Zprávy

Oracle nabízí autonomní databázi i cloudovou infrastrukturu

Společnost Oracle oznámila cloudovou nabídku Cloud Free Tier, jejíž součástí jsou rovněž služby Always Free. Organizace všech velikostí, vývojáři, studenti i pedagogové a školitelé nyní mají bezplatný přístup k funkcionalitě prostředí Autonomous Database a Cloud Infrastructure.

S ohlášenými prostředky Cloud Free Tier dostávají vývojáři i potřebné věci pro tvorbu kompletních aplikací v prostředí Oracle Cloud. Oznámení se uskutečnilo v San Franciscu na každoroční konferenci Oracle OpenWorld.

Oznámené služby Always Free mají neobvyklé parametry. Služba Always Free Autonomous Database bude pro zájemce bezplatná po celou dobu jejího využívání. Součástí služby je vysoký výpočetní výkon a úložiště. Uživatelé mohou snadno upgradovat, získat více instancí, větší instance a dodatečné služby. Služby Always Free jsou k dispozici pro každého, včetně zákazníků, kteří využívají placených účtů Universal Credit a nových účtů Free Tier.

Vývojáři mohou pro tvorbu aplikací nad Cloud Infrastructure a Autonomous Database používat libovolný programovací jazyk a framework. Mohou rychle začít, nemusejí čekat, až bude v jejich vlastním prostředí IT k dispozici podpora pro technologie typu umělé inteligence a strojového učení. Podniky mohou využít Cloud Free Tier k prototypování, ověřování nových technologií a testování předtím, než do cloudu přesunou své produkční aplikace. Mohou si vyzkoušet funkce robustní infrastruktury určené pro podnikové zákazníky, včetně vyrovnávání zátěže a klonování úložišť. Studenti se zde seznámí s používáním těchto technologií, což jim umožní se lépe připravit na další profesní kariéru.

Společnost také poskytuje sadu bezplatných vývojových nástrojů. Tyto nástroje zahrnují Application Express (APEX) pro vývoj webových aplikací bez nutnosti psát větší množství kódu, SQL Developer Web pro vývoj komunikace mezi uživateli a databází, rozhraní Machine Learning Notebooks a REST poskytují přístup k databázovým datům, umožňují jejich publikování a nabízejí ovladače pro různé programovací jazyky. Sada Cloud Developer Image obsahuje mj. OCI Software Development Kits (SDKs), databázové konektory a podporuje volbu programovacích jazyků. Se zdroji v rámci  Oracle Cloud Infrastructure lze pracovat pomocí konzole, rozhraní REST API, sad SDK nebo automaticky pomocí nástroje Terraform.

Konkrétně specifikace Always Free jsou následující:

  • 2 autonomní databáze (Autonomous Data Warehouse nebo Autonomous Transaction Processing), každá s 1 OCPU a 20 GB úložiště
  • 2 Compute VMs, každá s 1/8 OCPU a 1 GB paměti
  • 2 Block Volumes (celkem 100 GB, až 5 záloh)
  • 10 GB Object Storage, 10 GB Archive Storage a 50 000 požadavků API za měsíc
  • 1 Load Balancer, 10 Mb/s šířky pásma
  • 10 TB/měsíc odchozích dat
  • 500 milionů datových bodů pro příjem dat a 1 miliarda datových bodů pro monitorovací službu
  • 1 milion doručovaných oznámení měsíčně a 1 000 e-mailů měsíčně