Byznys IT

Informace jsou klíčem k úspěchu

Odhalte nám, jak a proč vznikla společnost TOVEK. A co vlastně znamená TOVEK?

TOVEK jsem založil před 25 lety z přesvědčení, že informace jsou podstatou všeho. Má oblíbená kniha od Vlatka Vedrala má název Everything is information a ten používám i na svém Skype účtu. Pojem informace chápu v hlubším smyslu, který vychází z latinského informatio, což znamená utváření, ztvárnění. Myslím si, že je to právě informace využitá k nějakému rozhodnutí, co je dělítkem mezi minulostí a přítomností. Jaké budeme využívat informace, taková bude naše budoucnost. Vždycky jsem usiloval o možnost ovládat a tvořit technologie, které umožňují využít potenciál propojování informací skrytých v nepřeberném množství různorodých dat. V této souvislosti musíme rozlišovat informaci potřebnou ke konkrétnímu rozhodnutí, která pomocí faktů prezentovaných v potřebných souvislostech vyplní mezeru v našich znalostech, a dílčí informaci, která je výsledkem vyhledání v datech a obsahuje pouze některá fakta bez potřebného kontextu.

Hodně lidí si myslí, že název firmy vychází z mého jména – TOmáš VEjlupeK, ale tak to vážně není. (smích) TOVEK je akronym anglických slov tracking organizing visualising elements of knowledge, což je také to, čím se zabýváme. Když to vezmu od konce – „Elements of Knowlegde“ jsou ony konkrétní poznatky obsažené v již existujících datech. Obecně to mohou být osoby, organizace, věci, místa, události a jejich vazby, které souvisí s předmětem nějakého rozhodování. „Tracking“, to je schopnost vystopovat tyto dílčí poznatky v existujících datech. „Organizing“ znamená setřídit vyhledané infromace tak, aby šlo poznatky v nich obsažené snadno propojovat. „Visualising“ je schopnost názorně a jasně prezentovat vyhledané poznatky v kontextu potřeby konkrétního rozhodnutí – dát jim formu představující chybějící znalost.

Dnes mají data, informace a jejich zpracovávání a využívání pro všechny obrovský význam. Trochu se zdá, že jste předběhl dobu, když jste už před 25 lety odhadl, kudy se bude ubírat další vývoj. Co vás inspirovalo?

Přiznávám, že mě ovlivnilo zhlédnutí dnes již klasického filmu Tři dny Kondora, kde hraje Robert Redford agenta CIA, jehož úkolem je vyhledávat v záplavě veřejně dostupných dat pomocí počítačů jisté informace, které by byly relevantní pro aktivity CIA. Když nedlouho po sametové revoluci vznikla příležitost začít vlastní podnikání, vzpomněl jsem si na tento film. Stále hlubší zaujetí o způsoby zpracování a využívání informací se spojilo s uvědoměním, že nejšpičkovější technologie jsou využívány v oblasti zpravodajství a bezpečnosti, kde jsou a vždy budou zajímaví zákazníci.  Proč se tedy neodvážit podnikat v tom, co by pro mne bylo zároveň koníčkem, perspektivní profesí i posláním.

Přemluvil jsem tedy současné spoluvlastníky firmy Bořivoje Kostku a Petra Hlouška abychom založili TOVEK. Já začal dělat ty vize a oni je začali naplňovat.

Jak jste tedy začínali?

Používali jsme nástroje, které byly vyvíjeny pro analytické vyhledávání dat. Byli jsme první, kdo si dovezl technologii vyvíjenou pro CIA, kterou jsme lokalizovali a začali zde nabízet. Zjistili jsme si, co se pro tyto účely používá, navázali jsme kontakty, což bylo poměrně náročné, ale přesvědčili jsme nakonec zahraničního partnera, že právě my jsme tou pravou firmou, která by měla tyto technologie používat. Získali jsme smlouvu a navázali jsme spolupráci s americkou firmou. Stále častější změny ve vedení této společnosti se ale začaly odrážet ve změnách funkcí u produktů a v produktových řadách. Jenže my jsme chtěli našim zákazníkům poskytnout kontinuitu a nemohli jsme jim každé dva roky přinést úplně jiný produkt s jinými funkcemi.

Takže jste si začali vyvíjet vlastní technologie?

Nejprve jsme původní americkou technologii začali obalovat vlastním interfacem. První produkt, který jsme uvedli na trh, se jmenoval Sherlock.  Pak přišlo převzetí našeho amerického partnera jedním z hlavních konkurentů. To pro nás nebylo udržitelné, takže jsme učinili strategické rozhodnutí – začít vyvíjet vlastní technologii s využitím některých komponent z open source. Bylo to riskantní, klienti byli zvyklí na určité produkty od americké firmy a my jsme si troufli přijít s něčím úplně novým. Už je to více než deset let, dokázali jsme, že to má smysl a že dokážeme vlastním vývojem dokonce předčít i původně používané technologie. Velkou výhodou vlastního vývoje je to, že můžeme produkty upravovat přesně tak, jak naši klienti potřebují a jak odpovídají naší vizi.

Můžete blíže představit vaše stěžejní produkty pro analytické vyhledávání?

Máme TOVEK Tools, který je pro analytiky, TOVEK Server a TOVEK Web Client, který je určen pro běžné uživatele. TOVEK Tools často přirovnávám ke konstruktérským CAD programům – běžný člověk si s ním příliš neporadí, ale někdo, kdo s tím umí zacházet, je schopen vytvářet úžasné věci. Stěžejním materiálem jsou data, kterým dává analytik pomocí našeho nástroje nějakou formu. Pro analytiky nabízíme několikadenní školení, které je seznámí s funkcemi programu, je jich opravdu hodně. Pro tento rok plánuji důkladnější školení zaměřená na určité typy činnosti, zkrátka TOVEK akademii. Zaměříme se na čtyři hlavní typy využití: investigativa, zpravodajství, bezpečnost a operativa. Ukážeme, jak zapojit naše nástroje do konkrétních procesů ve firmách.

TOVEK Server je určen pro automatizované zpracování velkého množství různorodých dat. Tato data jsou následně zprostředkována uživatelům přes TOVEK Web Client. Jde o webové rozhraní, kde uživatel dostává informaci rozšířenou o znalosti analytiků. Místo toho, aby uživatel dostal na svůj obvyklý dotaz tisíce různých odpovědí jako např. na Googlu, využitím znalostní báze v našem klientovi dostane odpovědi přesně cílené, utříděné a obohacené o relevantní souvislosti.  Další věcí je monitoring – uživatel potřebuje každý den určité informace, například o konkurenci či produktech. Analytik mu už díky našim nástrojům může připravit tyto dotazy a dostane tak k dispozici nové, přefiltrované informace, kde má jasně označené, k čemu se vztahují. Také lze pomocí našich nástrojů budovat dashboardy, statistiky počtu výskytů informací v čase na určité téma, přidat kontext a odhalit další souvislosti.

Jak to ve vaší platformě vlastně funguje?

Platforma TOVEK stojí na čtyřech hlavních principech:

1) Hybridní fúze dat – z obsahu zdrojových dat vytváříme tzv. informační bázi umožňující jednotné analytické prohledávání.

2) Aktivní mapy poznatků – počáteční jednoduchý dotaz rozšiřujeme na základě postupně vyhledávaných informací do podoby jakési myšlenkové mapy popisující jednak strukturu daného tématu (osoby, organizace, věci, místa, událost). Tato mapa je však stále aktivním dotazem umožňujícím dohledávat stále relevantnější informace, a také je kategorizovat – organizovat. Tímto způsobem vzniká tzv. znalostní báze.

3) Syntéta a vizualizace poznatků – z vyhledaných informací vybíráme konkrétní fakta a souvislosti a propojujeme je mezi sebou. Využíváme přitom vazeb obsažených přímo ve zdrojových strukturovaných datech, fulltextové vyhledávání, ale také vlastní úsudek analytika. Tímto způsobem vzniká tzv. poznatková báze.

4) Tvorba výstupů pro koncového uživatele – mohou být pouze utříděné soubory vyhledaných informací se zvýrazněním důležitých faktů nebo diagramy představující různé pohledy na klíčová fakta a souvislosti v podobě vztahů, geografické polohy a časových sousledností.

Kdo to využívá, kdo jsou vaši klienti?

Historicky je to zejména o bezpečnostní a zpravodajská komunita. Již několik let ale naše produkty zajímají také klienty z komerčí sféry, u kterých vzniká potřeba investigativy, tedy pojišťovny, banky nebo firmy, které řeší podvody. Mezi naše klienty patří také společnosti zabývající se zpravodajsko-informační činností. To je i výsledkem našeho aktivního zapojení do propagace oboru, který se jmenuje competitive intelligence (CI). Založili jsme českou pobočku mezinárodní organizace SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals), uspořádali jsme v Praze tři metinárodní konference, a dokonce jsem obdržel v Americe ocenění „Catalyst Award“ za nejlepšího propagátora myšlenek této organizace.  Stále v této oblasti spolupracujeme s VŠE Praha, s VUT Brno. Příležitostně tam přednáším a v Brně máme pro studenty dokonce laboratoř vybavenou našimi nástroji. Další příležitost jsme našli v kontaktních centrech, kde využívají naši technologii pro přepis hlasu na text a prakticky jsme tak vytvořili nový obor – hlasovou analytiku. Takže také nabízíme řešení pro kontaktní centra, manažeři jsou díky tomu schopni velmi rychle zjišťovat, jaká témata se objevují v hovorech, zda operátoři říkají to, co mají, a to jim dovoluje optimalizovat chod celého kontaktního centra. Velkým tématem, které jsme intenzivně řešili a řešíme, je GDPR. Modifikací našeho produktu jsme vytvořili nástroj, TOVEK GDPR Tools – ten identifikuje a mapuje osobní údaje, které jsou rozesety v tzv. šedých datech. V databázích jasně vidíte, co tam je a co tam být má a nemá. Ale v každé firmě je daleko větší množství dat uložených v různých archivech, na počítačích, v e-mailech a právě náš nástroj umožňuje tato data velmi snadno odhalit. Oblast použití našich technologií se neustále rozšiřuje. Na českém trhu tedy rozšiřujeme množství aplikací, kde se dají naše technologie používat. Na zahraničních trzích se zatím primárně orientujeme na naši klasickou klientelu, tedy bezpečnostně-zpravodajskou a na intergaci naší technologie do řešení partnerů.

Na jedné straně jsou tedy technologie, ale jak to popisujete, tak je jasné, že je zapotřebí také velice schopný analytik, který s nimi umí zacházet.

Přesně tak. To je velké téma, kterým se zabýváme. Na podzim chystáme velkou konferenci na téma umělá inteligence versus lidská inteligence. Dnes se stále více mluví o umělé inteligenci, ta má samozřejmě velké přínosy ve schopnosti identifikovat v ohromných objemech dat něco důležitého. Ale pokud jde o získání informací, které mají vést ke konkrétnímu rozhodnutí, je zapotřebí, aby tam figurovala lidská inteligence – ta dokáže dát všechny související informace do kontextu a učinit podložené závěry či hypotézy – začal jsem proto mluvit o novém typu kvalifikace – firemní syntetik. Výborné využití umělé inteligence je např. v oblasti indikace podezřelých pojistných událostí. Na základě takové indikace ale nelze automaticky někoho postihnout. Přichází na řadu fáze prošetření a stanovení kvalifikovaného závěru. Tuto fázi jsme pomocí našich nástrojů schopni řádově zrychlit a tím také zvýšit počet skutečně odhalených podvodů.

Jak funguje váš obchodní model – prodáváte licence, nebo je možné vaše produkty provozovat také v režimu služby?

V České republice obchodujeme primárně přímo, ale máme také OEM partnery, kteří naše řešení využívají v rámci vlastních produktů, nebo jde o systémové integrátory. Jedna naše služba souvisí s připojováním naší platformy na zajímavé informační zdroje. Jde o TOVEK Hub, jehož prostřednictvím nabízíme přístup k datům od různých poskytovatelů. Tito naši partneři nabízejí svá data prostřednictvím vlastních specializovaných aplikací vytvářených na míru obsahu jejich dat. Prostřednictvím TOVEK Hubu ale mají naši klienti možnost propojovat informace od různých poskytovatelů. Služby TOVEK Hubu budeme rozšiřovat také o monitoring otevřených informačních zdrojů, kde se nedostaneme do konfliktu s autorským právem.

Druhým typem služby je poskytování přístupu k naší platformě bez nutnosti instalace na vlastním hardwaru. Tady jde spíše o obchodní koncept, kdy si uživatel může pronajmout platformu na nějaké období nebo za nějaký měsíční poplatek. Využívají to takto především investigativní novináři a analytici pracující pro různé firmy. Ve spolupráci s partnery pak připravujeme služby pod značkou kGate (tedy Knowledge Gate – brána ke znalostem), v jejichž rámci bude poskytován přístup ke specifickým datům s využitím znalosti o způsobu jejich použití pro specifické účely. První z těchto služeb bude kGate4PLaces (brána ke znalostem o území) vyvíjená naší dceřinou firmou TOVEK Solutions. Tato služba umožní shromažďovat a propojovat různorodé informace o vybraném území a poskytovat je v souvislostech a detailech potřebných pro správu, plánování a řízení akcí nebo vyšetřování incidentů. Mezi zdroje dat patří videozáznamy z dronů, fotografie z družic, mapové vrstvy, různá „open data“, lokální zpravodajství, atd.

Jaká je vlastně vaše pozice na českém trhu? Máte nějakou konkurenci?

Konkurence je vždycky, konkurence je zdravá. Díky tomu, že se této oblasti věnujeme už 25 let, tak je naší velkou výhodou, že víme, jak se vyvíjí potřeba uživatelů pracovat s daty. Spojujeme různé funkce, které v sobě mají dílčí produkty. My však máme komplexní řešení a na základě toho si troufám říct, že tady přímou konkurenci nemáme.

Co plánujete do budoucna?

V současné době se nejvíce zabývám přípravou TOVEK akademie. Připravujeme osnovy, vytvořili jsme technicko-organizační podmínky, chystáme akreditace. Chceme pořádat kurzy jednak pro management a decision makery, kde budeme ukazovat, co všechno je možné s dostupnými daty dělat, pokud jsou k dispozici správné nástroje a někdo, kdo s nimi umí pracovat (firemní SYNTETIK).  Dnes se hovoří stále jen o analyticích. Striktně řečeno je ale produktem analýzy pouze určitý popis skutečnosti. Je to právě syntéza, co podává vysvětlení. V klasickém pojetí samozřejmě dobrý analytik musí umět analýzu i syntézu. Část analýzy dat však bude do budoucna stále častěji doménou umělé inteligence.  Bude to tedy nakonec SYNTETIK, bez kterého se management firem neobejde.

Na to bude navazovat školení pro ty SYNTETIKY, kde je naučíme, jak pomocí naší platformy najít, pochopit a využít informace pro poskytování správných, jasných a včasných odpovědí na otázky.