Trendy

Na velké technologické společnosti dopadnou nové zákony EU

Evropský parlament schválil dva nové právní předpisy, které mají regulovat protisoutěžní praktiky a nezákonnou činnost na internetu, a to v přímém zásahu proti technologickým gigantům, jako jsou Apple, Google, Microsoft, Amazon a Meta.

Zákon o digitálních službách (DSA, Digital Services Act) a zákon o digitálních trzích (DMA, Digital Market Aut) jsou součástí nového souboru digitálních pravidel EU, který bude vynucovat povolování služeb a aplikací třetích stran, ale technologičtí giganti se obávají, že to bude představovat další rizika pro kybernetickou bezpečnost. Jsou tedy tato nařízení pro uživatele dobrá, nebo ne?

Nová nařízení EU

Evropská unie v uplynulých dnech drtivou většinou odhlasovala dva nové zákony – zákon o digitálních službách (DSA) a zákon o digitálních trzích (DMA). Podle Evropského parlamentu je jejich cílem „řešit společenské a hospodářské dopady technologického průmyslu stanovením jasných norem pro jejich fungování a poskytování služeb v EU v souladu se základními právy a hodnotami EU“.

Návrhy zákonů budou formálně přijaty Radou v červenci (DMA) a v září (DSA), v platnost však vstoupí až v roce 2024, takže technologické společnosti mají nějaký čas na to, aby si své systémy daly do pořádku. Zatím se však zdráhají tak učinit.

Společnost Apple o DMA říká, že zákon „vytvoří zbytečné zranitelnosti v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti pro naše uživatele“„zakáže nám účtovat poplatky za duševní vlastnictví, do kterého hodně investujeme“.

DSA: Co je zákon o digitálních službách?

Zákon o digitálních službách (DSA) je soubor legislativních pravidel, jejichž cílem je řešit šíření nelegálního obsahu, dezinformací a pomoci regulovat digitální platformy.

Podle tiskové zprávy budou nové povinnosti zahrnovat opatření k:

  • boji proti nelegálnímu obsahu online a pomáhat platformám rychle reagovat
  • posílí sledovatelnost a kontroly obchodníků na online tržištích
  • zvýší transparentnost a odpovědnost digitálních platforem
  • zakážet zavádějící praktiky a některé reklamy zaměřené na děti nebo citlivé údaje

Díky DSA dostanou uživatelé možnost volby, zda nebudou dostávat doporučení založená na profilování, a budou moci jasněji vidět, co bylo moderováno a proč je jim doporučován obsah. Platformy také budou muset poskytnout přístup ke svým datům a algoritmům úřadům a prověřeným výzkumníkům.

V konečném důsledku by uživatelé měli mít větší kontrolu nad svými údaji a nad tím, jak jsou využívány, lépe porozumět obsahu, který je jim předkládán, a být ve větším bezpečí před nezákonnými, zavádějícími a nežádoucími zprávami.

„Technologičtí giganti příliš dlouho těžili z absence pravidel. Digitální svět se vyvinul v Divoký západ… ale ve městě je nový šerif – DSA. Nyní budou pravidla a práva posílena. Otevíráme černou skříňku algoritmů, abychom se mohli pořádně podívat na stroje na vydělávání peněz, které stojí za těmito sociálními platformami.“ – Christel Schaldemoseová, zpracovatelka zákona o digitálních službách.

DMA: Co je zákon o digitálních trzích?

Evropská komise považuje větší platformy za digitální „dozorce“ a představují největší riziko, takže se na ně budou vztahovat ještě přísnější povinnosti, jak je uvedeno v zákoně o digitálních trzích (DMA). Mohou podléhat nezávislým auditům, aby se zabránilo nekalým obchodním praktikám.

Kromě toho budou muset umožnit třetím stranám vzájemnou spolupráci s jejich vlastními službami. Například uživatelé služeb Apple budou moci pokračovat v konverzacích ve více aplikacích pro zasílání zpráv kromě iMessage, jako je Messenger, které budou moci být integrovány, místo aby uživatelé museli používat výhradně vlastní službu jednoho poskytovatele.

Podle DMA musí být podnikovým uživatelům rovněž umožněn přístup k vlastním údajům, které jsou generovány v platformě „dozorce“, a to takovým způsobem, aby mohli uzavírat smlouvy se zákazníky nebo provádět propagační akce mimo jednu platformu, pokud si to budou přát.

Mezi činnosti, které velké technologické platformy již nebudou smět provádět, patří např:

  • hodnotit své vlastní služby nebo produkty příznivěji
  • bránit uživatelům v odinstalování předinstalovaného softwaru, aplikací nebo aplikací třetích stran
  • zpracovávat osobní údaje pro cílenou reklamu bez výslovného souhlasu

„Již nebudeme ,přežití finančně nejsilnějšího‘. Smyslem jednotného digitálního trhu je, aby se do Evropy dostaly ty nejlepší společnosti, a ne jen ty největší… Teprve až povedeme dialog rovných, budeme schopni získat respekt, který si EU zaslouží; a ten našim občanům a podnikům dlužíme.“ – Andreas Schwab, zpracovatel zákona o digitálních trzích

Co to znamená pro velké technologické firmy?

Velké technologické společnosti, které mají z některých činností, jež budou novými zákony zakázány, obrovský prospěch, samozřejmě nejsou nadšené. Organizace Corporate Europe Observatory v dubnu odhalila, že rozpočty na lobbování prudce vzrostly ve snaze neutralizovat dopady těchto zákonů, přičemž zejména společnost Apple své úsilí téměř zdvojnásobila.

Zranitelnosti v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti, které sdílení údajů s třetími stranami přináší, bude jistě třeba řešit, ale ve skutečnosti by tyto obavy neměly převážit nad pozitivními svobodami, právy a ochranou, které uživatelé v EU na základě těchto právních předpisů získají.

Malé podniky budou mít značný prospěch z možnosti otevřeněji sdílet trh s populárními platformami a zákazníci i podniky získají z možnosti přenášet údaje mezi službami a svobodněji si vybírat vlastní zkušenosti a oprávnění.

Každému podniku působícímu v EU, který nová pravidla nedodrží, může být uložena pokuta „až do výše 10 % jeho celkového celosvětového obratu za předchozí finanční rok nebo až do výše 20 % v případě opakovaného nedodržení“.

Zdroj: tech.co