Byznys IT

Grafton: Hodnota trhu podnikových služeb celosvětově přesáhla 1 bilion euro

Mezinárodní průzkum mezd agentury Grafton Recruitment ukázal, že i navzdory klesající nákladové efektivitě zůstává Česká republika v podnikových a IT službách premiantem.

redakce21.11.2023

Do konce roku zde bude v tomto oboru pracovat již 175 000 zaměstnanců, čímž se ČR stane zemí s největším podílem pracovníků podnikových služeb na celkovém počtu obyvatel. Od jednoduchých sdílených služeb se obor posouvá ke kvalifikovaným globálním digitálním službám. Dle odhadů oborové asociace ABSL se jeho přínos české ekonomice blíží již ke 20 miliardám euro za rok. 

Sektor podnikových služeb se v uplynulých letech stal základním kamenem globálního hospodářského růstu a důležitým zdrojem pracovních příležitostí v mnoha zemích světa včetně České republiky. Zatímco střední a východní Evropa se stala díky dobře vzdělané pracovní síle, konkurenceschopným nákladům a strategické poloze v rámci Evropské unie preferovanou destinací pro interní centra podnikových služeb (SSC) a výzkumná a vývojová centra (R&D), Indie a Filipíny, stejně jako země latinské Ameriky, zejména Brazílie, Mexiko a Kolumbie, představují důležité světové destinace pro outsourcing podnikových procesů (BPO) a outsourcing informačních technologií (ITO), což umožňuje zejména rozsáhlá, kvalifikovaná a nákladově efektivní pracovní síla s dobrou znalostí angličtiny. Severní Amerika se naproti tomu stala centrem špičkových technologií a výzkumu a vývoje, což je dáno přítomností předních technologických společností, přístupem ke špičkovým talentům a silnou vládní podporou inovací. 

Česká republika jako premiant
„Z průzkumu, do kterého bylo zapojeno 15 zemí, vyplývá, že Česká republika se může v rámci sledovaných zemí pyšnit nejedním prvenstvím. Například největší hustotou zaměstnanců podnikových služeb. Zatímco například v sousedním Polsku činí podíl zaměstnanců oboru na celkovém počtu obyvatel země 1 % a v Rumunsku dokonce ještě méně, v České republice se blížíme již ke 2 %, a to i navzdory tomu, že zde máme jedno z nejvyšších zdanění práce a zdaleka již neplatíme za levnou lokalitu,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment, s tím, že vyšší náklady zde investorům nahrazuje vysoká kvalita, kterou v České republice našli.

Další prvenství ČR se týká i úrovně mezd. Ve srovnání s průměrnou mzdou v jednotlivých zemích je v ČR největší rozdíl mezi průměrnou mzdou ČR jako celku a průměrnou mzdou na nemanažerských pozicích v oboru podnikových služeb. Tento rozdíl činí plných 895 euro a ukazuje, jak atraktivní zaměstnání obor kvalifikovaným Čechům a expatům nabízí. Pro srovnání, v Polsku činí tento rozdíl 712 euro, v Portugalsku 701 euro, ve Velké Británii 657 euro, v Rumunsku 466 euro a ve Španělsku dokonce jen 144 euro. Je to dáno i úrovní mzdy, která v ČR na nemanažerských postech činí v průměru 2648 euro a je vyšší než ve většině sledovaných zemí. Vyšší mzdy průzkum zaregistroval jen ve Velké Británii a v Číně.

Digitální transformace a ESG
Ve všech sledovaných zemích obor očekává další růst. Asi nejsilněji aktuálně roste ve Španělsku, Portugalsku a Indii, Česká republika ovšem jejich tempu slušně konkuruje. Dle oborové asociace ABSL v České republice chystá expanzi a růst 59 % center a do roku 2025 by měl obor zaměstnávat plných 200 000 lidí. „Aby Česká republika mohla dále stát mezi premianty, potřebuje pružnější programy ekonomické migrace, podobně jako zavedli například v Polsku, a také větší podporu sektoru ze strany státu. Ať už jako například v Maďarsku v podobě incentivů pro nově příchozí investory nebo nasloucháním potřeb oboru, který mění Českou republiku ze země levné práce na zemi služeb s vysokou přidanou hodnotou,“ komentuje Martina Malo. Významnými trendy oboru pak dle něj jsou zejména digitální transformace umožňující orientaci na více kvalifikované digitální služby v globálním měřítku, hybridní práce, díky níž je možné zaměstnávat talenty i mimo sídla společností, a získat tak přístup k daleko širší skupině zájemců o práci, a rostoucí důraz na ESG a související závazky a regulační požadavky.

Zdroj: Grafton