Zprávy

Oracle slaví a je na cestě k autonomnímu IT

V září uplynulo 25 let od založení české pobočky společnosti Oracle. Za čtvrtstoletí firma prošla velmi dynamickým rozvojem a rozšiřuje svou nabídku o další služby.

Klíčovým produktem Oracle je tradičně databáze, která je dostupná v podobě tzv. autonomního řešení. To znamená, že ať už je databáze provozovaná na vlastních serverech nebo v podobě cloudové služby, obejde se bez ruční správy. Sama ladí svůj výkon, řeší případné problémy, instaluje opravy i bezpečnostní aktualizace. Nově je k dispozici zdarma v rámci cloudové nabídky Cloud Free Tier.

Kromě přístupu k plné funkcionalitě prostředí získávají vývojáři přístup i ke Cloud Infrastructure, díky čemuž mají k dispozici vše potřebné pro tvorbu kompletních aplikací v prostředí cloudu.

Pro tvorbu aplikací mohou používat libovolný programovací jazyk a framework. Podniky mohou využít Cloud Free Tier k prototypování, ověřování nových technologií a testování předtím, než do cloudu přesunou své produkční aplikace. Mohou si vyzkoušet i funkce robustní infrastruktury určené pro podnikové zákazníky, včetně vyrovnávání zátěže a klonování úložišť.

V cloudu nově i autonomní operační systém

Nabídku řešení, která fungují v autonomním režimu, společnost dále rozšiřuje a v cloudu zákazníkům nabízí i automatizovaný operační systém. Oracle Autonomous Linux spolu s novou službou OS Management Service představuje první a jediný OS, který díky svému autonomnímu fungování snižuje složitost prostředí, eliminuje riziko lidských chyb, a zákazníkům díky tomu přináší výraznou úsporu nákladu, lepší zabezpečení a dostupnost.

Partnerství společností Oracle a VMware na poli hybridního cloudu

Cílem partnerství je usnadnit zákazníkům migraci podnikového softwaru do cloudu. Díky tomu půjde snadno převádět úlohy VMware vSphere z místního nasazení na infrastrukturu cloudu druhé generace a využívat výhod, které přináší konzistentní infrastruktura i provozní prostředí. Uzavřené partnerství slibuje také poskytování technické podpory pro software provozovaný ve virtualizovaném prostředí VMware, ať už v datových centrech zákazníka nebo v cloudových prostředích.

Další generace řešení Exadata, infrastruktury pro běh databáze v cloudu nebo on premise

Novinkou je i databázový stroj Exadata Database Machine X8M, který vnáší novou dynamiku na trh s infrastrukturou pro databáze. Je to první databázový stroj na trhu, který integruje perzistentní paměť a konvergovaný Ethernet. Systém nabízí oproti předcházející verzi za stejnou cenu 2,5krát vyšší výkon a 10krát nižší dobu odezvy.

Umělá inteligence a strojové učení

Nové technologie použité v Autonomous Database, především umělá inteligence a strojové učení, prorůstají do celého portfolia cloudových služeb, například do aplikací poskytovaných v cloudu v režimu SaaS (software jako služba). Systém pro plánování podnikových zdrojů (ERP) tak nyní díky umělé inteligenci dokáže lépe automaticky rozpoznávat dokumenty.

Ze souborů PDF i dalších běžných typů dokumentů aplikace automaticky přečte finanční údaje, takže faktury a další finanční dokumenty už díky tomu nebude třeba přepisovat či jinak mezi systémy převádět ručně. Strojové učení umožňuje systému naučit se rozpoznávat formát, v němž posílají finanční informace jednotliví obchodní partneři, zvládne se přizpůsobit změnám těchto formátů i vstupu nových partnerů do firemního ekosystému.