Trendy

On-premise is not dead

Práce na dálku, hybridní kancelář, digitalizace procesů, to vše nahrává cloudovým úložištím. Znamená to tedy, že on-premise infrastruktuře zvoní hrana?

V posledním roce jsme byli svědky rychlého zavádění práce na dálku – mnoho podniků se nyní zabývá jejím dlouhodobým zajištěním a zvažuje, jaké nastavení infrastruktury nejlépe zaručí to, co potřebují pro bezpečný provoz do budoucna. Pro mnohé z nich to stále více vypadá na odklon od poskytování služeb on-premise. Znamená to, že on-premise infrastruktuře zvoní hrana?

V posledních letech probíhá v celém podnikovém prostředí postupný přechod do cloudu a mnoho společností se snaží změnit způsob financování potřebné infrastruktury a využít výhody, které nabízejí SaaS a IaaS. Jedním z nepředvídaných důsledků pandemie covidu-19 je, že tento přechod, který můžeme shrnout jako digitální transformaci, byl rapidně urychlen. Týmy IT, které dříve plánovaly přijetí cloudu v nadcházejících letech, se do něj vrhly mnohem dříve, než se očekávalo. Reagovat museli i ti, kteří o cloudu v dlouhodobém horizontu neuvažovali, neboť se právě cloud ukázal jako nejschůdnější způsob, jak usnadnit zaměstnancům práci z domova.

On-premise servery jako jistota

Mnoho podniků dlouho dávalo přednost on-premise řešením, většinou kvůli tomu, že šlo o dlouhodobě využívané a osvědčené řešení, které přinášelo jistotu v tom ohledu, že jsou kritické systémy, data a aplikace fyzicky umístěny v podniku, kde jsou „vidět“, lze je lépe kontrolovat, upravovat a zálohovat. Jenže covid nastolil jiné podmínky – lidé z IT oddělení najednou museli sami pracovat z domova jako jejich kolegové, a správa lokálního serveru se tak stala obtížnou.

Většina podniků se s tím zpočátku vypořádala tak, že našla způsoby, jak co nejlépe pokračovat ve svém fungování. Jenže se časem ukázalo, že určitá úroveň práce na dálku bude probíhat i nadále. Covid-19 zřejmě úplně nezmizí, přestože dochází k uvolněním různých opatření, plošný návrat ke starým způsobům práce ale pravděpodobně v plném rozsahu nenastane. Navíc mnoho společností zjistilo, že svou činnost může stejně efektivně provádět na dálku.

Bezpečnější a flexibilnější IT řešení

Mnoho IT týmů nyní hledá robustnější infrastrukturu, která by řešila problémy a praktické aspekty tohoto vyvíjejícího se „nového normálu“. Svět práce se musí přizpůsobit, protože postupný návrat má významný dopad na fyzické pracovní prostředí. To je problematické zejména pro společnosti, kde drtivá většina zaměstnanců pracovala v budově společnosti na stolních počítačích a byla připojena k lokálnímu serveru se zabudovanými různými bezpečnostními protokoly.

Udržování dostatečně robustního zabezpečení, když velký počet zaměstnanců nadále pracuje z domova, v mnoha případech pomocí osobního zařízení, je v lepším případě „jen“ komplikované, ale v horším případě není dostatečně bezpečné. Problémy s VPN a firewally se sice podařilo nějakým způsobem vyřešit, ale je zapotřebí přijít s funkčním dlouhodobým řešením. Pravda je, že je obtížné a velice nákladné vyřešit problémy se zabezpečením práce na dálku bez přechodu do cloudu.

Je evidentní, že podniky, které dosud pracovaly v budovách a v kancelářích, přijímají novou flexibilnější „normu“. Mohlo by to skutečně znamenat konec interních IT infrastruktur, jak jsme je znali doposud?

Hybridní odpověď

Hybridní cloud označuje smíšené výpočetní prostředí, úložiště a služby, které se skládají z lokální infrastruktury, soukromých cloudových služeb a veřejného cloudu – například Amazon Web Services (AWS) nebo Microsoft Azure – s orchestrací mezi různými platformami. Použití kombinace veřejných cloudů, lokálních výpočetních služeb a privátních cloudů v datovém centru je jedním z nejvýraznějších trendů posledních let, přičemž v důsledku pandemie se tento model ukázal jako velice efektivní.

Není proto překvapení, že většina osob s rozhodovacími pravomocemi v oblasti podnikových technologií volí model hybridního cloudu, který jim umožňuje spojit různé možnosti a přínosy veřejného cloudu, privátního cloudu, spravovaných cloudů a lokálního IT do jednoho celku.

Pro podniky, které musejí působit v přísně regulovaných odvětvích a splňovat nové požadavky na ukládání dat, může být on-premise IT ideální volbou. Ale jinde v téže firmě může být určitá kombinace cloudových prostředí mnohem lepší: pro dev-testování, pro rychle se měnící digitální marketing a podobně.

A to znamená, že podniky, které chtějí plně využít mnoha výhod hybridně-cloudových prostředí, musejí nasadit moderní IT infrastrukturu, která dokáže nejen poskytovat rychlejší a stabilnější služby, ale také plynule přijímat všechny tyto různé přístupy a zároveň poskytovat snadno použitelné řešení pro komplexní správu.

To se snadno řekne, ale v praxi to je poněkud náročnější, neboť tradiční infrastruktura je velice často postavená na samostatných a nekompatibilních částech a obtížně se škáluje. Je komplikované přimět jednotlivé části k součinnosti, protože k tomu vlastně nebyla nikdy navržena. Původně byla určena pro „starý svět“ podnikání, kde byla roztříštěnost podnikových procesů a IT systémů, které je odbavovaly, tak trochu normou. Ale v dnešním digitálním světě, kdy se dodavatelské řetězce propojují s řetězci poptávky, kdy se společnosti snaží získat komplexní pohled na své zákazníky a kdy je potřeba dokázat rychle reagovat, se všechna tato roztříštěnost a izolace stává zásadní překážkou transformace. Dnešní obchodní požadavky vyžadují infrastrukturu, která spolu bezproblémově spolupracuje bez ohledu na konkrétní funkci nebo konkrétní IT prostředí: on-premises, privátní cloud, veřejný cloud atd.

IT oddělení musejí nejprve modernizovat svá stávající datová centra. Celý stack datového centra, včetně výpočetní techniky, úložišť, sítí a virtualizace, musejí být ideálně spojena do jediné platformy, která je softwarově definovaná a je řešitelná odkudkoli, nikoliv ji obstarávat manuálně jednotlivými správci systémů. Složitou a nesourodou starší infrastrukturu proto v ideálním případě musejí nahradit platforma běžící na hotových standardních serverech v kombinaci s adaptivním strojovým učením, které inteligentně automatizuje správu životního cyklu. Jen tak mohou společnosti dosáhnout provozní agility a rychlosti, aby dosáhly únikové rychlosti potřebné k urychlení inovací a pohybovaly se stejně rychle jako okolní trhy.

On-premise žije!

Nebojte, dnešní cloudmánie je sice rozsáhlá, ale rozhodně nebude znamenat konec firemních datových center a tradičního IT.

Naopak, vedoucí pracovníci v oblasti podnikových technologií si nyní mohou vybrat optimální IT prostředí – cloudové nebo tradiční či jejich kombinaci – které bude odpovídat jejich specifickým obchodním potřebám a požadavkům.

To je v dnešní rychle se měnící a stále více digitální ekonomice, kde je agilita podnikání důležitější než kdy dříve, zásadní. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé i firemní zákazníci požadují stále více produktů, služeb a řešení na míru, musejí být společnosti, které se o tyto zakázky ucházejí, schopny potřebám těchto zákazníků vyhovět.

Přestože cloudové služby mohou přinést úspory nákladů, jejich hlavní hodnota spočívá v rychlé implementaci, která je pro digitální transformaci podniku podstatná. Hlavním přínosem hybridního cloudu je agilita. Potřeba rychle se přizpůsobovat a měnit směr je základním principem digitálního podnikání. Každý podnik, který bude chtít (nebo potřebovat) kombinovat veřejné cloudy, privátní cloudy a lokální zdroje, aby získal agilitu, kterou potřebuje pro získání konkurenční výhody, proto bude v první řadě potřebovat robustní a moderní on-premise infrastrukturu, díky které bude moci efektivně využívat také cloudová řešení.

Navíc ne všechno patří do veřejného cloudu, a to je také důvod, proč řada společností volí hybridní kombinaci on-premise a cloudových řešení. Hybridní cloudy nabízejí výhody veřejných i privátních cloudů a využívají stávající architekturu datového centra.

Hybridní přístup umožňuje aplikacím a komponentám spolupracovat napříč platformami, mezi instancemi cloudu, a dokonce i mezi architekturami. Stejná úroveň distribuce a flexibility přístupu je nutná i pro data. Lokální datové centrum, soukromé a veřejné cloudové zdroje a pracovní zátěže jsou propojeny pod společnou správou dat a zároveň zůstávají oddělené. Lze tak propojit stávající systémy běžící na tradičních architekturách, které provozují kritické podnikové aplikace nebo obsahují citlivá data, která by nemusela být vhodná pro veřejný cloud.

Autor textu: Michala Benešovská

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce