Trendy

Firemní kultura v remote prostředí

Je nesmírně těžké budovat firemní kulturu ve světě práce na dálku. Existují sice radosti jako happy hours na Zoomu a úlevy pro techniku jako vodní chlazení, ale zaměstnanci se upřímně řečeno cítí odloučeni a práce pro ně není nic jiného než účelová a nesmysluplná věc.

S prvními covidovými karanténami začali lidé budovat svá domácí pracoviště. Tato zkušenost mnohým připomněla četná přísloví ve smyslu: Člověk plánuje a Bůh se směje. O dva roky později většina zaměstnanců stále v nějaké formě pracuje z domova – a ještě nějakou dobu bude. Mnoho podniků totiž přijalo hybridní model práce, kdy otevírá své kanceláře zaměstnancům, kteří do nich chtějí, a ostatním umožňuje více či méně pracovat na dálku. Otázkou je, zda při takovéto formě práce lze cítit jakoukoli formu sounáležitosti, či nedejbože ctít firemní kulturu.

Zjišťujeme, že odcizení není fajn

Přes všechny triumfy práce na dálku zůstává sociální propojení jejím bolavým místem, její Achillovou patou. Jeden průzkum mezi 700 pracovníky na dálku, kteří dříve pracovali v kancelářích, ukázal, že sociální vazby jsou tím, co lidem v kancelářích nejvíce chybí, a předstihly tak i kancelářské vtipy, vyhrazený pracovní prostor či osobní pracovní schůzky. A přestože je to zjevně potřeba, většina firem ještě nepřišla na to, jak nejlépe zprostředkovat spojení ve virtuálním světě. Nikdo se už prostě (vyjma naprostých výjimek) nechce účastnit další virtuální happy hour nebo digitální party. Ale bez pocitu přátelství mezi spolupracovníky, tedy bez společného spojení přesahujícího společný seznam úkolů, se prostě dostaví únava.

Některé společnosti počítají s tím, že případný návrat do kanceláří napraví sociální strukturu pracoviště. Velké společnosti jako Google a Facebook, které během pandemie rozšířily svá portfolia nemovitostí, v minulosti využívaly kancelářské prostory k vytváření pocitu sdílené kultury – a budou v tom pokračovat. Mnoho dalších společností však přijalo práci na dálku a umožnilo některým (případně i všem) svým zaměstnancům zůstat v následujících měsících rozptýleni po světě jako částečky popelu v urnovém háji.

Opravdoví, tj. prosociálně orientovaní manažeři jsou hluboce znepokojeni. Práce na dálku má spoustu výhod, které vedou k tomu, že po dvou letech jejího vykonávání se někteří lidé odmítají vrátit do kanceláře. Zároveň je však mnohem méně pravděpodobné, že zaměstnanci, kteří neznají své spolupracovníky, nekomunikují s lidmi mimo svůj tým či nemají silné vazby, v tomtéž zaměstnání zůstanou. 

Jedním z největších ukazatelů udržení a angažovanosti může být to, zda máte v práci nejlepšího přítele. Bez osobních vazeb je to jen práce, je to jen seznam úkolů, nemůže vzniknout žádná loajalita k firmě. Gigoví pracovníci mohou vykonávat stejné úkoly pro různé společnosti. Lidé se stále mohou cítit produktivní, dokonce spokojení, když pracují sami. Ale když práce působí transakčně, je velmi snadné vyměnit jeden notebook za druhý. Pak však není divu, že fluktuace zaměstnanců je tak vysoká.

Lze to řešit (oh, wait) i digitálně…

Kultura na pracovišti je ve své podstatě definována sdílenými normami a rutinou. Něco tak banálního jako káva zdarma vytváří rutinu v kanceláři, aby se zaměstnanci mohli setkávat. V nejlepším případě tyto drobné interakce otevírají dveře k přátelství nebo spolupráci. I když se tak nestane, dávají lidem pocit, že patří do větší skupiny. Práce na dálku tuto rutinu zpochybňuje: už je jedno, kdy lidé přicházejí, kdy odcházejí, co si oblékají a s kým komunikují. 

Jednou z velkých výhod práce na dálku je možnost pracovat ve svém volném čase a v teplácích, pokud se tak rozhodnete. Může však také způsobit, že se zaměstnanci cítí odloučení a nejsou si jisti, kdy je vhodné napsat spolupracovníkovi nebo jak začít konverzaci o něčem, co nesouvisí s prací. Existují dnes dokonce digitální platformy (jako třeba digitální lobby Cleary, virtuální kancelář Tandem či startup Donut integrovaný se Slackem), které se snaží dané problémy řešit, ale těmi se v tomto textu zabývat nebudeme. 

… zkusíme ale i něco konkrétnějšího

Z velmi dobrých 16 rad Forbesu na podporu firemní kultury v remotu vybíráme deset nejlepších. Ať vám slouží! Nechte se inspirovat třeba jimi, případně se zeptejte kolegů, co jim funguje, co je baví, co se jim líbí. Je to také cesta ke sdílení – a tím pádem k lepšímu životu, který je, co si budeme povídat, přece jen sooo krátký. 

1. Nejprve budujte důvěru

Důvěra ve vzdáleném prostředí je klíčová. Vedoucí a členové týmu si musí navzájem důvěřovat, což se stává základním stavebním kamenem firemní kultury. Opakování: základním stavebním kamenem firemní kultury je důvěra. Od začátku (i do případného konce) na to myslete, vzbuzujte důvěru a buď důvěryplní i důvěryhodní.

2. Pohoda zaměstnanců musí být vždy v popředí

Udělejte z pohody a psychické bezpečnosti zaměstnanců hlavní základy své kultury. Pokud lidé pracují na dálku, fyzická vzdálenost by neměla vytvářet emocionální odstup mezi zaměstnanci ani strach z vyjádření názorů a individuálních potřeb. Co takhle starost o wellness zaměstnanců? Dobře odpočatý zaměstnanec, například po dobré sauně, je dobrý zaměstnanec. A samozřejmě, jakákoli podpora v aktivním životě zaměstnanců okysličuje jejich tkáně, mozky i loajalitu.

3. Chce to správné technické nástroje

Firemní kulturu posilujeme nástroji pro práci na dálku. Používejte softwarové platformy pro řízení výkonnosti, čímž jasně sdělujete priority zleva doprava a udáváte pracovní tón. Využívejte Slack, nebo třeba Teams – pokud je používáte správně, můžete spolupracovat jako soudržný tým se stejnými cíli a úkoly skoro stejně dobře jako v kanceláři.

4. Zaměřte se na týmovou práci

Když se lidé poznají v malých skupinách, začnou se mít rádi; když se mají rádi, chtějí pro sebe navzájem odvádět dobrou práci. Do těchto interakcí přirozeně pronikají firemní hodnoty, jako je třeba péče o zaměstnance. Kultura rovná se osobnost – a vaše osobnost se projevuje, tedy osobnost nadřízeného, když pravidelně komunikujete se svými zaměstnanci. Proto: máte-li kohokoli v hierarchii „pod sebou“, vnímejte fluidum své osobnosti a řízeně s ním nakládejte.

5. Upřednostněte dobrou komunikaci

Komunikace je klíčová! Zavádějte technologie, které udržují spojení mezi lidmi. Aktivně podporujte zapojení mezi jednotlivými odděleními v různých pomyslných patrech společnosti. Podporujte každodenní účast ve skupinových diskusích či interakce mezi zaměstnanci, které přesahují rámec pracovních rozhovorů. Informujte lidi o novinkách a oznámeních společnosti, organizujte online akce či challenges. Nikdy nezapomínejte na hodnotu lidského kontaktu.

6. Identifikujte výzvy zaměstnanců

Jedním z nejlepších způsobů, jak vybudovat vítěznou kulturu ve vzdáleném prostředí, je identifikovat různé výzvy, kterým zaměstnanci čelí při výkonu své práce, spolu s pravděpodobnými řešeními, jak tyto výzvy řešit. Například od rodičů s dětmi by se nemělo očekávat, že se budou účastnit schůzek v době, kdy je rozvážejí do škol, či je z nich vyzvedávají. Zkuste si najít více takových výzev a propojujte je ve funkční celek. To je výzva, co?

7. Podporujte vazby mezi zaměstnanci

Pokud zaměstnanci pracují na dálku, najděte způsoby podpoření jejich propojení tak, aby se cítili zapojeni a podporováni. Co třeba používání jednotných značek od oblečení po techniku? Správné firemní vybavení poskytnuté ve správný čas a správným způsobem může zlepšit týmovou práci, podpořit začlenění zaměstnanců a usnadnit práci na dálku. Značkové zboží může oživit firemní kulturu, takže jeho případné využití dobře promyslete.

8. Vytvoření skupinového prostředí online pro zaměstnance

Vytvářejte online skupinová prostředí, ve kterých můžete s kolegy spolupracovat, synergicky se rozvíjet, diskutovat, komunikovat a hlavně samozřejmě pracovat. Každé oddělení ve vaší organizaci může mít chatovací místnosti Skype s hlavní chatovací místností pro firemní oznámení a konverzace. Může to být skvělý způsob, jak udržovat kamarádství a podporovat firemní kulturu, kterou si přejete, aby vaše organizace měla. Nezapomeňte na humor!

9. Podporujte chvíle neformální interakce

Interakce mezi vedoucími pracovníky a jejich týmy fungují jako základ pro vytváření tolik potřebné sociální jednoty, kterou organizace tak potřebují. Abyste udrželi kreativitu a spolupráci v chodu, vraťte zpět do hry drobné a zdánlivě neefektivní momenty, jako jsou: přechodný čas mezi schůzkami na rozhovor či svačinu. Technokracie nesmí vstoupit do vaší práce online. A nezapomeňte: efektivně prokrastinující zaměstnanec bývá spokojenější než ten, který nikdy neprokrastinuje.

10. Zjišťujte si stále více o svém týmu

Firemní kultura není něco, na co se dá sáhnout. Její udržování je postaveno na vzájemném respektu a cestě k dosažení společných cílů. Při inspiraci vašich zaměstnanců na dálku je třeba přehodnocovat očekávání. Vedoucí pracovníci, využijte tuto příležitost k tomu, abyste se o svém týmu dozvěděli více. Pomozte vytvořit novou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a hlavně – investujte do udržení týmu pohromadě. Protože: TÝM JE NEJVÍC.

Závěrem

Pro společnosti neexistuje žádný jednoznačný způsob, jak budovat kulturu ve světě práce na dálku. Existuje dostatek výzkumů o tom, jak navrhovat fyzické kancelářské prostory s ohledem na spolupráci a kulturu, ale ne pro virtuální kanceláře. Přesto je docela jisté, že řešení není více virtuálních happy hours. První výzkumy dopadu věcí, jako jsou společenské akce na Zoomu, zjistily, že neexistuje žádná souvislost mezi frekvencí virtuálních společenských interakcí a pohodou. 

Virtuální pomocníci jako Cleary či Donut mohou zlepšit komunikaci na pracovišti, ale nebudou se díky nim lidé nebudou cítit propojenější. Je to jako povrchní interakce na sociálních sítích, pouhý lajk na fotce neznamená skutečné spojení.

Cena za toto ztracené spojení je větší než jen nespokojení, neangažovaní nebo odcházející zaměstnanci. Firmy mohou přicházet o inovace, jež vycházejí z těch, kdo vědí, jak spolupracovat. 

Proto, lepší než lamentovat nad tím, jak to je a jak to bylo a jaké by to mohlo být, je říct si: Je to tak, jak to je. A něco s tím zkusit udělat. 

Zdroje

https://www.wired.com/story/tough-build-corporate-culture-remote-work/ 

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/06/30/16-ways-to-preserve-company-culture-in-a-remote-environment/?sh=29fa1ba57e6a