Byznys IT

Firmám chybí odborníci i potřebné znalosti v IT bezpečnosti

Společnost Trend Micro zveřejnila výsledky svého nejnovějšího průzkumu zaměřeného na problematiku lidských zdrojů. Závěry vychází z dotazování 1 125 IT manažerů po celém světě a potvrzují jak všeobecný nedostatek odborníků z oblasti informačních technologií, tak především specialistů na kybernetickou bezpečnost.

Organizace musí hledat nové způsoby, jak zajistit bezpečnost své podnikové informační architektury – většina firem vidí řešení v pokročilých automatizačních technologiích založených na umělé inteligenci, širším vzdělávání a outsourcingu služeb pro prevenci i detekci hrozeb.

Situace se horší, připravte se

Stav na poli kybernetických hrozeb se zhoršuje, útočníci své postupy zdokonalují a vedle počtu zranitelností roste i množství bezpečnostních upozornění, na které musí organizace reagovat. Nedostatek odborníků i nejnovějších informací a kvalitních znalostí přitom výrazně zvyšuje nejen riziko, že kybernetičtí zločinci uspějí, ale také závažnost potenciálních důsledků a škod.

Nedostatečné pokrytí lidskými zdroji je podle analytické firmy Gartner hlavní přetrvávající překážkou pro zavádění nových a účinných bezpečnostních technologií. Navíc počet neobsazených pozic v oblasti kybernetické bezpečnosti by se měl do konce roku 2020 zvýšit z loňského jednoho milionu  o 50 %.

S ohledem na výše uvedené problémy se organizace začínají více obracet na třetí strany a celkově vzrůstá i v oblasti kybernetické bezpečnosti a její správy poptávka po outsourcingu. A to dokonce až na úroveň sdíleného dohledového centra (SOC), které zajišťuje bezpečnost chráněné podnikové informační architektury jako ucelenou službu. Konkrétním příkladem může být služba Trend Micro Managed Detection and Response, která nabízí tým odborníků sledujících a vyhodnocujících příchozí hrozby v režimu 24/7.

Mezi výhody outsourcingu v oblasti kybernetické bezpečnosti patří vysoká nahraditelnost konkrétních správců, jejich větší odborná znalost (chráněná firma nemusí školit své zaměstnance) a třetí strana je zárukou kontinuální vysoké kvality služeb (chráněná firma se nemusí obávat odchodu svých specialistů). Třetí strana spravující bezpečnost má přitom přístup pouze k bezpečnostním produktům, nikoli k datům – ta jsou i nadále uložená uvnitř infrastruktury chráněné firmy stejně, jako tomu bylo před outsourcingem.

„Množství hrozeb i jejich sofistikovanost kontinuálně roste, stejně jako složitost IT infrastruktury a počet koncových bodů, které je třeba chránit. Pro udržení potřebné úrovně bezpečnosti firmy mnohem častěji používají externí zdroje pro správu bezpečnosti. To jim zajistí potřebnou, a především kontinuální odbornost ke konkrétním bezpečnostním produktům,“ uvedla Pavlína Volková, regional account manager společnosti Trend Micro.