Trendy

Low-code je na vzestupu

Nový výzkum tvrdí, že low-code je na vzestupu a brzy by mohl brzy zastínit „tradičnější“ formy operací.

Podle studie 2022 State of Low-Code společnosti Mendix vzrostl počet uživatelů low-code řešení ze 77 % v roce 2021 na 94 % v letošním roce, přičemž čtyři z deseti podniků nyní využívají low-code řešení pro kritické podnikové operace. Zpráva cituje prognózu společnosti Gartner, podle níž bude do roku 2025 podíl low-code a no-code aplikací 70 %, přičemž v roce 2020 to bylo 25 %.

Společnost Mendix nastínila několik výhod low-code, z nichž mnohé se projevily době vrcholící pandemie. Když se podnikání téměř zastavilo a ekonomiky zpomalily, podniky stály před řadou těžkých rozhodnutí. Jeden z devíti dotazovaných podniků uvedl, že kdyby nezavedl low-code, utrpěla by jeho pověst nebo by se musel uchýlit ke zvyšování cen nebo propuštění zaměstnanců. Proto 69 % respondentů vidělo, že se no-code posouvá z krizové technologie na nezbytnou technologii, kterou hodlají integrovat do svých podniků, aby získali větší kontrolu nad náklady. Mezi klíčové oblasti pro low-code patří IT, výrobní inženýrství, design výrobků a kontrola kvality.

Kromě fintechu a insurtechu, které se zabývají zaváděním low-code, se k této technologii hlásí i subjekty veřejného sektoru. Výzkum společnosti Mendix uvádí, že v rámci low-code probíhá „lepší, centralizované a standardizované ověřování totožnosti občanů, lepší přístup ke službám a lepší plánování a řízení rozpočtových a fyzických zdrojů“, jejichž účinky se mohou přenést i na další podniky, které souvisejí s veřejným sektorem.

Maloobchod, který je tradičně osobní zkušeností, se digitalizoval, a to především v důsledku pandemie. Vývoj správného softwaru může být časově i finančně náročný, nicméně někteří maloobchodníci využili low-code k vývoji věcí, jako je digitální vyzvedávání nákupů, což jim umožnilo rychleji se přizpůsobit a zůstat konkurenceschopnými.

„Způsob, jakým řídíme naše podnikání, se za poslední dva roky zásadně změnil,“ poznamenal generální ředitel společnosti Mendix Tim Srock. „Nyní je naprosto zásadní digitalizovat provoz a komunikovat se zákazníky a zaměstnanci prostřednictvím různých modalit a kontaktních bodů.“ Souhrnně lze říci, že low-code a no-code řešení umožnila zavedeným společnostem se rozvíjet a mladším společnostem vstoupit na trh, což jsou v době ekonomického tlaku zásadní kroky.

Zdroj: Techradar.com