Byznys IT

Globální společnosti ušetřily miliardu dolarů na financování dalšího růstu

Průzkum, který zahrnuje 85 největších organizací na světě tak ukazuje, že společnosti pokračují nad rámec rozpočtu s nulovým základem k holističtějšímu přístupu, neboli uvažování „od nuly“, a díky tomu získávají další úspory pro financování růstových pobídek.

Studie Accenture Strategy s názvem Beyond the ZBB Buzz (Za oponou módního rozpočtování s nulovým základem) analyzovala postupy a výsledky pobídek s nulovým základem, které implementovaly přední globální společnosti z rozdílných odvětví – od spotřebního zboží a bankovnictví až k maloobchodu a přírodním vědám. Studie zdůrazňuje v případě přijetí rozpočtování s nulovým základem exponenciální růst ve výši 57 % ročně od roku 2011 do dnešního dne a odhaluje, že většina dotazovaných společností (91 %) splnila, nebo dokonce překročila své finanční cíle.

„Rozpočtování s nulovým základem pomáhá organizacím urychlit jejich růstové strategie a zaměřit se na nové digitální obchodní modely,“ uvedl Kris Timmermans, výkonný ředitel a vedoucí strategie dodavatelského řetězce a provozu Accenture Strategy. „Přední globální společnosti díky dosaženým úsporám rozvíjejí rozpočtování s nulovým základem na další úroveň, a aplikují uvažování „od nuly“ napříč všemi obchodními funkcemi, aby získaly forenzní pohled na výlohy a mohly úspory investovat zpět do pobídek k rychlému růstu.“

Strategie s „nulovým základem“ urychlující růst

Společnosti zavádějí rozpočtování s nulovým základem, aby zvýšily ziskovost (96 %). Zároveň téměř polovina (48 %) uvádí, že byly ovlivněny konkurencí a 40 % uvedlo jako katalyzátor pomalý růst. Výzkum překvapivě nepotvrdil rozšířenou představu, že se firmy uchylují k strategiím s nulovým základem v krizovém módu, při fúzích nebo akvizicích, nebo v důsledku tlaku soukromých investičních fondů a aktivistických investorů. Pouze 14 % uvedlo, že fúze a akvizice byly hlavním faktorem. V případě investičních fondů a aktivistických investorů to už bylo jen osm procent.

Zatímco většina dotazovaných společností (92 %) implementovala strategie s nulovým základem, aby snížila obecné a administrativní náklady, průzkum ukazuje, že přední hráči aplikují uvažování od nuly na další obchodní funkce, jako je prodej a marketing (52 %), zaměstnanci (43 %) a logistika (42 %). Společnosti vyčleňují neefektivní fondy, které nepodporují obchodní strategii a přesouvají je do růstových pobídek, digitálních investic a dalších dovedností.

Problémy se zavedením uvažování s nulovým základem

Mezi nejtěžší překážky při zavádění uvažování „od nuly“ patří přijetí změny firemní kultury (67 %), změnový management (41 %) a viditelnost dat (33 %). Nicméně jakmile jsou pobídky zavedeny do praxe, všechny společnosti se snaží zajistit, aby vytrvaly, a tak 77 % společností investuje do řízení a monitoringu tak, aby se jejich pobídky „od nuly“ staly součástí trvalého zlepšení.

„Na rozdíl od tradičních technik řízení nákladů, které využívají přístupů ‚zbavit se nadbytečného tuku a pak jej nabrat zpátky‘ podobně jako módní diety, vyžaduje uvažování od nuly naprostou transformaci firemní kultury. Toto nastavení je potřeba vtisknout do běžného uvažování a práce zaměstnanců tak, aby se stalo zcela přirozeným – tak zajistíte, že po dietě nebude následovat jojo efekt,“ vysvětlil Timmermans.