Trendy

Inovace vs. riziko: IT lídři se obávají o bezpečnost technologických inovací

Rozvíjející se technologie, jako je generativní umělá inteligence, nutí organizace inovovat. Své sítě proto musí transformovat tak, aniž by ohrozily bezpečnost.

redakce22.9.2023

Podle průzkumu společnosti HPE Aruba Networking až 64 % podnikových IT lídrů věří, že obavy o zajištění kybernetické bezpečnosti negativně ovlivňují jejich ochotu investovat do inovativních technologií. To možná není překvapující, protože 91 % z nich považuje novou technologii za nebezpečnou a dokonce přiznává, že již kvůli ní zažilo narušení bezpečnosti. Děje se tak v době, kdy IT lídři musí být schopni přijímat inovace, jako je generativní umělá inteligence, aby urychlili klíčovou transformaci podniku – tvrdí to 89 % z nich a dodává, že z důvodu změny to budou nuceni řešit v nadcházejících 12 měsících.

Průzkum – provedený mezi 2 100 IT lídry z 21 zemí – zkoumal, jak organizace v současné době přistupují k vzájemnému vztahu mezi inovacemi a rizikem. Zpráva rovněž vysvětluje roli, kterou musí vedoucí pracovníci v oblasti IT a sítí plnit při usnadňování bezpečnějších inovací.

Vzestup inovací

Většina IT lídrů (95 %) uvedla, že digitalizace je důležitá k získání nových zdrojů příjmů podniku v následujících 12 měsících. Ve skutečnosti jak IT, tak samotný podnik tlačí na zavádění nových technologií, které mohou podpořit inovace z hlediska toho, jak podnik funguje a co nabízí. Ve snaze zvýšit inovace se organizace obrací k novým technologiím – v současné době používají nebo plánují zavést technologie jako je 5G (91 %), AI a strojové učení, nebo-li ML (89 %), případně IoT a chytré senzory (88 %).

Přestože k tomuto tlaku dochází, pouze 45 % IT lídrů líčí svou organizaci jako inovativní – a co je dále znepokojující, je, že pouze 44 % z nich ji považuje za bezpečnou.

Řízení rostoucího rizika

Rovněž roste rozdíl mezi požadavky na technologie a schopnostmi IT týmů to vše zvládat – 66 % IT lídrů má obavy o schopnost organizace držet krok s nejnovějšími technologiemi a digitálními požadavky a 55 % z nich říká, že jejich IT týmy jsou již nyní vytíženy na maximum.

Spojením tohoto nárůstu využívání technologií s nedostatečnými zdroji a širšími trendy v oblasti práce na dálku, hybridního cloudu a distribuovaných datových center, organizace čelí většímu riziku než kdykoliv jindy.

„Obchodní potřeby podniků se změnily a týmy stále častěji nasazují nové technologie, aby je splnily. Bezpečnostní opatření, která mohou podpořit zavádění nových technologií se musí vyvíjet s nimi,“ řekl Scott Calzia, viceprezident marketingu společnosti HPE Aruba Networking a dodává: „Lidé v IT si musí uvědomit, že umělá inteligence v síti může podpořit jejich týmy v tom, aby byly efektivnější, ulehčily jim pracné administrativní úkoly a podpořily bezpečnostní strategii tím, že získají integrovanou ochranu.“

Role sítě

Podle průzkumu je při transformaci stále více uznávaná role sítí – zejména spojení mezi sítí, bezpečností a inovacemi. Až 64 % IT lídrů věří, že síť může posílit efektivitu kybernetické bezpečnosti a 61 % z nich věří, že může podpořit větší inovace. IT lídři přitom investují odpovídajícím způsobem – organizace začínají prosazovat síťová bezpečnostní řešení, včetně Security Service Edge (SSE) nebo podobného zabezpečení typu edge-to-cloud (89 %), řízení přístupu k síti založeného na zásadách (88 %) či bezpečnosti Secure Access Service Edge (SASE) (87 %).

Praxe však ukazuje, že podniky stále potřebují pomoci s propojením těchto investic, aby si uvědomily výhody – pouze 47 % IT lídrů věří, že jejich současná síť může poskytovat nebo podporovat flexibilní podnikové zabezpečení, a ještě méně vidí její roli v podpoře nových technologií (37 %).

Scott Calzia k tomu dodává: „I přestože tlak na inovace nepolevuje, IT lídři potřebují najít bezpečný a efektivní způsob, jak překonat dilema v případě rizik. To vyžaduje jednotný přístup SASE (SSE + SD-WAN), který spojí všechny různé síťové technologie a umožní využívat síť schopnou podporovat bezpečné inovace. Vzhledem k převaze hybridní práce je nezbytným silným základem zabezpečení sítě, obsahující Zero Trust principy, což je dobrý výchozí bod pro následné investice do SASE, SSE a NAC.“

Další zdroje informací

Chcete-li se dozvědět více, navštivte webové stránky HPE Aruba Networking. Aktuální informace lze nalézt na Twitterovém a Facebookovém profilu společnosti HPE Aruba Networking a diskuze o produktech najdete na webu Airheads Community.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce