Byznys IT

IDC: Digitální transformace může odsunout ředitele podnikové informatiky na druhou kolej

Tagy:

„Digitální transformace je dnes všudypřítomná. Ovlivňuje každý obor v každé ekonomice v každé části světa a zvedá laťku konkurenceschopnosti pro všechny,“ říká Jan Široký, ředitel regionální centrály společnosti IDC ve střední a východní Evropě. „Takzvaně dvousměrné či dvourychlostní přístupy k podnikovému IT ani snadná a rychlá řešení nefungují. Dnes je zapotřebí komplexní přístup, který pokryje celý cyklus se všemi aspekty od inovací a zavádění nových technologií přes jejich maximální využití po jejich nahrazení novými a zároveň bude poskytovat stabilní a spolehlivý rámec a nástroje potřebné k odlišení od konkurence,“ vysvětluje Široký.

Společnost IDC ve zmiňované studii dále předpovídá, že do roku 2019 bude 40 % IT projektů přímo souviset s vytvářením nových digitálních služeb a zdrojů zisku založených na využití dat. Zároveň 80 % takzvaně bimodálních IT organizací nahromadí paralyzující technický dluh, jehož důsledkem bude spirála růstu složitosti a nákladů a ztráta důvěryhodnosti.

IT ředitelé musí proto nalézt způsob, jak s ohledem na nové nároky modernizovat a transformovat IT oddělení, jinak riskují, že si budou různé složky podniku řešit své naléhavé IT potřeby nekoordinovaně svými silami, případně že jejich úlohu převezmou externí poskytovatelé IT služeb.

Z výzkumů IDC vyplývá, že 40 % IT ředitelů v roce 2017 kvůli nedostatku vize, důvěryhodnosti nebo schopnosti přesvědčit nezíská vedoucí roli v digitální transformaci podniku.