Zprávy

Google Classroom a doplňky s 18 partnery

Tagy:

Feedback od učitelů pomáhá vyvíjet Google Classroom. Mnoho učitelů v České republice má dobré zkušenosti s touto platformou, ale jistě i oni by našli určité zádrhele v digitální výuce s Classroomem. Společnost Google tento týden oznámila, že nově mohou nyní v rámci Classroomu používat téměř 20 dalších aplikací zaměřených na vzdělávání. Mohou v nich vytvářet úkoly pro žáky a synchronizovat je právě s Classroomem. Žákům stačí nově se přihlásit do „Učebny“. Jen technická – na začátku roku 2021 Google uvedl, že Classroom používá více než 150 milionů studentů, pedagogů a vedoucích pracovníků škol, což bylo více než 40 milionů v předchozím roce.

Co se tedy změnilo?

Podle Akshata Sharmy, vedoucího produktového oddělení Google Classroom, se s pandemií spousta věcí pro učitele i žáky změnila. Stále se hledaly způsoby, jak komunikovat se studenty a jak jim zadávat práci tak, aby ji bylo možné také dělat asynchronně. Bylo potřeba je ale zapojit také virtuálně. Učitel, pokud je ve třídě, má pocit, jak si třída vede, jak se daří jednotlivým studentům, jak jsou zapojeni, nebo nezapojeni – což bylo to, co podle Sharmy nejvíce chybělo.

Jednou z reakcí na to bylo vylepšení Classroomu, které studentům například umožnilo virtuálně zvedat ruce v aplikaci Google Meet. Samotná myšlenka rozšířit učebnu o doplňky vznikla kolem roku 2019. Když Sharma seděl na hodině přírodních věd v šesté třídě v New Yorku, viděl, že učitel používá tři nebo čtyři různé digitální nástroje. Spousta učitelů používá dodnes vícero aplikací, platforem a nástrojů. Bohužel ne vždy však tento proces funguje pro učitele nebo žáky zcela hladce. Při přecházení mezi aplikacemi často haprovalo přihlašování – a výuka tak neúměrně „drhla“. Nová vylepšení najdou studenti po přihlášení do Classroomu pohodlně na jednom místě.

Doplňky pro Google Classroom přidali například: Adobe Express for Education, BookWidgets, Edpuzzle, Formative, Kahoot!, Nearpod či SAFARI Montage.

Google chytil hozenou rukavici

Google sice nechtěl původně vytvořit LMS (learning management system), ale Classroom je dnes již schopen plnit vyvíjející se potřeby škol. Proto je podle Sharmy důležitý feedback od škol. Díky této zpětné vazbě Sharma zjistil, že jedna z největších bolestí učitelů je, kolik času učitelé tráví administrací své profese.

Při absenci digitálních aplikací a platforem by se mnoho výukových hodin i nadále přesunulo na papír. A při vytvoření a zadání úkolu by se spustil dlouhý řetězec událostí. Nejprve by musel učitel vytvořit papírovou kopii pracovního listu. Poté by si jej žáci obvykle převzali osobně nebo by si museli kopii vytisknout. Problémy s tiskárnou a kopírkou jsou však běžné, takže to někdy přispívá k dalšímu zdržení. Někteří studenti vždycky řeknou, že jim výukový list chyběl, případně že se k němu nedostali. Zde se raději zastavíme a kontrolu úkolů a formativní hodnocení přeskočíme, ať neztrácíme čas.

Současnost

Není možné, aby každý student v každé zemi měl skvělé zařízení se skvělou konektivitou. Přesto i v případech, kdy je připojení k internetu problém, našli učitelé podle Sharmy způsob, jak využít některé z možností Classroomu. Učitelé mohou využít Classroom k zadání úkolu. Studenti si ho pak mohou vytisknout, vyfotit a nahrát do aplikace, až budou mít dobré připojení. Učitelé tak mají k dispozici most mezi digitální a fyzickou podobou a zároveň jim to umožňuje mít vše uspořádané na jednom místě.

A jednou z cest je v tomto případě odklon od desktopu směrem k mobilním zařízením. I učitelé jsou konfrontování s mobilní zkušeností a mobilním myšlením, a to celé digitální školství opět posouvá dál.

Zdroj: Zdnet