Trendy

Infrastruktura jako služba pro začátečníky

Mnoho společností řeší otázku, zda chtějí přijmout technologie cloud computingu, nebo zůstat u tradičnějších lokálních serverů. Pro koho se hodí cloudová infrastruktura ve formě služby?

Koncept hostování výpočetních zdrojů mimo provozovnu či kancelář (např. v datových centrech poskytovatele) získal v posledních letech velkou popularitu. Přesto mnoho společností, respektive jejich IT oddělení, stále řeší otázku, zda chtějí přijmout technologie cloud computingu, nebo zůstat u tradičnějších lokálních serverů. Pro koho se hodí cloudová infrastruktura ve formě služby?

S nástupem a rozvojem cloud computingu si získává čím dál větší pozornost infrastruktura jako služba, IaaS, hostována ve veřejném nebo soukromém cloudu. IaaS v cloud computingu je základní služba, v níž poskytovatelé služeb nabízejí společnostem servery, úložiště a výpočetní kapacitu podle jejich požadavků. IaaS je atraktivní oblast pro řadu poskytovatelů kvůli rostoucí poptávce podniků, které chtějí snížit své investice do tradiční IT infrastruktury. Podle čísel společnosti Spiceworks již některé startupy provozují vše v Amazon Web Services a téměř 93 % organizací využívá nějakou formu cloudových služeb (SaaS, PaaS, IaaS a další hostované IT služby).

Nejznámějšími příklady IaaS jsou Amazon Web Services, Microsoft Azure, Cisco Metapod, cloudová služba IBM a Google Compute Engine. Ačkoli koncept IaaS začal vznikat daleko dříve, lze říct, že prvním velkým příkladem infrastruktury jako služby je Amazon Web Services, který začal fungovat v roce 2006. V současné době existují desítky poskytovatelů služeb IaaS po celém světě.

Co je IaaS?

Infrastruktura jako služba, IaaS, je služba cloud computingu, která je hostována ve veřejném, soukromém nebo hybridním cloudu a poskytuje virtualizované výpočetní zdroje přes internet. Cloudová infrastruktura jako služba přináší firemním provozům řadu výhod v čele s finančními úsporami. Vlastnictví potřebného on-premise hardwaru a kompletní IT infrastruktury v organizaci vyžaduje velké investice, zatímco pronájem nebo leasing potřebných úložných a výpočetních služeb od poskytovatele cloudové výpočetní infrastruktury jako služby umožňuje využití infrastruktury na míru potřebám každého provozu. Náklady se tak dají lépe kontrolovat a nejsou potřeba žádné závratné počáteční investice.

Přínosy IaaS

Infrastruktura jako služba je ideální řešení pro společnosti, které nemají prostředky na vlastní on-premise infrastrukturu a potřebují dostupné a škálovatelné řešení. Díky IaaS se mohou soustředit na svou hlavní činnost a nemusejí IT infrastrukturu příliš řešit – tedy pokud své požadavky a potřeby správně specifikují a dodavatel jim bude schopen nabídnout odpovídající řešení. Počáteční investice do výpočetní a úložné infrastruktury a potřebná pracovní síla pro její správu se do značné míry s IaaS snižují – Iaas poskytuje hardware, úložiště, servery, datová centra a síťový hardware, což vede k uvolnění finančních zdrojů pro investice do hlavních obchodních činností.

Správa v cloudové síti poskytovatele služeb může být také významným přínosem při havárii nebo výpadku, snadnější je také pro testování nových aplikací a nezanedbatelným přínosem IaaS je také škálovatelnost, která zajišťuje, že uživatelé mohou zvyšovat nebo snižovat své požadavky na základě obchodního cyklu. Odpadá také nutnost investovat do pravidelné modernizace IT infrastruktury.

Jak implementovat IaaS

Implementace IaaS se provádí na více platformách. Lze ji provádět na veřejných, soukromých, komunitních nebo hybridních cloudových službách.

Před výběrem poskytovatele a implementací je však třeba zvážit mnoho věcí. Před konečným výběrem jednoho dodavatele je třeba provést podrobné analýzy více poskytovatelů infrastruktury jako služby (IaaS) týkající se všech relevantních faktorů, jako jsou jejich odborné znalosti, náklady, zkušenosti, reference, služby a další faktory:

  • Potřeby: vzhledem k tomu, že infrastruktura jako služba zahrnuje všechny potřeby serverů, sítí a úložišť, je důležité před implementací zjistit, jaké jsou konkrétní požadavky na využití. Existuje nespočet poskytovatelů služeb cloud computingu, kteří nabízejí všechny úrovně produktů a funkcí, je potřeba se ujistit, že vybraný poskytovatel a jeho nabídka jsou v souladu s obchodními aktivitami společnosti.
  • Před implementací vyjednat všechny podmínky: před začleněním infrastruktury jako služby je zapotřebí se ujistit, že se s poskytovatelem pečlivě a důkladně projednaly všechny podmínky smlouvy o poskytování služeb. Nestačí srovnat poskytovatele jen podle ceny, je zapotřebí vytvořit seznam požadavků a dostat se na očekávanou úroveň služeb.
  • Obchodní aktivity musejí hrát prim: je důležité zvážit, co se stane při přechodu k jinému poskytovateli, případně v případě, že stávající poskytovatel přestane služby dodávat. Před uzavřením smlouvy je potřeba zjistit, jaký je v takových případech postup.

Jak IaaS funguje?

Architektura IaaS je strukturální návrh výpočetní sítě, která poskytuje výpočetní zdroje prostřednictvím cloudu. Konkrétní architektura pro podnik se může lišit v závislosti na požadavcích a cílech klientské organizace. Poskytovatel IaaS obvykle umožňuje klientům přístup ke své infrastruktuře sestávající ze serverů, úložišť, datových center, sítí a výpočetní techniky přes internet podle požadavků klientů.

Služby nabízené poskytovatelem IaaS obvykle zahrnují další výhody, jako jsou předvídatelné náklady, správa přístupu, neomezené úložiště, zabezpečení, zálohování, síťová připojení a související položky. Uživatelé mají možnost flexibilně navrhnout svou IT infrastrukturu podle svých obchodních požadavků. Služby poskytovatele cloudových služeb IaaS jsou zpoplatněny metodou pay-by-use, která uživatelům poskytuje flexibilitu při zvyšování nebo snižování požadavků na služby v závislosti na objemu podnikání a ukládání dat.

Nicméně jakékoli škálování nahoru nebo dolů musí být provedeno pomocí nástrojů poskytovatele cloudu, což se rychle stává složitým, když má většina organizací v průměru 40 aplikací. Stručně řečeno, správa IaaS je v podstatě práce na plný úvazek. Velkou část lze pokrýt použitím spravované služby IaaS, kde poskytovatel zajišťuje vše od poskytování operačního systému a ověřování až po záplatování a zálohování a účtuje si dohodnutý počet instancí měsíčně.

Komu se IaaS vyplatí?

IaaS je obecně velmi nákladově efektivní, protože odpadají veškeré starosti spojené s nákupem, správou a podporou související infrastruktury spolu s nezbytnou pracovní silou. IaaS se osvědčila jako řešení pro klienty, kteří mají dočasné, proměnlivé nebo neočekávané požadavky.

Například společnost, která testuje softwarovou aplikaci, to může dělat na cloudové platformě pořízené dočasně pro tyto účely. Uživatelé se mohou jednoduše rozhodovat podle svých možností – vzniklé náklady jsou účtovány na základě platby za použití při hodinovém, denním, týdenním nebo měsíčním vyúčtování. IaaS lze také doplnit o PaaS a SaaS v závislosti na požadavku.

Před rozhodnutím o přechodu je však třeba provést důkladnou analýzu a vyhodnotit výhody a nevýhody přechodu na platformu IaaS ve srovnání s lokální infrastrukturou ze všech hledisek. Pro menší a střední provozy to může být obecně výhodnější, zatímco i velké společnosti mohou na tuto platformu převést některé své obchodní segmenty, aby využily jejích výhod.

Cloudová řešení a služby mají mnoho výhod, ale nemusejí být tím správným a univerzálním řešením pro každou organizaci. Jedním z hlavních faktorů, které brání společnostem v zavedení cloudových řešení, je skutečnost, že data jsou uložena na serverech někoho jiného, případně v jiném státě nebo zemi, což může být problém v regulovaných odvětvích, jako je zdravotnictví, finančnictví a vojenské zakázky.

Je pravda, že pro mnoho organizací má přechod do cloudu naprostý obchodní smysl – obzvláště pro startupy a začínající firmy představují cloudová řešení ideální volbu.

Zaběhnuté společnosti s přísnými kontrolními procesy a větší firmy s velkým počtem složitých systémů a aplikací musejí pečlivě zvážit, zda lze všechny aplikace efektivně a hospodárně přenést do cloudu.

Volba mezi cloudovou a on-premise infrastrukturou nakonec závisí na konkrétních potřebách organizace. Mnoho společností se proto rozhodne pro obojí – tedy kombinaci cloudových a lokálních řešení. Tímto spojením lokální a veřejné cloudové služby pro různé aplikace lze často získat to nejlepší z obou „světů“ a najít správnou kombinaci kontroly, úspory nákladů a škálovatelnosti, která bude vyhovovat specifickým potřebám. Nakonec je to všechno vlastně jen o výběru a pochopení vlastních potřeb a jasném definování požadavků.

Autor textu: Michala Benešovská

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce