Trendy

Novinky z public cloudu

Google Cloud Spanner

Jednou z nejnovějších přínosů od Googlu pro enterprise je Google Cloud Spanner, tedy celosvětově distribuovaná služba databází. Nabízí horizontální škálovatelnost u kritických výpočtů. Její největší výhodou je škálovatelnost NoSQL databází při zachování SQL kompatibility. Cloud Spanner se spoléhá na atomové hodiny a čas podle GPS polohy, díky čemuž může udržovat všechny uzly synchronizované s 10ms časovým oknem. Využití si najde především u velkých OLTP databází, které musí být za všech okolností aktuální.

Micrososft Azure Cosmos DB

Dalším velmi zajímavým produktem je Azure Cosmos DB od Microsoftu. Původně se objevila v sekci NoSQL pouze na interním obchodu pro Azure služby. Momentálně lze tento model pro správu více databází využívat volně. Model představuje inovativní přístup ke komplexní stavbě a správě distribuovaných systémů.

Inovace Cisco HyperFlex

Cisco přidalo svému řešení HyperFlex podporu pro kontejnery, stretch clustery a virtualizační platformu Microsoft Hyper-V. Nyní také integruje multicloudové služby umožňující nasazení, monitoring a správu aplikací a zvládne větší objem kritických workloadů. Aktualizace nabízí důležité funkce pro podporu cloudových workloadů a zahrnuje integrace nových služeb z multicloudového softwarového portfolia společnosti Cisco jako monitoring výkonu aplikací, umístění aplikací a cloud management.

Amazon Elastic Compute Cloud

Součástí Amazon Web Services se stalo řešení Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) nabízející škálovatelnou výpočetní kapacitu. Služba zahrnuje novou generaci situací optimalizovaných na výpočetní výkon nebo na paměť s možností upgradu úložiště a výpočetních technologií. EC2 disponuje také možností využití statických IPv4 adres pro dynamické výpočty nebo tvorbu virtuálních sítí. Využití si najde například při spouštění vícera virtuálních serverů, správu úložišť nebo nastavení bezpečnosti a sítě.

Bare Metal Cloud Services

Uživatelé Oracle databází si užijí služby Bare Metal Cloud Services, jež jsou po stránce výkonu, dostupnosti a bezpečnosti srovnatelné s on-premise řešeními. Nabízí IaaS, která kombinuje pevné a virtuální servery. Velmi dobře spolupracuje také s aplikacemi vyvinutými pro cloud nebo s dávkovými výpočty.

Virtustream Healthcare Cloud

Společnost Virtustream vloni debutovala s aplikacemi pro zdravotní péči. Ty mají na rozdíl od zbytku trhu specifické požadavky. Vzhledem k tomu, že jde v řadě případů o lidské životy, musí plnit především vysoké nároky na bezpečnost, ale prostředí musí být rovněž v souladu s nejrůznějšími regulacemi. Konkrétně Healthcare Cloud vyhovuje federálním regulacím HIPAA a HITECH.