společnosti na charitativní účely nebo je prodá na trhu s použitým zbožím na podporu organizací, které usilují o dosažení svých cílů v oblasti udržitelnosti. Veškeré příjmy z programu půjdou na pokrytí nákladů na renovaci zařízení. 

Organizace, které využívají výhod programu TOUGHBOOK Revive, přispějí k oběhovému hospodářství tím, že pomohou splnit cíle nulového odpadu, podpoří charitativní dárcovství a předvedou zákazníkům a zaměstnancům udržitelné recyklační postupy. Zúčastněné organizace obdrží osvědčení o daru.

Udržitelnost již od návrhu

Společnost Panasonic také nadále intenzivně investuje do udržitelného designu produktů TOUGHBOOK. Zavedení robustních zařízení s modulárním designem, jako jsou počítače TOUGHBOOK 40, 55 a G2, prodlužuje životnost a používání notebooků a tabletů tím, že uživatelům umožňuje rychle a snadno upravovat zařízení pro různé výzvy vybavením různých rozšiřujících oblastí. Pro doplnění tohoto přístupu se společnost zaměřila na zpětně kompatibilní příslušenství, což znamená, že základní prvky ekosystému TOUGHBOOK, jako jsou napájecí adaptéry, dokovací stanice a baterie, nemusí být při upgradu zařízení vyměňovány.

Kromě toho se zařízení TOUGHBOOK dodávají v obalech bez plastů a všechny drahé kovy v těchto zařízeních jsou na konci životnosti získány zpět v rámci programu Královské mincovny ve Velké Británii. Královská mincovna podepsala dohodu s kanadským start-upem Excir o zavedení celosvětově první technologie ve Velké Británii, která jí umožní bezpečně získávat a recyklovat zlato a další drahé kovy z elektronického odpadu.

Cíle „čisté nuly“

Všechny tyto iniciativy se opírají o program udržitelnosti GREEN IMPACT společnosti Panasonic na globální úrovni skupiny. Zde se společnost Panasonic zavázala dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku pro své vlastní obchodní operace do roku 2030 a v celém svém hodnotovém řetězci do roku 2050. Těchto cílů dosahuje rozšířením výroby a využívání čisté energie z obnovitelných zdrojů, snižováním spotřeby energie prostřednictvím optimalizované energetické účinnosti a snižováním spotřeby zdrojů a odpadu prostřednictvím oběhového hospodářství.

Růst směrem k udržitelnosti

Mimo vlastní provoz podporuje Panasonic TOUGHBOOK Bavorské státní lesy v Německu výsadbou stromů odolnou vůči klimatu. V rámci programu TOUGH Trees bude vysazeno 1 000 sazenic, které pomohou přeměnit lesy na lesy odolné vůči klimatu. 

„Neexistují žádná rychlá řešení, ale jsme odhodláni i nadále klást udržitelnost do centra všeho, co děláme,“ řekl Daichi Kato, vedoucí divize mobilních řešení společnosti Panasonic Connect Europe. „Začíná to naším globálním závazkem k čisté nule a pokračuje přes celou cirkularitu našich produktů se závazkem zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme. Jsem si jistý, že naši zákazníci přijmou programy, jako je TOUGHBOOK Revive, aby nám pomohli vytvořit udržitelnější budoucnost.“

Zdroj: Panasonic