Produkty

Hikvision: bezdrátový zabezpečovací systém AX Pro

Bezdrátový systém AX Pro od společnosti Hikvision představuje komplexní řešení pro zabezpečení rezidenčních i komerčních objektů a budov s celou řadou funkcí a možností.

Základem nové řady produktů AX Pro je ústředna („Hub“) vhodná pro umístění v jakémkoli interiéru. Ústředna umožňuje připojit širokou škálu bezdrátových detektorů a periferních zařízení od prostorových infrapasivních detektorů, detektorů kouře, senzorů zaplavení, verifikace videa nebo prvků domácí automatizace. Systém byl vyvinut s důrazem na maximální komfort při obsluze zařízení a intuitivní jednoduchost při konfiguraci.

Uživatelé mohou systém jednoduše ovládat pomocí mobilní aplikace HIK-connect. Instalační firma je pak schopna celý systém velice jednoduše uvést do provozu a nakonfigurovat do nejmenšího detailu pomocí mobilní aplikace HIK-Proconnect.

Komplexní moderní systém bezdrátového zabezpečení

Samotný AX Pro Hub disponuje duálním RF (vysokofrekvenčním) čipem, který podporuje bezdrátové komunikační protokoly Tri-X a Cam-X. Vysokou úroveň ochrany bezdrátové komunikace zajišťuje pokročilé šifrování standardem AES-128. Toto technologie zároveň blokuje rušení napříč kanály a současně nabízí vysokou rychlost a spolehlivý a bezpečný přenos poplachových zpráv a videosekvencí z jednotlivých periferií. K bezdrátové ústředně lze připojit až 96 bezdrátových periferií a celý systém je možné rozdělit až na 32 samostatných bloků.

Rozsáhlá nabídka bezdrátových periferii

V nabídce příslušenství nechybí prostorové detektory PIR (infrapasivní detektor), kombinované prostorové detektory PIR+MW (infrapasivní detektor s mikrovlnným detektorem), PIR+GB (infrapasivní detektor s detektorem tříštění skla), dveřní a okenní magnetické kontakty, detektor tříštění skla, kouřový detektor, otřesový detektor nebo detektor úniku vody atd.

Infrapasivní detektor PIRCAM detekuje pohyb narušitele pomocí infračervených paprsků v dosahu 12 metrů, a k tomu nahrává poplachovou videosekvenci pomocí vestavěné IP kamery. S detektorem PIRCAM lze snadno ověřit poplachovou informaci prostřednictvím notifikace zaslané do mobilní aplikace. Detektor je vybaven také LED přísvitem pro práci ve tmě.

Kompatibilita aplikací

Koncový uživatel může systém AX Pro ovládat pomocí mobilní App Hik-connect, kterou lze navíc využít i pro správu ostatních bezpečnostních zařízení Hikvision (např. kamerový systém, videotelefon nebo vstupní čtečka). Aplikace posílá uživatelům hlasová nebo textová upozornění včetně videosekvencí. Zároveň se uživatel má možnost kdykoli podívat na aktuální stav jednotlivých komponentů zabezpečovacího systému včetně nabití baterie, síly signálu apod.

Systém AX Pro je zároveň podporován v aplikaci Hik-ProConnect, která umožňuje instalační firmě (servisnímu technikovi) poskytnout maximální technickou pomoc se vzdálenou konfigurací systému a umožní jim nabízet cloudová bezpečnostní řešení a služby s plnou autorizací koncového zákazníka tak, aby nemohlo dojít ke zneužití vzájemné důvěry ve vztahu – koncový uživatel – servisní technik.

Do konce roky by pak měly být uvedeny na trh např. venkovní duální detektor s kamerou nebo expander pro připojení 16 drátových periferií.

Novinky ve verzi AX Pro 1.2.4

Bezdrátový zabezpečovací systém AX Pro prostřednictvím aktualizace v nedávné době přinesl spoustu novinek, jako jsou podpora společných oblastí, nové typy zón, úspora energie a mobilních dat a řada dalších. Tím se stává vhodným řešením jak pro nejmenší instalace, tak komplexnější projekty.

Společné oblasti

Pokud od nové verze umístíme periferii do více oblastí, defaultně se stává společnou pro obě oblasti, tzn. dojde k zastřežení této periferie až poté, co se zastřeží obě oblasti. Standardně by se jednalo o detektor ve společné chodbě několika firem, které se zastřeží až poté, co zastřeží svůj objekt poslední firma. Společná oblast se nastaví automaticky. Pokud ale chceme, lze periferii nastavit do více oblastí tak, že stačí zastřežit pouze jednu oblast. Toto je velká změna, která otevírá dveře do komplexnějších instalací.

Nové typy zón detektorů:

  • Follow Zone (Zóna sledování / Zóna podmínečného zpoždění): Tato zóna se používá v kombinaci se zpožděnou zónou. Příklad – magnet na dveřích bude mít zpožděnou zónu, tzn. správce objektu bude mít 30 sekund na to, aby střežení deaktivoval. Pokud v nastaveném limitu vstoupí do obývacího pokoje, kde se nachází PIR čidlo, a to má nastavenou zónu sledování, nespustí se alarm a stále běží 30sekundový interval. Ovšem v případě, že nedojde k aktivování zpožděné zóny a někdo se do pokoje vloupá oknem, alarm se spustí ihned (protože mu nepředcházelo aktivování zpožděné zóny).
  • Timeout Zone (Zóna časového limitu): Tato zóna limituje čas, po který může být dané čidlo aktivované, než dojde k poplachu. Případně naopak, jak dlouho může být bez aktivace v provozu, než dojde k poplachu. Zatím lze tuto funkci využít pouze na detektory pohybu, ale v příští verzi bude podpora rozšířena i na magnetické snímače, pro které je tento typ zóny velmi vhodný. Příklad instalace: Dvířka jsou osazená magnetem a lze je otevřít na 30 sekund. Pokud nejsou do té doby znovu zavřena, spustí se alarm. Případně lze nastavit i obrácené chování – např. alespoň jednou za 12 hodin je nutné kolem detektoru projít. Zóna je 24hodinová, tzn. alarm přijde i když není zastřeženo, takže může být vítaným doplňkem instalací.

Další změny

Ústředna podporuje mód úspory energie. V tomto režimu přepíná ústředna Wi-Fi do úsporného režimu, vypíná funkci 4G, vypíná integrovanou čtečku karet, indikátor světla a hlasový indikátor. V tomto režimu ústředna vydrží více než 16 hodin po odpojení ze sítě. Firmware také přináší úsporu energie při poplachu. S novou verzí je možné nastavit ochranu proti neoprávněné manipulaci pouze v případě, že oblast není zastřežena. Nová verze softwaru je zároveň potřebná pro propojení s novými bezpečnostními prvky.

Další detaily získáte zde.