Trendy

Jak se změní sociální marketing, až virus odezní?

Kam směřuje obchod, reklama a co musejí dělat organizace pro to, aby zůstaly v centru dění a hledáčku uživatelů i po tom, až si na virovou nákazu nikdo ani nevzpomene?

Kvůli opatřením proti koronaviru se od března, kdy se začaly restrikce zavádět ve většině evropských zemí, organická návštěvnost stránek většiny firem začala propadat. Ovšem zatímco s návštěvností firemních webů pandemie víceméně negativně otřásla, z pohledu sociálních sítí nemohlo přijít nic lepšího. Jejich statistické nástroje bez výjimky zaznamenaly nárůst, často v řádu desítek procent. Nezbývá než souhlasit s deníkem The New York Times: Virus změnil způsob, jakým konzumujeme internet, možná už navždy.

Budoucí úspěch se buduje už dnes

Zdá se, že význam sociálních sítí pro obchod s důsledky viru narostl do ještě vzdálenějších výšin, a jelikož je běžný uživatel bytost od přírody líná, nedá se předpokládat, že se jeho návyky po odeznění pandemie vrátí do starých kolejí. To pro marketing znamená jediné, zákazník na sociálních sítích pravděpodobně zůstane. S touto globální změnou se musí reklamní průmysl smířit, adaptovat a využít ke svému prospěchu.

Sociální sítě představují sílící most mezi firmami a zákazníky. Je zajímavé, že podle mnoha průzkumů se většina (přibližně 61 %) uživatelů zajímá a bedlivě sleduje, jak se restrikce dotknou jim známých značek a společností a jak ty budou následně během pandemie reagovat. A právě to je komunikováno především skrze sociální sítě.

Asi 58 % uživatelů pak silně, nebo alespoň částečně, souhlasí s tím, že současné chování firem ovlivní jejich další názor na ně a bude hrát roli v jejich rozhodování. O budoucích partnerstvích už do jisté míry rozhoduje dnešek.

Je životně důležité o sobě dát vědět

Většina dotázaných zákazníků se shodla, že od firem vyžaduje alespoň nějaký proaktivní přístup k situaci. Třebaže organizace nemusejí být během restrikcí aktivní ve výrobě, nenajdou vhodnější dobu na to, aby byly aktivní ve svém přístupu.

Ve smyslu pořekadla malé dobro může mít velký dosah tak zákazníci očekávají a oceňují pozitivní přístup od firem, které dají najevo, že se obtíže týkají nás všech. Vylepšit jméno nepomáhají jen benefice, slevy nebo vybavení pro vzdálenou výuku školáků zdarma. Pro 68 % zákazníků je důležité mít k dispozici průběžné a pravidelné zprávy od firem, kterým důvěřují. A zdá se, že i takové ujištění jim stačí.

Cílem marketingu přestává být prodej

Statistické údaje dávají jasně najevo, že pocit nápomoci se stal jedním z hlavních témat a nástrojů reklamy. Třeba podle čísel z LinkedInu se za dobu pandemie zvýšil zájem o zprávy s tématem krizového managementu o 12 %. O zprávy, které se týkají technické nebo bezpečnostní podpory, je zájem ještě o něco vyšší. Podle expertů jde o náhlé dovršení dlouho trvajícího trendu. Stejně tak jako se produkt změnil ve službu, marketingové strategie se z prodeje přeorientovaly na budování komunity.

Znej svého klienta lépe, než on zná sebe

S tím, jak prozatím některé kanály a aparáty stagnují, mají firmy kromě budování komunity také dostatek času poznat náturu a vyhodnotit potřeby jednotlivých zákazníků. Na sociálních sítích k tomu mají dostatek nástrojů. Co je jejich současná největší obava? Jaké jsou vyhlídky jejich byznysu? Co potřebují k tomu, aby překonali krizi a co budou potřebovat bezprostředně po ní?

Odpovědi na tyto otázky budou mít brzy cenu zlata. Dovolí personalizovat službu na míru a přijít před klienta s již připraveným plánem. Je velmi pravděpodobné, že průmysl se bude z virových ran léčit dlouhou dobu a společnosti budou teprve zjišťovat, k jakým škodám skutečně došlo. Některé z oněch škod se ze své podstaty projeví až časem.

Být připravený postiženým zákazníkům nabídnout rychlou nápravu, a dokonce jim pomoci identifikovat problémy, o kterých prozatím netuší, bude esenciální výhoda. Nepůjde jen o to současné potíže jen překonat, ale také zanechat pocit, že lidé jsou před podobnými problémy do budoucna chráněni.