Zprávy

Na 70 % webových vývojářů se bojí dopadů AI na zaměstnanost, zjistil průzkum

Více jak 70 % dotázaných vývojářů webových aplikací si myslí, že bez změny sociální politiky bude mít adopce nástrojů umělé inteligence negativní dopad na zaměstnanost a práci v oboru.

Podle průzkumu společnosti MDBootrap si na 70 % dotázaných webových vývojářů myslí, že vlády států by měly zvážit zesílení své sociální politiky. Ta zahrnuje sociální podporu, zdravotní dávky, příspěvky na bydlení. Stejně tak by se podle většiny dotázaných měl zvednou základní příjem, nebo by se měl zavést příjem univerzální. Důvodem toho všeho je, aby se zmírnila zátěž spojená s transformací průmyslu a zabránilo se krizi nezaměstnanosti související s rozvojem umělé inteligence.

Většina vývojářů si uvědomuje nebezpečí, které umělá inteligence představuje pro práci na vývoji webových stránek. Většina z nich se shodla na tom, že transformace AI bude pravděpodobně příčinou rozsáhlé nezaměstnanosti v oboru.

Ovšem na otázku, zda si osobně myslí, že jim AI může časem vzít práci a omezit jejich budoucí možnosti vývoje webových stránek, překvapivě odpověděla většina (66,8 %) nesouhlasně. Pouze 21,7 % respondentů vyjádřilo obavy o vlastní práci. Jde vlastně o logický rozpor a myšlenkový bias. Dotázaní vývojáři se nebojí o vlastní práci, ale o práci ostatních. Nepřipouští si tak, že by se jich osobně měl problém týkat.

Zajímavé také je, že přestože si vývojáři webových aplikací připouští, že AI představuje nebezpečí, stále na 65,5 % z nich plánuje urychlit adopci nástrojů poháněných umělou inteligencí.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce