Zprávy

Meta začlení WhatsApp do své platformy pro firemní spolupráci

Společnost Meta (Facebook) oznámila, že brzy integruje službu pro zasílání zpráv WhatsApp do své platformy pro spolupráci Workplace from Meta. Podle společnosti má integrace usnadnit firmám kontakt se zaměstnanci, zejména s pracovníky „v první linii“, jejichž práce zahrnuje jednání se zákazníky v terénu. 

Nová funkce má organizacím umožnit doručovat důležité zprávy svým zaměstnancům přímo prostřednictvím aplikace WhatsApp, a vyhnout se tak zpoždění, které je vlastní službám, jako je e-mail, které pracovníci kontrolují méně často.

Integrace aplikace WhatsApp bude údajně spuštěna někdy v roce 2022, ale Meta nenabídla konkrétní datum spuštění (společnost to nazývá „předběžným oznámením“).

Nová integrace aplikace WhatsApp byla alespoň částečně podložena výzkumem společnosti Workplace společnosti Meta, který ukázal, že mnoho pracovníků není spokojeno s úrovní komunikace, která se jim dostává od společnosti, kde pracují.

Na základě průzkumu mezi 7 000 pracovníky v první linii a 1 300 vedoucími pracovníky zpráva uvádí, že pouze 54 % z nich se cítí být ve spojení s vedením společnosti, zatímco podobný podíl si stěžuje, že zaměstnanci v kanceláři dostávají lepší výhody a benefity.

V důsledku toho zhruba polovina (47 %) pracovníků v první linii uvádí, že si letos plánuje najít novou pracovní pozici, a ještě větší procento (49 %) se pokusí z této pozice zcela odejít.

Ke stejnému závěru dospěla nedávno i podobná zpráva společnosti Microsoft. Společnost zjistila, že pracovníci v první linii jsou příliš často přehlíženi, pokud jde o zavádění softwaru, přičemž více než polovina z nich uvedla, že se necítí být svým zaměstnavatelem oceňováni.

Podle společnosti Meta pomůže nová integrace aplikace WhatsApp pracovníkům v první linii navázat užší vztah s jejich vedoucím, což by mělo následně snížit míru fluktuace zaměstnanců a zvýšit produktivitu.

„Nacházíme se v kritickém bodě vztahu mezi zaměstnavatelem a první linií a masivní exodus těchto lidí je velmi reálnou hrozbou,“ uvedla Christine Trodella, globální ředitelka Workplace ze společnosti Meta.

I když je z letošní zprávy zřejmé, že vedoucí představitelé podniků si uvědomují zásadní roli, kterou pracovníci v první linii hrají, činy mluví hlasitěji než slova. Nyní je čas, aby vedoucí pracovníci začali adekvátně reagovat.