Byznys IT

Ness Czech: Na českém pracovním trhu chybí několik stovek IT architektů

Chybí experti, kteří se zaměřují na návrh a plánování celkové architektury a organizace IT systémů. Jejich nedostatek zpomaluje a ohrožuje ty nejdůležitější a nejdražší IT projekty, vyplývá z informací předního českého systémového integrátora Ness Czech.

Tagy:
redakce19.7.2023

IT architekti se zaměřují na návrh a plánování celkové struktury a organizace IT systémů. Jejich hlavním cílem je zajistit, aby IT infrastruktura a systémy podporovaly obchodní požadavky a strategii organizace. U všech IT projektů patří mezi základní předpoklady úspěchu,“ říká Martin Silvička, generální ředitel společnosti Ness Czech, která realizuje rozsáhlé IT projekty v řádech stovek milionů korun pro soukromý i veřejný sektor.

IT architekti se mohou zaměřovat na různé oblasti informačních technologií, například na software, datová řešení, infrastrukturu, bezpečnost či cloud. Často se zabývají strategickými rozhodnutími v oblasti IT a mají širší pohled na celkovou architekturu. Plánují dlouhodobou vizi a směřování IT prostředí v organizaci. Mohou navrhovat technologie a standardy, které budou použity v organizaci. Často spolupracují s různými zainteresovanými stranami, jako jsou obchodní oddělení, vývojáři, inženýři a další členové týmu. IT architekti mají za sebou mnoho let učení a zkušeností, jsou zásadní pro každý větší IT projekt a čím je projekt složitější a nákladnější, tím je jejich role důležitější.

Mezi typické kvalifikační požadavky pro práci IT architekta patří osmiletá praxe v oblasti vývoje a systémové analýzy, spolu se znalostmi modelovacích nástrojů. Potřebné jsou také byznysové dovednosti jako vynikající porozumění požadavku zadavatele a velmi dobrá komunikace. Důležitá je také schopnost učinit rozhodnutí a umět jej obhájit. Vysokoškolské vzdělání v technickém oboru je velmi dobrým předpokladem, ale není podmínkou,“ přibližuje Petra Andrlová, Talent Acquisition Lead ve společnosti Ness Czech.

Náročnosti profese odpovídají i nadstandardní mzdy, jde o nejlépe honorované odborné IT pozice. Mzda IT architektů se podle dat personální agentury Grafton Recruitment běžně pohybuje v rozmezí od 100 do 180 tisíc korun hrubého měsíčně, Nejvíce, od 110 až do 180 tisíc, pobírají softwaroví architekti. Od 100 do 160 tisíc korun činí mzda u ostatních architektů v oboru informačních technologií.

O úroveň níže než IT architekti, stojí v hierarchii IT inženýři, kteří se zaměřují na implementaci a provoz konkrétních IT systémů, včetně jejich konfigurace, programování a správy. Obvykle se soustředí na konkrétní projekty a úkoly. Zaměřují se na taktické provedení, implementaci a řešení problémů v rámci daného projektu. Mají hlubší technické znalosti a věnují se detailům implementace a provozu.

IT inženýři se obvykle více soustředí na spolupráci s vývojáři a dalšími technickými členy týmu při implementaci a řešení technických problémů. Jejich mzdy mohou být typicky o třetinu nižší než u architektů, v závislosti na konkrétní náplni práce, zkušenostech, oboru podnikání i lokalitě,“ potvrzuje Petra Andrlová.

Nedostatek IT architektů i dalších IT profesí na českém trhu práce, nutných pro realizaci rozsáhlých IT projektů, řeší organizace tak, že využívají služeb externích dodavatelů. „Ne každá společnost si může dovolit zaměstnávat takto vysoce kvalifikované a drahé odborníky, proto využívají služeb systémových integrátorů, kteří jimi disponují. Zákazníci také často nemají tak velké a zkušené IT týmy, aby rozsáhlé projekty zvládly vlastními silami, nebo jsou jejich pracovníci natolik vytíženi, že na náročné rozvojové projekty nemají kapacitu,“ popisuje Martin Silvička. IT profesionálové mají u systémových integrátorů taktéž pestřejší pracovní náplň a s nejnovějšími technologiemi se podílejí na zajímavých projektech v různých oborech, což jim firma, která nepůsobí v IT oboru, většinou nemůže nabídnout.

Zdroj: Ness Czech