Trendy

Filip Malina (WIA): Firmy často podceňují své internetové připojení

Tagy:
redakce19.7.2022

Fungování společností je dnes z drtivé většiny závislé na internetu, přesto však neřeší kvalitu připojení. Jaké jsou vlastně rozdíly mezi domácím a firemním způsobem připojení k internetu?

Stejně jako elektřina, je dnes internet nedílnou součástí našich životů, ať už soukromých, tak i těch pracovních. Firmy se dnes bez internetu prakticky neobejdou. Jsou na něm závislé nejen jejich systémy, ale také prodej, externí i interní komunikace – zkrátka vše, co potřebuje společnost pro svůj chod. I krátkodobé výpadky mohou firmě způsobit provozní problémy a tím zvýšit náklady na provoz.

Přitom za těmito výpadky a problémy mnohdy stojí malá, často však přehlížená skutečnost – připojení k internetu. Společnosti většinou adoptují připojení k internetu, které využívá správce budovy, anebo je dostupné v dané lokalitě. Ve velkém množství případů však jde o připojení určené pro domácnosti, kde nejsou garance plného nepřetržitého provozu.

„Když se bavíme se zástupci společností o jejich internetovém připojení, jsou často velmi zaskočení rozdíly mezi firemním a soukromým připojením,” zmínil Filip Malina, výkonný ředitel poskytovatele telekomunikačních služeb, společnosti WIA.

Filip Malina, výkonný ředitel poskytovatele telekomunikačních služeb, WIA

Rozdíly jsou podstatné. Spolehlivost internetového připojení je dána jednak použitou technologií pro připojení zákazníka, způsobem zálohování připojení a v neposlední řadě i kvalitou páteřní sítě poskytovatele. Kvalita, stabilita a garance připojení stojí na technologii poslední míle, tedy jakým způsobem se dostane internet až do kanceláře.

„Pro firmy používáme optické nebo pevné přípojky, ať už na naší vlastní technologii nebo od prověřených dodavatelů. V první řadě, pokud je k dispozici, volíme optiku. Pokud není k dispozici optika, volíme radiové spoje v licencovaných pásmech, kde je zaručeno, že nedojde k rušení, a to i v případě špatného počasí,” vysvětluje přístup společnosti WIA k připojení firem Filip Malina.

Za kvalitou připojení se však skrývají další atributy, jako je například podpora nebo dohoda o dodávce služeb (SLA). To se týká především výpadků, které jsou aktivně monitorovány v režimu 24/7 a v případě potřeby řešeny okamžitě bez nutnosti zákazníkova hlášení výpadku.

S tím souvisí i garantovaný čas odstranění poruchy, který u domácích přípojek prakticky není. „Pokud firma potřebuje mít záruku, že jim internet pojede nepřetržitě, jsme schopni zajistit zálohu primární přípojky. Jakmile je z nějakého důvodu primární přípojka nedostupná, tak to okamžitě router na straně zákazníka pozná a přepne provoz na záložní přípojku. Toto přepnutí trvá do půl minuty, proto se o tom většina uživatelů ani nedozví,” vyzdvihuje Filip Malina jeden z největších rozdílů oproti domácím přípojkám.

Domácí přípojky, na nichž každodenně pracuje celá řada zaměstnanců na home office, mají podle šéfa pražské telekomunikační společnosti WIA ještě jeden neduh, a tím je bezpečnost dat. „Víme, jak jsou firmy citlivé na svá data. Ne všechny ale využívají zabezpečené připojení přes VPN, a tak nemají kontrolu nad tím, přes které připojení se jejich zaměstnanci, pohybující se mimo kanceláře, připojují do firemních systémů,” vysvětluje Filip Malina a dodává: „U našich zákazníků však vidíme první vlaštovky, které si uvědomují, že musí svým zaměstnancům zajistit stabilní a bezpečné internetové připojení. Právě kvalitní připojení s ochranou dat totiž dodává potenciál k vyšší produktivitě.”

Zdroj: WIA