Trendy

Optimální a škálovatelná datová síť pro jakoukoliv situaci

Hovořit o výhodách cloudových úložišť je jistě jako nosit dříví do lesa. Jenže je také dobře tak známo, že standardní cloud není vhodný pro všechny formy a typy byznysu. Tam, kde je třeba vyšší propustnost nebo je nutné ponechat část agendy na vlastních firemních serverech, tam nastupuje hybridní technologie. Ale i tady číhá potíž. Správa vlastního serveru je mnohdy finančně náročná. Vždyť do nákladů se promítá i potřeba vyššího zabezpečení a často si také nemusíte být zrovna jistí, co a v jaké kapacitě budete ve všech možných situacích potřebovat.

Ať už využíváte jakoukoliv formu datové sítě, je jasné, že nároky na vlastní datovou infrastrukturu jsou různé během běžného provozu, jiné při výpadku, jiné ve špičce, další při napadení. Najít rovnováhu mezi zabezpečením firemních dat, propustností, pružností a škálovatelností infrastruktury je obtížné. A jak se přitom vyvarovat toho, aby nebyl váš systém příliš složitý a obtížný na údržbu?

Pomocnou ruku v tomto ohledu nabízí společnost HPE, která představila svou službu Datacenter Care Flexible Capacity Service, díky které si můžete pořídit řešení optimálně vytvořené pro potřeby své firmy.

Server, cloud nebo i cokoliv mezi tím

Každý byznys, i ten váš, má na svou datovou strukturu specifické požadavky a neexistuje řešení, které by vyhovovalo všem. Je potřeba najít pružné řešení, které pokryje skutečné požadavky na IT infrastrukturu a s nímž platíte pouze za reálně využívanou kapacitu. Přesně taková je služba společnosti HPE. Zajistí kapacitu na základě požadavků bez ohledu na to, zda budete využívat tradiční IT, cloudovou strukturu či kombinaci obou.

Jednoduše si na základě vlastních požadavků na kapacitu zvolíte zálohovací zařízení, servery, software i konfiguraci sítě a přidáte ty služby podpory, které budou vyhovovat vašim nárokům. Navíc budete moci využívat servisní služby přiděleného týmu podpory či funkci enhanced call handling, součást služeb Datacenter Care pro efektivnější vyřizování požadavků. To všechno proto, aby vám nová adaptabilní síť přinesla maximální užitek.

Nechte podnikatelská rizika na nás

Jednou z největších výhod služby je její maximální škálovatelnost. Podniky, které si moderní datovou síť pořídí často po nějaké době, zjistí, že to, co jim zcela vyhovovalo doposud, už jim zkrátka dál nedostačuje. To je riziko, které nese každý růst. Je ale přece neadekvátní uvažovat o tom, že se zbavíte dosud funkčních řešení a budete muset řešit celou datovou síť jako daň za to, že se vaší firmě daří a rozrůstá se.

Se službou Flexible Capacity Service se nic takového stát nemůže. Vaše společnost díky ní má kdykoliv k dispozici dostatečné výpočetní kapacity, ať už se stane cokoliv. I v případě, že nároky nečekaně narostou, máte rezervy a můžete tyto kapacity nastavit podle svých skutečných potřeb.

Společnost HPE tak na sebe přebírá značnou část rizika, které je s každým byznysem neodlučně spjaté. Dokáže totiž, bez ohledu na to, jak vytížená je vaše vlastní síť, zajistit potřebné zdroje. A pokud je nevyužíváte, nestojí vás nic. Platíte tak jen za kapacitu a dobu, po kterou výpočetní a úložnou kapacitu skutečně potřebujete.

Je přitom na vás, jakou formu infrastruktury upřednostňujete. Služba je navržená tak, aby ji bylo snadné adaptovat na privátní, veřejné i hybridní cloudové prostředí. Výsledkem je komplexní řešení, které je však vždy výkonné a pružné a při co nejmenší námaze z vaší strany pokrývá všechny možné nároky, které můžete mít.

Plaťte jen za to, co potřebujete

Důležité je, že neplatíte ani korunu navíc za to, co opravdu využíváte. Cena se stanovuje na denní bázi dle počtu využívaných bladů, serverů, gigabajtů úložného prostoru či dostupných síťových portů. Vše se měří za pomoci softwaru nainstalovaného na serveru umístěného přímo v prostorách vašeho podniku, který data bezpečně přenáší k vyhodnocení společnosti HPE. Vy se o nic nemusíte starat, a přitom je zaručena diskrétnost.

Nespornou výhodou je také to, že přesně víte, co využíváte a kolik vás to bude stát. Díky přehledné analýze své sítě získáte jasnou představu o svých potřebách a o tom, jak svou datovou strukturu dále optimalizovat pro účely svého podnikání.

Pět hlavních výhod služby Flexible Capacity Service:

  • platba jen za to, co zákazník reálně využívá;
  • lepší plánování a řízení infrastruktury díky důkladnější kontrole nákladů;
  • investice do kapacity se stávají součástí provozních nákladů;
  • snížení rizika nedostatečného využívání IT aktiv;
  • optimalizace celkových nákladů na vlastnictví (TCO).

Pokud se chcete o výhodách služby HPE Datacenter Care Flexible Capacity Service dozvědět více, stejně tak o možnostech implementace služby do své vlastní datové infrastruktury, zeptejte se odborníků ze společnosti Xanadu na adrese https://www.xanadu.cz/.