Produkty

Juniper Networks: switche EX4100

Společnost Juniper navíc stále rozšiřuje své služby Wired Assurance, Wireless Assurance a Marvis cloud o více poznatků využívaných pro řízení umělou inteligencí, aby maximalizovala uživatelskou zkušenost a minimalizovala náklady na správu bezdrátových sítí, včetně nového automatického umístění/orientace, verifikace přístupových bodů a nově definovaných akcí pro řešení problému běžného Microsoft klienta, DHCP procesu a autentizace ve drátových sítích.

Enterprise-Grade přístupový switch zrozený v éře moderního cloudu a umělé inteligence

Model EX4100 je nejnovějším přírůstkem do portfolia switchů EX společnosti Juniper, který přináší vysoký výkon, kapacitu, hustotu portů a další klíčové funkce pro různá prostředí podnikových kampusů a poboček. Stejně jako dříve uvedený model EX4400 je i EX4100 optimalizován pro jednoduchost a škálování s nativním provozem v cloudu a poskytuje nejlepší možnou uživatelskou a IT zkušenost díky řešení AIOps společnosti Juniper. Mist AI například zrychluje čas deploymentu díky tzv. zero touch provissioningu a automatizovaným pracovním postupům a také zajišťuje rychlé řešení problémů na základě vyhodnocení událostí z celého síťového prostředí, aktivní detekce anomálií a self-driving akcí.

Zařízení EX4100 také umožňuje IT týmům snadno navrhnout síťovou strukturu založenou na EVPN-VXLAN, která pokrývá wired distribuční a přístupovou vrstvu sítě, včetně důležitých funkcí zabezpečení, jako je MACsec AES256 a na standardech založená mikrosegmentace s využitím Group Based Policy (GBP) pro potřeby růstu IOT. Navíc některé varianty switche EX4100 podporují technologii Power over Ethernet++ (802.3bt), což činí tento switch ideální pro zákazníky, kteří chtějí být připraveni na přechod k technologii Wi-Fi 6E.

Automatické umístění a orientace přístupových bodů Juniper

Mnoho podniků má při zavádění sítí WLAN problém zajistit, aby umístění a orientace bezdrátových přístupových bodů (AP) odpovídala jejich plánovanému uspořádání. Řešení Juniper Mist již podporuje načítání půdorysů z nástrojů jako Ekahau nebo iBwave na jedno kliknutí. Nyní automaticky ověřuje skutečné umístění a orientaci přístupových bodů po instalaci oproti původním plánům a upozorňuje na případné chybné umístění přístupových bodů, takže lze nedostatky snadno a rychle napravit. Toho je dosaženo prostřednictvím služby Juniper Wireless Assurance, která využívá patentovaného virtual Bluetooth LE (vBLE) antenna arrays ve spojení s „patent-pending“ algoritmy, které pracují s informacemi o stavu kanálu a údaji měřenými pomocí protokolu 802.11mc FTM/RTT. Díky této službě jsou přístupové body Mist (Wi-Fi 6 a 6E) automaticky umístěny na mapě a automaticky orientovány v Juniper Mist dashboard, přičemž jsou vypočítány a zobrazeny vzdálenosti mezi dvojicemi přístupových bodů, aby se eliminovaly chyby při implementaci. Díky rychlému a přesnému ověření umístění přístupových bodů Mist ve zcela nových i modernizovaných prostředích – bez nutnosti dalších externích technologií jako GPS – řešení Juniper podstatně zjednodušuje instalaci přístupových bodů a snižuje celkové náklady na zavádění sítí WLAN.

Asistent Marvis díky novým funkcím AIOps přináší lepší přehled o klientech a síti

Společnost Juniper přináší několik vylepšení virtuálního síťového asistenta Marvis, založeného na umělé inteligenci, jejichž cílem je zefektivnit řešení problémů ve wired i wireless sítích. Jednou z nich je klient Marvis pro Windows (vedle již dříve vydaného klienta Marvis pro Android), který se instaluje na zařízení s operačním systémem Windows a nabízí rozšířené informace a přehled o síti z pohledu klienta. Tyto informace jsou předávány umělé inteligenci Mist, aby Marvis dokázal poskytovat fundovanější a užitečnější doporučení k nápravě případných uživatelských problémů.

Na rozdíl od jiných dodavatelů, jejichž řešení někdy vyžadují nadstavbové senzory, získává klient Marvis důležitá data z koncového zařízení bez dodatečného hardwaru a softwaru. Služba Juniper Mist Wired Assurance mimoto nyní poskytuje informace pro lokalizaci a nápravu příčin selhání DHCP (tj. serveru, VLAN, nebo klienta) a přináší nové akce pro ověřování klienta ve wired síti, které správcům umožňují identifikovat zařízení a uživatele, kterým se trvale nedaří autentizovat přes wired síť kvůli problémům na straně klienta.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce