Trendy

GDPR strašákem roku 2018?

Jakub Špaček14.12.2017

Publikace Co jste chtěli vědět o GDPR a nestačili se zeptat, kterou GFI Software připravila k tématu GDPR, poskytuje odpověď na nejčastější dotazy:

Kdy vstoupí GDPR nařízení v platnost?
25. května 2018.

Jak je zákonné nařízení GDPR rozsáhlé?
GDPR obsahuje 11 kapitol, 99 článků a 173 bodů odůvodnění.

Koho se týká?
GDPR nařízení se povinně týká všech organizací, které uchovávají, třídí a zpracovávají osobní data občanů Evropské unie.

Co se stane v případě jejího porušení?
Organizace obdrží pokutu za nedodržení nařízení, která může dosáhnout až 4 % z globálního obratu do maximální výše 20 milionů EUR.

Kdo rozhoduje o případné výši pokuty?
Úřady pro ochranu osobních údajů či podobné instituce v jednotlivých členských zemích EU.

Co je třeba udělat v případě úniku dat?
Vedle zjednání nápravy patří mezi nové povinnosti ohlášení úniku dat do 72 hodin od prvního zjištění.

Jak je to s ochranou dat v cloudu?
V cloudových či hybridních IT prostředích se zodpovědnost za splnění GDPR nařízení dělí mezi poskytovatele cloudu a jejich zákazníky.

Máme propadnout panice?
Určitě ne. Hlavním účelem nového zákona není šikana firem a organizací, ale posílení ochrany osobních dat v souvislosti se stále zvyšujícími se hrozbami jejich zneužití.

Jak se na GDPR připravit?
Zjistěte si, zda a jak v minulosti u vás došlo k nějakým únikům dat, analyzujte slabá místa a otestujte svou aktuální úroveň zabezpečení IT infrastruktury.

Jaká technická řešení máme nasadit?
Na základě výsledků své analýzy zvažte následující opatření:

  • Šifrování dat – základní technické GDPR opatření, a to jak pro data uložená v podnikové síti, tak pro data během přenosu. Šifrování dat uložených na přenosných zařízeních je možné spravovat s pomocí „end point security“ řešení.
  • Správa přístupu – řízení přístupu do podnikové sítě je klíčovým bezpečnostním prvkem, které zamezuje zneužití identity a přístupových údajů.
  • Zajištění integrity sítě – prostřednictvím síťových firewallů, webového monitoringu, a řešení pro detekci zranitelností a centralizovanou aktualizaci softwaru.
  • Zabezpečení elektronické pošty – díky řešením pro skenování malwaru včetně nastavení a vynucování firemních pravidel proti náhodným či záměrným únikům dat prostřednictvím e-mailů.
  • Reakce na incidenty – s využitím řešení pro monitoring událostí a detekci bezpečnostních incidentů, které poskytují jak rychlou reakci na možné napadení, tak evidenci událostí k pozdějšímu prošetřování.
  • Auditování a reporting – prostřednictvím nástrojů pro testování, hodnocení a zvyšování úrovně ochrany podnikových sítí požadovaných zákonem GDPR.

„V roce 2018 nás čeká dlouho ohlašovaný příchod nařízení GDPR, které bylo v letošním roce hlavním tématem mnoha odborných konferencí, článků a často katastrofických předpovědí,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení GFI Software v České republice a na Slovensku. „SMB společnosti by určitě neměly GDPR podceňovat, na druhou stranu jsou dnes k dispozici procesy a nástroje umožňující doplnit stávající zabezpečení bez nutnosti naddimenzovaných investic. V této souvislosti GFI Software připravuje cenová zvýhodnění na balíčky produktů a služeb zaměřených na pokrytí požadavků GDPR.“

Více informací naleznete v publikaci GFI Software, kterou lze stáhnout zde.