Byznys IT

Gartner: celosvětové výdaje za cloudové služby se zvýší

Na základě nejnovějšího odhadu společnosti Gartner vzrostou celosvětové výdaje koncových uživatelů na veřejné cloudové služby v tomto roce o 20,4 %, tedy na celkových 494,7 miliardy dolarů oproti minulému roku, kdy tato částka činila pouze 410,9 miliard dolarů. Vzhledem ke stále zvyšující se popularitě a potřebě cloudových nástrojů a úložišť se odhaduje, že pro příští rok 2023 výdaje koncových uživatelů dosáhnout na necelých 600 miliard dolarů.

„Cloud je hybnou silou, která pohání dnešní digitální organizace“, prohlásil Sid Nag, viceprezident pro výzkum společnosti Gartner. „CIO překonali éru iracionálního pořizování cloudových služeb a promyšleně vybírají poskytovatele veřejných cloudových služeb, aby dosáhli konkrétních, požadovaných obchodních a technologických výsledků na své cestě k digitální transformaci.“ Viceprezident Sid Nag rovněž prohlásil, že IT lídři, kteří pohlížejí na cloud spíše jako na aktivační prostředek než jako konečný stav, budou na svých cestách digitální transformace nejúspěšnější.

2021 2022 2023
Cloud Business Process Services (BPaaS) 51 410 55 598 60 619
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 86 943 109 623 136 404
Cloud Application Services (SaaS) 152 184 176 622 208 080
Cloud Management and Security Services 26 665 30 471 35 218
Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 91 642 119 717 156 276
Desktop as a Service (DaaS) 2 072 2 623 3 244
Total Market 410 915 494 654 599 840

Odhadované útraty koncových uživatelů za služby veřejného cloudu (ceny jsou uváděny v jednotkách milionů dolarů)

Nag dále uvedl, že cloudové nativní funkce, jako je kontejnerizace, databázová platforma jako služba (dbPaaS) a umělá inteligence/strojové učení, obsahují rozmanitější funkce než komoditizované výpočetní služby, jako je IaaS nebo síť jako služba, což se odráží na jejich vyšší ceně.

SaaS zůstává největším segmentem trhu veřejných cloudových služeb, podle prognóz dosáhnou výdaje koncových uživatelů v roce 2022 176,6 miliardy dolarů. Společnost Gartner očekává u tohoto segmentu stabilní rychlost, protože podniky využívají více cest k uvedení SaaS na trh, například prostřednictvím cloudových tržišť, a nadále rozdělují větší monolitické aplikace na složitelné části pro efektivnější procesy DevOps.

Nově vznikající technologie v oblasti cloud computingu, jako je hyperscale edge computing a bezpečné přístupové služby (SASE), narušují související trhy a vytvářejí nové kategorie produktů, čímž vytvářejí další zdroje příjmů pro poskytovatele veřejných cloudů.

Zdroj: Gartner.com