Zprávy

Některé podniky se kvůli úspoře peněz uchylují k pirátskému softwaru

Značná část malých a středních podniků je připravena používat pirátské verze podnikového softwaru, aby snížila své výdaje na IT, tvrdí nový průzkum společnosti Kaspersky.

Nejoblíbenějšími typy pirátského softwaru byly software pro řízení projektů, marketing a prodej, přičemž 56 % respondentů uvedlo, že by zvážili i pořízení pirátského softwaru pro kybernetickou bezpečnost.

Společnost Kaspersky uvádí, že za osm měsíců se 9 685 jejích uživatelů setkalo se škodlivým malwarem a nechtěnými softwarovými programy vydávanými za populární softwarové produkty pro malé a střední podniky.

Jaký typ softwaru se pirátsky kopíruje?

Společnost Kaspersky tvrdí, že v průběhu výzkumu našla 4 525 unikátních škodlivých nebo potenciálně nežádoucích souborů, které se šířily prostřednictvím neoficiálně distribuovaného (včetně pirátského) softwaru souvisejícího s SMB.

Poznamenala však, že mezi malými podniky s méně než 50 zaměstnanci je pouze 7 % ochotných k takovému kroku.

Společnost Kaspersky zdůraznila, že tento typ aktivit může vážně ovlivnit kybernetickou bezpečnost podniků, a poukázala na to, jak mohou útočnícii aktivně šířit škodlivé soubory pod záminkou běžně používaného softwaru jako způsob, jak obejít firewally a ohrozit podniky.

„Přestože se záškodníci spoléhají na e-mail jako na primární vektor infekce, je cracknutý software stahovaný prostřednictvím torrentů dalším trikem, který zločinci používají, aby nalákali oběti k instalaci malwaru do jejich systémů, což v podnikovém prostředí může vést k ohrožení nebo odcizení dalších dat,“ řekl David Emm, hlavní bezpečnostní výzkumník společnosti Kaspersky.

V případě rozpočtových omezení Emm doporučil, aby podniky používaly „renomované, komunitou podporované, bezplatné alternativy s otevřeným zdrojovým kódem, u nichž je mnohem méně pravděpodobné, že budou obsahovat škodlivý kód“. Kromě vyzkoušení produktů s otevřeným zdrojovým kódem společnost Kaspersky také doporučuje vydávat zaměstnancům standardní účty bez administrátorských práv, aby se zabránilo šíření malwaru.

Zdroj: Kaspersky, Techradar.com