Produkty

Kerio: bezpečnostní řešení Kerio Control 9.4

Řešení Kerio Control poskytuje ochranu firemních sítí před kybernetickými hrozbami s pomocí firewallu nové generace, antivirové a antimalwarové ochrany, webové ochrany a virtuálních privátní sít. Řešení je dostupné ve formě softwaru, virtuálního stroje či hardwarového zařízení.

Kerio Control 9.4 dále nově integruje dvoufaktorovou autentizaci (2FA), která nyní umožňuje IT administrátorům nastavit volitelnou dobu expirace 2FA tokenů namísto dřívějších napevno nastavených 30 dní. Podrobnější nastavení 2FA bylo jednou z nejžádanějších funkcí a nyní nabízí IT správcům větší kontrolu nad zabezpečením jejich VPN sítí, přičemž umožňuje vyžadovat dvoufaktorovou autentizaci i při každém jednotlivém přihlašování do VPN.

Nová funkce přesměrování reverzní proxy dokáže bezproblémově převést příchozí HTTP spojení na HTTPS, které pak poskytuje uživatelům bezpečnější přístup. Typickým příkladem využití této funkce jsou případy, kdy uživatel navštěvuje stránky hostované za infrastrukturou Kerio Control. Další vylepšení zahrnují posílení stability a výkonu, a to jak softwaru, tak hardwarových boxů.

„Díky kompletně novému jádru představuje verze 9.4 zřejmě nejvýraznější inovaci Kerio Control od přidání vysoké dostupnosti,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení GFI Software ve společnosti Zebra systems. „Jádro systému je klíčový komponent, na kterém je závislá jak kompatibilita hardwaru, tak bezpečnostních modulů, a nová verze Kerio Control tak poskytuje zákazníkům výrazně lepší ochranu jejich sítí a bezpečnější provoz pro všechny uživatele, ať již pracují odkudkoliv.“