Trendy

TOTAL SERVICE: Jak na správné zálohy dat aneb pravidlo 3-2-1

ADVERTORIAL6.9.2022
Na světě existují dva druhy lidí: ti, kteří už o data přišli, a ti, které ztráta dat teprve čeká. Taková je bohužel realita a je lepší být na ni připraven. Dobrou zprávou je, že zálohování dat nikdy nebylo tak uživatelsky komfortní jako v současnosti. Přečtěte si o zlatém pravidlu zálohování „3-2-1“, se kterým potenciální ztrátu dat omezíte prakticky na nulovou pravděpodobnost.
Efektivním předcházením ztráty dat je pochopitelně pravidelná záloha dat. Zde ale obvykle dochází k nejasnostem nebo částečnému nepochopení problematiky. V mnoha případech se zálohování zaměňuje za archivaci dat. Je mezi tím zásadní rozdíl, který si vysvětlíme dále. Další otázkou je potom samotný způsob zálohování dat, jeho efektivita a především spolehlivost – pouhá jedna kopie (jediná záloha dat) skutečně není účinnou ani spolehlivou metodou.
Tip: Přečtěte si, jak může ztráta dat či výpadek systému ohrozit vaše podnikání.

Archivace není zálohou dat!

Pokud k úniku či ztrátě dat dojde uvnitř organizace, může to vést k velkým ztrátám a v extrémních (ne však výjimečných) případech až k jejímu zániku. Vzniklé škody totiž může být velmi náročné finančně pokrýt, nehledě o nenahraditelné ztrátě zákazníků, reputace a pověsti.
Některé organizace přitom mylně zaměňují zálohy dat s jejich archivací. Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí připomenout čerstvou květnovou kauzu porušení kybernetické bezpečnosti a ztráty dat na Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Celkové škody a náklady na obnovu dat se vyšplhaly ke 30 milionům korun! Jednou z příčin byla archivace (nikoliv tedy zálohování dat) na pásková média.
Jaký je tedy rozdíl mezi archivací a zálohováním?
  • Archivace je vhodná – jak už pojmenování ostatně samo napovídá – k ukládání archivních dat, na kterých už aktuálně nepracujete. Jedná se o neaktuální informace, odevzdanou (ukončenou) projektovou či realizační dokumentaci, korespondenci, staré výkresy, fotografie a videa atp.
  • Zálohování je vhodné pro „aktivní a živá“ data, se kterými pracujete a editujete je na denní bázi. Jde tedy o přechodové aktuální nebo systémové informace, rozpracované dokumenty, agendy a projekty.
Pro každý z postupů je vhodný jiný typ úložiště či zálohovacího systému. U záloh dat jsou vhodná rychlá přepisovatelná média umožňující a garantující vysoký počet zápisů a vysokou rychlost obnovy dat – pevné disky, disková pole, moderní SSD. Naopak pro archivaci je rychlost vyhledávání dat nepodstatná, používají se odolná vysokokapacitní média klidně bez možnosti přepisu či odstraňování dat – ideální jsou magnetické pásky, které nabízejí vynikající poměr ceny, kapacity a odolnosti.
Tip: Zjistěte více o zálohování a disaster recovery.

Zlaté pravidlo 3-2-1

Pravidlo či strategie „3-2-1“ je léty prověřená a osvědčená metoda zálohování dat. Od roku 2012 ji používá a doporučuje i vláda USA. Co ale znamená ona posloupnost čísel? Zálohujte tímto způsobem:
  • 3 kopie – právě tolik záloh dat je zapotřebí celkem vytvořit (zejména s ohledem na situace, kdy se primární data i jejich záloha nachází ve stejné fyzické lokalitě).
  • 2 místní kopie – ovšem pozor, na odlišných médiích či      zálohovacích systémech. Předejdete tak chybě se        společnou příčinnou, jako je selhání firmwaru identických disků nebo výrobní defekt optických médií. Toto se vztahuje (možná poněkud neintuitivně) i na disková pole RAID nižších kategorií (1,0,10).
  • 1 kopie – fyzicky mimo vaše pracoviště, s ohledem na vaši stávající ICT infrastrukturu, ideálně na firemním serveru nebo v cloudu.
Proč právě 3 kopie, 2 místní na odlišných médiích a 1 externí? Lokální záloha dat je nejjednodušším způsobem, jak svá data uložíte a zpětně k nim získáte přístup. Na druhou stranu můžete čelit incidentům a událostem, jako je krádež, živelná pohroma atp. V tom okamžiku pravděpodobně přijdete o obě lokální zálohy dat a přichází ke slovu externí cloudová záloha.
Tip: Podívejte se na další způsoby, jak můžete provádět zálohy dat.

Buďte připravení na nejhorší a dopadne to nejlépe

Stejně jako ve výše zmíněném příkladu ŘSD si mnohdy hodnotu vlastních nebo svěřených dat často bohužel uvědomíme až v okamžiku, kdy dojde k jejich poškození či ztrátě. Proto je vždy bezpečnější, a dokonce i levnější, realizovat vhodné zálohovací řešení.

Zdroj: TOTAL SERVICE

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce