Byznys IT

Měli by vaši spolupracovníci vědět, kolik přesně vyděláváte?

Poměrně často dochází k porušování firemních předpisů: každý čtvrtý dotázaný pracovník přiznal uchovávání informací souvisejících se svou prací na veřejném cloudu navzdory tomu, že to není povoleno. To zahrnuje i 26 % dotázaných, kteří pracují v odděleních lidských zdrojů, a mohou tak potenciálně ohrozit osobní údaje, mimo jiné obsahující i výplatní pásky.

Až 21 % dotázaných uvedlo, že používají veřejné stránky pro sdílení souborů bez souhlasu firmy a takřka třetina respondentů (29 %) přiznala, že nedodržují firemní protokol a berou si nedodělanou práci domů.

Obtížně použitelný hardware může také pro podniky představovat nebezpečí, neboť 39 % pracovníků používá svá vlastní zařízení pro připojení k síti z důvodu snadnějšího použití. Tento podíl dokonce činí takřka polovinu (47 %) u osob narozených po roce 1982, a u pracovníků oddělení IT a HR.

Specialistka na bezpečnost a ochranu dat Dr. Karen Renaudová uvedla, že výsledky naznačily nutnost, aby podniky zajistily svým zaměstnancům lepší podporu. Dokud budou podniky vědomě nebo nepřímo přehlížet nebezpečné chování, bude zabezpečení vždy v ohrožení. Například odměňování přesčasové práce zaměstnanců z domova, ale neposkytnutí k tomu potřebných bezpečných nástrojů, jako je VPN služba, vydává signál, že si společnost ve skutečnosti bezpečného chování dostatečně neváží.

Pokud vezmeme v potaz, že 75 % pracovní síly je nyní mobilní a 81 % zaměstnanců přistupuje k pracovní dokumentaci na cestách, musí podniky udržet krok se svými pracovníky. Je na podnicích samotných, aby nalezly správnou rovnováhu mezi moderními způsoby práce a zabezpečeným sdílením dat.

Rizika se neomezují na digitální informace

Více než polovina pracovníků (55 %) uvedla, že kolegové ponechali vytištěné stránky v tiskové přihrádce, a výrazně tak zvýšili možnost, že dokumenty v kanceláři uvidí neoprávněná osoba.

Až v květnu 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), budou podnikům v případě narušení bezpečnosti dat hrozit vysoké pokuty. Z přijetí robustních zásad a pravidel na ochranu dat se tak stává priorita.