Zprávy

Optická média pro zálohování stále používá každý šestý Čech, zjistil ESET

Pravidelný průzkum společností ESET a Seznam.cz odhaluje řadu faktů o českých uživatelích a sleduje vývoj bezpečnostních trendů.

Pandemie proměnila to, jak trávíme čas online, jaká zařízení si pořizujeme, ale i to, jak je používáme. Uživatelé v posledním roce více preferují chytré telefony a notebooky. Využívání bezpečnostního softwaru stagnuje s výjimkou stolních počítačů. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společností ESET a Seznam.cz, který od roku 2016 sleduje vývoj bezpečnostních trendů.

Poprvé od roku 2016, odkdy tento průzkum probíhá, se výrazněji změnil typ zařízení, která k přístupu na internet využíváme. Výrazný skok o 7 % nastal u využívání chytrých telefonů, letos se jimi připojuje 86 % Čechů. Notebooky od roku 2016 (kdy je využívalo 81 % lidí) ztrácely na oblíbenosti, v posledním roce se ale trend změnil a výsledkem je používání u 74 % Čechů. Co naopak ale i nadále klesá, je počet uživatelů, kteří preferují klasické počítače. V roce 2021 je pro surfování používá jen polovina respondentů. Jen třetina uživatelů využívá tablet. I zde lze pozorovat dlouhodobý pokles.

„Lidé v soukromí mnohem častěji využívají telefony. Firmy kvůli výraznému přesunu pracovníků na home office v minulém roce nakupovaly více notebooky, které práci na dálku přeci jen usnadňují. Jelikož se tato zařízení osvědčují i pro náročnou práci, nečekám, že se v příštím roce uživatelé ve výrazném počtu vrátí ke klasickým počítačům,“ dodává Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky společnosti ESET.

Telefony a notebooky jsou preferovanými zařízeními zejména mezi mladšími lidmi do 24 let. Naopak počítače častěji používají uživatelé ve věku nad 45 let.

Třetina lidí nevyužívá veřejné Wi-Fi

Nepřekvapí, že nejčastěji využíváme pro připojení vlastní Wi-Fi síť. Tuto variantu využívá téměř 90 % uživatelů a jde o dlouhodobý trend, který se výrazně nemění. Využívání mobilních dat se letos zvýšilo o 4 % a celkově se takto připojuje 66 % uživatelů. Naopak, pravděpodobně vlivem karanténních opatření, klesl počet uživatelů, kteří používají veřejné sítě, a to z 39 % na 33 %. Množství respondentů, kteří veřejné Wi-Fi nepoužívají vůbec nikdy, se zvýšil o 3 % na celkových 36 %.

„Preference dobře zabezpečené a udržované vlastní domácí sítě, využívání mobilních dat nebo připojení v rámci pracovní sítě jsou z pohledu bezpečnosti lepší varianty než veřejná síť, kde není zřejmé, v jakém stavu se z pohledu správy a bezpečnosti nachází. Pro citlivé operace – například využívání mobilního bankovnictví nebo platby přes internet – je vhodnější vždy zvolit mobilní data nebo právě domácí či pracovní síť,“ radí Dvořák.

Podceňujeme ochranu před viry

V minulém roce začal počet zařízení chráněných bezpečnostními programy klesat, letos se tento negativní trend zastavil. Ve většině případů objem chráněných zařízení vzrostl o několik málo procent, výjimkou jsou notebooky. Mobilní telefon si chrání 58 % uživatelů, počítač 94 % a notebook 89 %.

„Chytré telefony byly dlouhodobě platformou, kde se nám nedařilo vysvětlit veřejnosti smysl ochrany zařízení proti aktivitám útočníků. Zdá se ale, že se toto mění a sledujeme v posledních letech pomalý, ale setrvalý trend nárůstu používání bezpečnostního softwaru. Je to jedině dobře. Data osobního charakteru jsou pro útočníky velice cenná, protože je možné je zneužít pro konkrétní typy kybernetických útoků či přeprodat jiné zločinecké skupině,“ vysvětluje Dvořák.

Otisk prstu? Každý druhý smartphone

Ochrana přímého přístupu do zařízení skrze zámek displeje je rovněž oblast, která se během posledních let několikrát dramaticky změnila. Nějakou formu zámku displeje volí většina Čechů a počet uživatelů, kteří si telefon takto chrání, stále vzrůstá. V roce 2016 si jej nechránila třetina lidí, letos je to jen 14 %. Zámek je podle odborníků první a základní krok, jak chránit data či zabránit instalaci stalkerware.

Téměř polovina lidí používá otisk prstu, 20 % číselný kód, 12 % volí gesto. Postupně roste i popularita rozpoznání obličeje, jakkoliv ji aktuálně využívá pouze 8 % uživatelů. Typ zámku se mění podle toho, jak se vyvíjejí nové technologie. Například zmíněný otisk prstu využívá od roku 2016 (kdy jej užívaly 3 % uživatelů), čím dál více lidí.  Dlouhodobě klesá počet uživatelů, kteří upřednostňují PIN a gesto.

„Snižující se obliba gesta jako zámku displeje je dobrou zprávou. Studiemi je prokázáno, že jakkoliv je počet kombinací z matematického pohledu velmi vysoký, reálně naprostá většina uživatelů používá jen několik málo gest a jde je tak snadno odhadnout,“ doplňuje Dvořák.

Mírně také vzrostl počet respondentů, kteří si telefon chrání bezpečnostním programem. Podařilo se tak zastavit negativní vývoj mezi lety 2019 a 2020, kdy počet chráněných zařízení klesal.

„Počet uživatelů, kteří v chytrém telefonu nějaký bezpečnostní program používají, dlouhodobě osciluje okolo 60 %. Což je poměrně málo navzdory skutečnosti, že uživatelé zařízení společnosti Apple bezpečnostní program ani vlastnit nemohou a zbývající majorita chytrých telefonů poháněná operačním systémem Android je častým terčem kybernetických zločinců,“ říká Dvořák.

„Vysvětlením je nejspíše to, že si řada uživatelů neuvědomuje fakt, a to platí bez ohledu na platformu, že chytrý telefon je malý počítač, ve kterém mají mnoho citlivých dat,“ dodává.

Desetina lidí raději zálohovaná data schová, než zašifruje

Kromě využívání bezpečnostních programů odborníci zdůrazňují také nutnost zálohovat si důležitá data. Češi zálohují poměrně svědomitě.

Necelá polovina uživatelů zálohuje v cloudu, tedy například na Google Disk, OneDrive, Dropbox či iCloud. Tři čtvrtiny lidí preferují flash disky, jejich počet však rok od roku klesá. Mírně se snížil také počet lidí (na 54 %), kteří využívají velkokapacitní externí disky, 17 % uživatelů si data vypálí na CD či DVD a 16 % má vlastní síťové úložiště (tzv. NAS).

V čem ale zaostáváme, je ochrana dat před neoprávněnou manipulací. Překvapivě je v ochraně záloh nejaktivnější generace lidí starších 45 let. Vhodné místo pro uložení CD či externího disku zvolí 9 % uživatelů, 12 % používá hardwarovou ochranu a jen 12 % data zašifruje softwarem.

Šifrování je jednou z nevhodnějších cest, jak citlivá data chránit. Polovina uživatelů uvádí, že neví, jak se to dělá, pětina to považuje za moc komplikované a 41 % uvádí, že to nepotřebuje. Jen 3 % lidí si myslí, že takové technologie jsou drahé.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce