Byznys IT

No Fluff Jobs: IT se vrací k práci v kancelářích

Pracovní portál zaznamenal změny ve způsobu, jakým IT specialisté ve střední a východní Evropě pracují.

No Fluff Jobs, portál s nabídkami pracovních pozic v IT, zaznamenal výrazný posun v pracovních modelech mezi IT specialisty. Podle nejnovějších dat z prvního čtvrtletí 2023 dochází v České republice k přechodu od práce na dálku k hybridnímu modelu. Možnost pracovat zcela na dálku firmy nyní nabízí o 50 % méně než před rokem. Odvětví se tak v tomto ohledu navrací do doby před covidovou pandemií. Stejný trend společnost zaznamenává i v Polsku a Maďarsku.

Nejnovější data společnosti No Fluff Jobs jasně ukazují, že pracovní model v IT sektoru se mění. Přechod od plně distančního modelu k hybridnímu modelu je zjevný. V prvním čtvrtletí roku 2022 pracovní inzeráty nabízely práci na dálku (remote work) ve 27,53 % případů. Letos, o rok později, remote work nabízí už jen 13, 64 % inzerátů. Jde tedy téměř o 50% pokles.

Hybridní model práce, kombinace práce na dálku a v kanceláři, nabízely firmy v Q1 2022 jen v 18,29 % případů. V Q1 2023 tuto možnost firmy nabízely už ve 43,01 % inzerátů, tedy 2,35krát tolik. 

Práci pouze v kanceláři nabízely v Q1 2022 inzeráty v 50,17 % případů. Letos portál No Fluff Jobs zaznamenal ve stejném období 43, 36 % nabídek s touto možností.

Mezinárodní inzeráty, tedy nabídky, na které můžou odpovědět zájemci z různých zemí, tento trend také následují. Nabídky práce na dálku klesly o 44 %, nabídky práce v kanceláři vzrostly o 12 % a hybridní model firmy nabízejí o 372 % častěji. Stejný trend portál No Fluff Jobs pozoruje i v dalších regionech, kde působí, například v Polsku a Maďarsku.

„Trend přechodu od práce na dálku k hybridnímu modelu nebo práci v kanceláři je už jasně patrný v zahraničí. Společnosti, které provedly pandemický přechod na vzdálený režim zavádějí politiku „back to the office“. Jde o firmy jako Twitter, Snap, Disney a Apple. Také vidíme, že pokračuje trend data is the new oil, protože v době propouštění a takzvaného zmrazení náborů zaznamenaly největší nárůst počtu pracovních inzerátů právě kategorie související s daty. Nabídky práce pro programátory už nerostou tak rychle jako v období pandemie, což nic nemění na tom, že nedostatek IT specialistů je stále obrovský a nabídky pro kodéry stále tvoří největší skupinu nabídek zveřejněných na portálu No Fluff Jobs.“ Tomek Bujok, spoluzakladatel a CEO společnosti No Fluff Jobs.

Důvodů nespokojenosti s distančním modelem je víc. Nejčastějším z nich je podle loňského průzkumu Práce na dálku a hybridní model v IT odvětví společnosti No Fluff Jobs, jehož výsledky jsou stále aktuální, možnost jednodušeji komunikovat s kolegy nejen společensky, ale i profesně. Některým pracovníkům chyběla možnost poradit se s kolegy přímo, nikoliv přes videohovor. Druhým nejčastějším důvodem je pocit samoty. IT specialisté chtěli opět navázat sociální vztahy s kolegy či osobně poznat nové spolupracovníky. Na třetím místě se umístila potřeba vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Během práce na dálku měli lidé někdy problém stanovit si hranice mezi prací a domovem a v práci pak trávili víc času. Výhodou návratu do kanceláři, i když občasného, jsou i jasná struktura a disciplína, které pracovníkům spíš poskytne pracovní prostředí v kanceláři.

Své důvody mají i zaměstnavatelé. Ti začínají věnovat pozornost výhodám, které kancelářské prostředí může nabídnout. Jedná se o podporu týmové spolupráce, náhodné konverzace a brainstormingů, což je mnohem složitější a méně efektivní realizovat v plně distančním modelu. 

No Fluff Jobs bude pokračovat ve sledování trendů a poskytování aktuálních informací o situaci na trhu práce v IT sektoru. Data společnosti pomáhají IT specialistům a firmám lépe porozumět dynamice trhu a adaptovat se na jeho proměny. 

Zdroj: No Fluff Jobs