Zprávy

Moderní ekonomika a její závislost na internetu

Dle studie Cisco se na 78 % pracovníků domnívá, že vysokorychlostní připojení je dnes nezbytností, a 46 % dotázaných nemělo během lockdownu kvůli nespolehlivému připojení přístup k důležitým službám.

Studie Brodband Index společnosti Cisco ukazuje, že rozvinutá vysokorychlostní internetová infrastruktura je důležitým faktorem, který podporuje flexibilitu a růst ekonomiky. Podle průzkumu se 78 % pracovníků domnívá, že vysokorychlostní připojení je dnes nezbytností, a 46 % dotázaných nemělo během lockdownu kvůli nespolehlivému připojení přístup k důležitým službám.

Studie Cisco Broadband Index, která vychází z průzkumu mezi více než 13 500 respondenty z Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Polska a Ruska, zjišťovala, jak pracující v současné době doma využívají vysokorychlostní připojení k internetu, jaké změny předpokládají v blízké budoucnosti a jaká mají očekávání v delším horizontu. Výsledky ukazují, že v situaci, kdy si lidé zvykají na nové uspořádání pracovního a soukromého života, je z hlediska inkluzivní hospodářské obnovy klíčové zajistit bezpečný, rychlý a spolehlivý přístup k internetu pro každého. 76 % respondentů se shoduje, že to je zásadní pro hospodářský růst, a více než polovina (54 %) považuje investice do vysokorychlostní internetové infrastruktury za stejně důležité jako investice do jiných veřejných služeb.

Digitální konektivita je považována za předpoklad úspěšné realizace digitální agendy Evropské unie a v jednotlivých zemích se na ní již pracuje. Přesto se digitální propast neustále prohlubuje. Téměř polovina (46 %) dotázaných uvedlo, že kvůli nespolehlivému připojení nemělo při lockdownu přístup k důležitým službám, jako je zdravotní péče nebo vzdělávání.

Adam MacHale, viceprezident společnosti Cisco pro řešení pro poskytovatele komunikačních služeb v regionu Evropy, Blízkého východu, Afriky a Ruska, k výsledkům výzkumu uvedl: „Politici si uvědomují, že poptávka po bezpečném a spolehlivém vysokorychlostním připojení k internetu vzrostla exponenciálně, a podnikají příslušné kroky. Mezi ně patří evropské a národní strategie, které mají zajistit optické připojení do všech domácností a plné 5G pokrytí všech metropolitních oblastí. Společnost Cisco chce spolupracovat s poskytovateli internetových služeb na celém světě na budování Internetu budoucnosti, aby jejich sítě poskytovaly výkonnější a dostupnější internetové připojení všem, bez ohledu na zeměpisné hranice. Internet budoucnosti musí pomáhat zmenšovat digitální propast a umožňovat inkluzivnější budoucnost pro všechny. Změna ekonomiky internetu je klíčová, chceme-li směřovat k inkluzivní budoucnosti. Zcela zásadní pro to, abychom z pandemie, která je jedním z nejnáročnějších období moderních dějin, vyšli silnější, je také užší spolupráce mezi politickými představiteli a poskytovateli komunikačních služeb.“

Změny v uživatelských vzorcích a preferované způsoby připojení

Internetový provoz v mnoha částech světa během pandemie prudce narostl o 25-45 % a zůstal trvale vyšší, ale to je pouze malý náznak toho, co teprve nastane. Lidé stále častěji požadují flexibilitu a možnost volby jak, kdy a kde budou vykonávat svoji práci. V této souvislosti 55 % dotázaných očekává, že budou v příštích 12 měsících z domova využívat internet stejnou nebo větší měrou. Pokles využití – nikoli však na úroveň před pandemií – očekává 21 % respondentů.

Co se týče preferovaných způsobů připojení do budoucna, v průzkumu vede optický kabel. Na druhém místě respondenti zmiňovali přístup k internetu jako veřejnou službu ve všech oblastech a všech domácnostech, kdy by se jednotliví uživatelé chránili heslem, které si sami zvolí. Za bezpečnější připojení by si bylo ochotno připlatit 47 % respondentů.

Rychlá digitalizace tak přinese mnohým neuvěřitelné příležitosti a také přispěje ke skutečně rozsáhlé transformaci sítí tak, aby vyhovovaly neustále rostoucí poptávce národního hospodářství i společnosti.