Byznys IT

IBM Watson zlepšuje efektivitu náborového procesu

Nábor nových pracovníků je rozhodujícím pilířem budování správného lidského kapitálu pro každou firmu. Se stovkami uchazečů, kteří každý měsíc procházejí procesem náboru, si výrobce automobilů Škoda Auto vybral cloudový produkt IBM Watson asistenta, který pomáhá zefektivnit najímání nových zaměstnanců a dělá jej méně časově náročné nejen pro personalisty, ale také pro uchazeče.

Digitální asistent vede kandidáty procesem zadávání dat uživatelsky přívětivým způsobem, který pomáhá vyhýbat se chybám při psaní a napomáhá jim při vyplňování online žádostí o zaměstnání. Ve spolupráci s profesionály a designéry umělé inteligence společnosti IBM Česká republika implementovala Škoda Auto virtuálního HR asistenta, který uchazečům o zaměstnání poskytuje možnost o pozici požádat prostřednictvím virtuální konverzace namísto vyplňování rozsáhlých papírových formulářů. Díky automatizovanému sběru dat poskytuje řešení proaktivní a personalizované služby týmu personalistů společnosti Škoda při současném zabezpečení soukromí dat.

Watson asistenta lze provozovat kdekoli, v jakémkoli cloudovém prostředí ve firemních prostorách nebo v jakémkoli soukromém, veřejném nebo hybridním cloudu, což dává podnikům možnost aplikovat inteligentního pomocníka řízeného umělou inteligencí na všechna data společnosti. Virtuální personální asistent běží na instanci IBM Cloud společnosti IBM a poskytuje zabezpečení s RSA šifrováním všech dat. Od svého spuštění v červenci minulého roku ušetřil Watson asistent pracovníkům HR oddělení Škoda Auto přibližně 40 % času potřebného k vyřizování žádostí o zaměstnání.

Toto řešení se dnes používá ve dvou ze tří závodů Škoda v České republice a v současné době shromažďuje v českém jazyce informace od českých uchazečů o zaměstnání k zefektivnění sběru a ukládání dat uchazečů.

Digitální personální asistent pomáhá urychlit administraci a opakující se úkoly, což umožňuje týmu HR soustředit se na práci s vyšší složitostí. Díky tomuto řešení, které je k dispozici v náborovém středisku Škoda Auto, s plánem jeho rozšíření v blízké budoucnosti na webové stránky, již žadatelé nemusí podávat žádosti o zaměstnání v papírové podobě. Uchazeči mohou komunikovat s virtuálním asistentem kladením otázek spojených se žádostí o zaměstnání, jako je pracovní doba, noční směny a další dotazy týkající se konkrétní volné pracovní pozice. Náboráři mají snazší přístup k datům a mohou snadno rozhodnout o dalších krocích v procesu náboru.

„Virtuální asistenti jsou novou formou komunikačního kanálu pro naše uchazeče. Tento jednoduchý způsob interakce prostřednictvím chatové konverzace s uchazeči se snadno používá a vytváří dobrý dojem při prvním kontaktu uchazečů se společností Škoda Auto. Při vývoji řešení IBM trávila čas s našimi náborovými pracovníky a uchazeči na místě, aby skutečně pochopila naše potřeby, a ukázala, že vývoj může být rychlý a flexibilní,“ uvedla Jana Šrámová, HR Care společnosti Škoda Auto.