Trendy

Město Písek pokračuje v plánování rozvoje chytrých řešení

Záměrem je vybudovat v Písku bezdrátovou síť LoRaWAN pro Internet věcí (IoT), která by umožnila připojit zdejší chytrá řešení. Síť bude provozovat ČD – Telematika a umožní do ní místním firmám i poskytovatelům internetového připojení otevřený přístup. Díky tomu pak firmy mohou svým zákazníkům poskytovat služby prostřednictvím reálných aplikací a tím zvyšovat komfort obyvatel města i jeho návštěvníkům. Při budování LoRaWAN plánuje úzce spolupracovat s místními poskytovateli internetu.

„ČD – Telematika jako první v České republice zrealizovala rozsáhlý komerční projekt chytrého parkování. Spolupráce s městem Písek nám umožní uplatnit naše reálné zkušenosti v IoT a dále je rozvíjet,“ uvedl Peter Hudák, ředitel úseku Obchod a marketing ČD – Telematiky. Jeho společnost plánuje data z IoT integrovat do inteligentních platforem v rámci Smart City e-services Technologického centra Písek. Tam by měl probíhat jejich management včetně monitoringu, vyhodnocování dat a jejich interpretace. „Datová centra i veškeré zázemí pro integraci dat z IoT senzorických platforem již máme připravené,“ upřesnil Radovan Polanský, výkonný ředitel Technologického centra Písek.

„Další rozvoj konceptu Chytré město Písek nám pomůže zajistit efektivnější, ekologicky šetrné a energeticky úsporné fungování města, a to prostřednictvím zavádění moderních technologií. Máme velký zájem tento přístup postupně rozvinout i do dalších obcí a měst Jihočeského kraje,“ vysvětlil Josef Knot, první místostarosta Písku. První idea spolupráce na rozvoji konceptu vznikla v listopadu loňského roku díky setkání na konferenci Chytřejší Česko, která se věnuje nejen trendům v IoT. Během série těchto konferencí se ukázalo, že zástupci municipalit mají dobrý přehled o možnostech IoT a také velký zájem o technická řešení na platformě Otevřených dat s možností publikace on-line pro širokou veřejnost. „Budeme moci zpřístupnit datové výstupy vývojářům nejrůznějších aplikací, kteří pak mají šanci takto přístupná data dále zhodnocovat,“ doplnil Radovan Polanský.

„Díky tomu, že se všichni dlouhodobě zajímáme o zkušenosti s IoT v zahraničí, máme možnost v Česku rozvíjet jen to, co přináší největší užitek a zvolit řešení, která skutečně fungují,“ dodal Peter Hudák. V oblasti dopravy by mohla nová řešení zahrnovat například chytré parkování, v oblasti energetiky mj. odečítání spotřeby energií a vody nebo energetický management budov, a v rámci péče o životní prostředí mohou pomoci v odpadovém hospodářství.