Byznys IT

Nová Mosilana inovovala ochranu dat

Jakožto výrobní podnik generuje Nová Mosilana velké množství provozních dat, která musejí být stále k dispozici. I když ostrá výrobní data včetně ERP systému jsou uložena a spravována mateřskou firmou v Itálii, administrativní data a soubory jsou vesměs uloženy lokálně a jejich výpadek by sice neznamenal okamžité zastavení výroby a fatální ztráty, ale následky by byly i tak nepříjemné a zkomplikovaly by fungování firmy.

Dříve v Nové Mosilaně používali řešení páskového zálohování, což byla varianta poněkud nekomfortní, protože vyžadovala častou výměnu pásek a jejich uskladňování, komplikovanější obnovu dat apod. Hledalo se nové řešení a volba padla na software Acronis. V první fázi došlo k nasazení on-premise řešení Acronis Backup pro lokální zálohování a za rok k tomu přibylo také zálohování do cloudu. S pomocí Acronis Backup se zálohuje datová infrastruktura společnosti uložená na cca 60 virtuálních strojích společnosti VMware.

Pravidlo 3-2-1 v praxi

Společnost má nyní hybridní zálohovací řešení, z něhož jedna část on-premise Acronis Backup slouží jako lokální zálohování na dvou úložištích v podniku a druhá zajišťuje zálohování do cloudového úložiště Acronis tak, aby měla data ve třech kopiích na dvou médiích a jednom místě zcela mimo firmu pro případ jakékoliv katastrofy. Řešení nasadila společnosti Aconte, partner Acronis v České republice, a řešení nadále spravuje formou outsourcingu.

V nejnovější verzi je Acronis Backup 12.5 je zálohovací řešení použitelné pro všechna data, ať už jsou umístěna on-premise, ve vzdálených systémech, v soukromých nebo veřejných cloudech anebo na mobilních zařízeních. Acronis Backup 12.5 disponuje ochranou proti ransomwaru, vylepšenou validací záloh a  blockchainovou autentizací záloh přes Acronis Notary. Ve své cloudové verzi Acronis Backup Cloud nabízí bezpečné úložiště dat mimo firmu a zajišťuje obchodní kontinuitu pro případ ztráty klíčových dat a záloh na lokálních úložištích, ať již v důsledku havárie či útoků zvenčí.

Přínosy

Řešení Acronis přineslo zjednodušení a zautomatizování zálohovacích procesů tak, že nevyžaduje žádné zásahy a funguje naprosto spolehlivě. Pokud není třeba něco obnovovat, tak zákazník o řešení Acronis v podstatě neví. Řešení také poskytuje garanci rychlejší obnovy dat v porovnání s obnovou z páskových médií. Uložení podnikových dat na dvou místech, fyzicky ve firmě a v cloudu, poskytuje Nové Mosilaně jistotu, že i v případě nejhorší myslitelné havárie bude mít vždy alespoň jednu kopii dat k dispozici.

Také pro administrátora řešení, společnost Aconte, je řešení Acronis Backup rychlejší a efektivnější pro správu. A to především v běžném provozu, kdy se nejčastěji řeší náhodná smazání dat uživateli a podobné provozní události.

„Jako úspěšná mezinárodní společnost musíme dbát na svou reputaci v konkurenčním módním průmyslu mimo jiné i tím, že dokážeme svým zákazníkům garantovat požadovanou kvalitu a dodací termíny. Jakékoliv výpadky či nedostupnost systémů jsou pro nás nepřijatelné a snažíme se proto co nejlépe zajistit ochranu našich dat. Zálohovací řešení Acronis Backup je klíčovým prvkem této ochrany, díky němu máme klid, že svá data neztratíme a jistotu, že je jejich případná obnova ze zálohy rychlá a spolehlivá,“ uvedl Radim Machálek ze společnosti Nová Mosilana.

Proč podniky volí hybridní řešení?

Zmíněné pravidlo 3-2-1 se obvykle interpretuje jako mít „tři různé kopie dat uložených nejméně na dvou typech médií a alespoň na jedné fyzicky oddělené lokalitě“. Mnoho firem má svá data uložena obvykle na jedné lokalitě, tj. na pevném disku svého PC se zálohou na externích médiích, popř. jako firma se zálohou na síťovém disku. Nicméně současné ransomwarové útoky dokáží zašifrovat a zničit data na disku i lokální zálohy.

Zatímco dříve se ve firmách tento problém řešil páskovými médii, které se archivovaly odděleně od produkčního prostředí, dnes je k dispozici zabezpečený cloud, který splňuje požadavky na oddělenou lokalitu. Cloudové úložiště navíc poskytuje pohodlné automatické zálohování bez zásahu a většinou i bez vědomí uživatele.

Cloudová řešení jsou stále populárnější i mezi českými podniky. Pro cloud dnes hovoří řada důvodů: jednak nabízí stále výhodnější cenu za uložená data v důsledku zvyšující se nabídky úložného prostoru v cloudu, kdy dnes nejsou výjimkou zálohovací řešení s nabídkou prakticky neomezeného prostoru. Dalším důležitým faktorem je rostoucí počet přenosných zařízení používaných k práci a vyšší rizika vyplývající z jejich ztráty. A nakonec, mnohé podniky si již vyzkoušely úložiště typu Dropbox a Google Drive, aby zjistily, že slouží spíše pro ukládání a sdílení souborů než pro bezpečné zálohování a obnovu kritických dat, a proto hledají plnohodnotné cloudové zálohování.

Avšak to neznamená, že lokální zálohování v dohledné době zmizí v historii. Lokální zálohování hraje klíčovou roli při obnově dat po jejich ztrátě. Zatímco obnova z cloudu je limitována rychlostí internetového připojení, z lokální zálohy se stanice a systémy obnoví mnohem rychleji, uživatelé či firmy redukují výpadky svého podnikání a tím minimalizují ztráty. Výhody obou typů zálohování, lokálního i cloudového, spojují tzv. hybridní zálohovací řešení, která poskytují jak vysokou úroveň zabezpečení dat, tak rychlost jejich obnovy.

Fakta o případové studii:
Jméno klienta:

Nová Mosilana

Odvětví:

Textilní průmysl

Hlavní výzvy:
  • vysoké nároky na dostupnost infrastruktury;
  • nekomfortní zálohování na pásková média;
  • data zálohovaná na jednom místě;
  • virtuální stroje VMware.
Řešení:

Acronis Backup, Acronis Backup Cloud

Klíčové přínosy:
  • spolehlivost nového řešení;
  • rychlá a komfortní obnova dat;
  • možnost cloudového zálohování;
  • jednoduchá administrace.