Zprávy

Jak lidé pracují na dálku a zůstávají ve spojení?

Pracovní i školní prostředí procházejí dramatickými změnami a miliony lidí po celém světě se přizpůsobují této nové situaci. Ve světle změn uvolnil Microsoft svůj zcela první report Work Trend Index.

K analýze trendů produktivity využívá report společnosti Microsoft nástroj Graph a sleduje, jak scénáře práce na dálku mění způsoby našeho spojení s ostatními. Společnost se rozhodla sdílet tuto analýzu při současném zachování ochrany osobních a firemních dat s tím, že chce poskytnout možnost podívat se detailněji na aktuální situaci a plánovat do budoucna. Přece jen, všichni hledáme nové cesty, jak se spojit a jak být produktivní v době, kdy musíme pracovat a učit se vzdáleně.

Byl zaznamenal nový denní rekord 2,7 miliardy minut schůzek v  jednom dni, což představuje nárůst o 200 % z  900 milionů v polovině března. Tyto hodnoty potvrzuje i nárůst v poptávce po technologii, která pomáhá zůstat ve spojení a být produktivní.

183 000 uživatelů ve 175 zemích využívá aplikaci Teams pro školy umožňující učitelům komunikovat se svými studenty prostřednictvím virtuální třídy. Nyní navíc se dvěma novými funkcemi, ukončením schůzky organizátorem a možností stáhnout seznam účastníků schůzky. 

Stále vyžadujeme sociální kontakt

Uživatelé si při přenosech svých schůzek zapínají video dvakrát častěji, než tomu bylo před vypuknutím epidemie. To ukazuje, jak je pro nás důležitý oční kontakt a fyzické spojení, v  době, kdy pracujeme a učíme se na dálku.

Počet video hovorů vzrostl v březnu o 1 000 %. Zajímavý je také geografický pohled na regiony, kde se video používalo nejvíce: například v Norsku a v Nizozemí si lidé zapínají video nejčastěji (kolem 60 % schůzek obsahuje video).  

Pracujeme více hodin, ale flexibilně

Počet týdenních uživatelů mobilní verze aplikace vzrostl v období od začátku února do konce března více než trojnásobně. 

Nejvýznamnější nárůsty ve využívání aplikace na mobilních zařízeních jsme zaznamenali v nejvíce postižených zemích, jako jsou Itálie a Španělsko, a v  nejvíce zasažených odvětvích, jako jsou školství nebo veřejná správa.

V období od 1. do 31. března vzrostl průměrný čas mezi prvním použitím a posledním použitím aplikace v průběhu dne o více než hodinu.

Události změní způsob práce a spojení natrvalo  

Navzdory tomu, že se již někteří zaměstnanci v  Číně vrací do práce, ve srovnání s  koncem ledna je zde stále každý den více než dvojnásobný počet nových uživatelů aplikace Teams. Denní počet aktivních uživatelů v  tomto regionu trvale každý týden roste.  

Je jisté, že současná situace významným způsobem mění návyky naší práce a technologie pomáhá lidem přizpůsobit se práci smysluplným způsobem.
Pro více informací, včetně dalších metrik a příběhů, jak zákazníci využívají Teams k zajištění své činnosti během této mimořádné situace, navštivte tuto stránku s reportem Microsoft 365