Zprávy

Menší operátoři se bouří!

„Ministerstvo průmyslu špatně vyhodnotilo dostupnost NGA sítí a pro podání žádosti o dotace vyžaduje informace, které si menší operátoři zpravidla nevedou,“ popsal hlavní důvody pro podání stížnosti Jaroslav Polívka ze společnosti CERBEROS a dodává, že tímto jednáním ministerstvo omezuje konkurenceschopnost a podporuje monopol nadnárodních operátorů.

Chyba nastala před dvěma lety, kdy Ministerstvo průmyslu zpracovávalo podklady pro vypsání dotací v programu Podpora výstavby infrastruktury pro vysokorychlostní internet (NGA). Výsledkem byla mapa tzv. bílých míst, kde ještě optické sítě nebyly zřízeny a s jejich výstavbou podnikatelé v průběhu 3 let nepočítali. „Průzkum se uskutečnil na základě dat od podnikatelů. Ti ale nejsou jedinými vlastníky sítí. Jsou tu ještě i další subjekty, které dané sítě sice vlastní, ale pouze je pronajímají a neprovozují. Jejich sítě se tak v mapě zobrazují jako bílá místa bez pokrytí,“ vysvětlil Polívka. Výsledná mapa tedy neodráží skutečný stav optických sítí.

Dalším závažným důvodem pro podání stížnosti je fakt, že Ministerstvo průmyslu údajně vytvořilo nerovné podmínky pro vypracování žádosti o dotace. Podle Polívky a dalších podavatelů stížnosti je totiž nemožné o dotace zažádat včas vzhledem k nadměrné administrativě při zpracování žádostí. „Termín pro podání žádostí je 5 měsíců od doby vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace byla vyhlášena necelý měsíc před vyhlášením výzvy. Firmy, které mají do 20 zaměstnanců, ani při plném nasazení nejsou schopny zpracovat podklady včas,“ uzavřel Polívka.

Součástí stížnosti je výčet dalších rozporů s Pokyny EU k použití pravidel státní podpory. Celkově se má žadatelům o Podporu výstavby infrastruktury pro vysokorychlostní internet (NGA) od října 2017 rozdělit 11,5 miliard korun. Dotace byly vypsány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.