Byznys IT

Konica Minolta se vrátila na předcovidovou úroveň tržeb a zisku

redakce11.7.2023

Skupina Konica Minolta vykázala za rok 2022 tržby ve výši 2,162 miliardy korun a zisk před zdaněním (EBIT) podle mezinárodních účetních standardů 142 milionů korun. Pomohl jí k tomu především úspěšný vstup na trh kamerových řešení, vývoj vlastních softwarových nástrojů a celkový rozvoj v segmentu IT služeb. Z 30 zemí střední a východní Evropy, kde Konica Minolta působí, je české zastoupení jedno z nejvíce profitabilních v regionu. Výsledky se tak vrátily na úroveň před covidovou pandemií, a dokonce překonaly hospodaření roku 2019. 

„V posledních dvou letech jsme se jako všichni museli potýkat se stagnací trhu, lockdowny nebo narušením dodavatelských řetězců. I v době pandemie se nám však dařilo pokračovat ve vývoji vlastních aplikací a rozvíjet nové oblasti podnikání, jako jsou kamerová řešení nebo služby související s digitální transformací firem. I díky tomu se nám za minulý rok podařilo dosáhnout výsledků na úrovni předcovidových let, a dokonce druhých nejlepších v historii,“ uvedl Pavel Čurda, generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech (KMBCZ).

Mezi hlavní události roku 2022 patřilo z pohledu Konica Minolta zřízení samostatné divize pro rozvoj služeb spojených s Microsoft 365 nebo propojení managementu v České republice a na Slovensku. Nové podnikatelské příležitosti přineslo rovněž prohloubení spolupráce s mezinárodní společností M-Files, která se specializuje na systémy pro inteligentní správu informací. „V reakci na pandemická opatření se nám rovněž podařilo digitalizovat významnou část našich vlastních obchodních procesů. Téměř se čtvrtinou zákazníků tak již v současnosti už komunikujeme zcela on-line, bez přítomnosti obchodního zástupce s využitím nástrojů pro elektronické podepisování smluv nebo digitální oběh dokumentů,“ popsal P. Čurda.

Právě oblast IT služeb, která zahrnuje produkty související s digitalizací a automatizací procesů, či s kamerovými systémy, se podílela na tržbách společnosti již z 33 %. „V prodeji softwarových produktů jsme za rok 2022 dosáhli nejlepších výsledků od vstupu společnosti mezi dodavatele IT služeb v roce 2015. Tržby generovala jak oblast digitalizace dokumentů, tak zájem o adopční služby související s nástroji M365, kde jsme zaznamenali meziroční zdvojnásobení výnosů. Nejvýrazněji se na tržbách IT služeb podílela naše společnost Konica Minolta IT Solutions, která se soustředí na dodávky ERP a CRM systémů,“ upřesnil Zdeněk Toman, obchodní ředitel ITS Sales KMBCZ s tím, že nejvýznamnější zakázkou z oblasti ITS v loňském roce bylo zahájení reimplementace digitalizačních služeb ve společnosti ČEZ.

Na trhu kamerových řešení se Konica Minolta etablovala s technologií Mobotix a vlastními videoanalytickými nástroji. Řešení kombinující chytré kamery s prvky umělé inteligence a termálními senzory využívají v České republice již desítky firem ze sektoru průmyslu, logistiky nebo retailu. V této souvislosti byl v roce 2022 v Praze vybudován největší zážitkový showroom Konica Minolta Evropě se zaměřením na ukázku kamerových a videoanalytických řešení a jejich rozvojem v regionu střední a východní Evropy byli pověřeni čeští manažeři.

Konica Minolta se rovněž podařilo obhájit dlouholetou pozici lídra mezi dodavateli kancelářských multifunkcí i produkčních tiskových zařízení. Tyto segmenty i nadále generují většinu tržeb společnosti, dohromady konkrétně 66 %. Největší zakázkou loňského roku přitom byla instalace dvou set multifunkčních zařízení v rámci pobočkové sítě Moneta Money Bank.

„Přestože v posledních letech rozvíjíme nové oblasti podnikání, neznamená to, že bychom se nevěnovali oblasti tisku. V roce 2022 jsme na trh uvedli celkem 6 793 nových kancelářských multifunkčních zařízení a naši zákazníci se mohou i nadále spolehnout na pokračující inovace jak v oblasti hardwaru, tak doplňkových softwarových služeb. V segmentu produkčního tisku pak rozšiřujeme i nabídku technologií pro zušlechťování, tisk etiket a industriální tisk,“ uzavřel P. Čurda.

Vývoj hospodářských výsledků Konica Minolta v ČR (2019–2022)

 Obrat zaokrouhlen na stovky milionů KčMeziroční nárůst obratuZisk před zdaněním v milionech KčMeziroční nárůst zisku
FY 2022220016 %14040 %
FY 20211900 100 
FY 20201700 94 
FY 20192100 138 

Tisková zařízení

Tržní podíly Konica Minolta v ČR dosáhly v případě černobílých produkčních strojů 65 % a v segmentu barevných digitálních produkčních strojů 39 %. Na trhu barevných kancelářských multifunkčních zařízení formátu A3 činil podíl společnosti 39,2 %. U černobílých multifunkčních přístrojů formátu A3 pak dosáhla Konica Minolta tržního podílu 19,5 %. Téměř dvanáctiprocentní podíl trhu pak Konica Minolta drží v segmentech kancelářských multifunkčních tiskáren formátu A4.

Zdroj: Konica Minolta, Infosource

Zdroj ilustračního obrázku: Gerd Altmann from Pixabay