Zprávy

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze otevře Laboratoř etického hackování

V současné době roste důležitost zabezpečení IT systémů a je tak stále větší poptávka po erudovaných odbornících, kteří se věnují právě oboru bezpečnost. FIT ČVUT i NN Group si jsou vědomy potřeby vzdělávání těchto specialistů, a proto se společně rozhodly otevřít novou Laboratoř etického hackování (HackingLab).

Úkolem etického hackování je simulovat aktivity reálných útočníků tím, že se hledají slabiny systému s cílem zvýšení jeho bezpečnosti. Tato činnost je legální a etická, a obvykle probíhá ve spolupráci s majitelem či administrátorem systému.

„Jsem velmi rád, že se nám s ČVUT podařilo otevřít laboratoř, jejímž primárním cílem je podpořit rozvoj mladých odborníků v oblasti IT bezpečnosti v ČR. Během slavnostního otevření laboratoře předvedeme praktickou ukázku krádeže přihlašovacích údajů a její detekce. Dále ukážeme, jak prostřednictvím softwarových nástrojů, jimiž je laboratoř vybavena, mohou týmy specialistů chránit majetek v komerčním prostředí,” uvedl Ronald Lipták, ředitel NN IT Hubu v Praze.

„Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze akreditovala studijní obory specializované na bezpečnost počítačových systémů a sítí a její absolventi jsou v praxi velmi žádáni. I nadále se FIT snaží budovat kvalitní a moderní zázemí, kde si budou moci studenti vyzkoušet teorii v praxi. Laboratoř je k dispozici jak pro bakalářské, tak i pro magisterské předměty, kterými jsou například Systémová a síťová bezpečnost nebo Etické hackování,“ doplnil vedoucí laboratoře Róbert Lórencz.

V laboratoři je vytvořeno prostředí, kde si studenti budou moci vyzkoušet, jak napadnout různé IT systémy. Jeden z počítačů je navíc určen pro ofenzivní roli studenta, který má k dispozici řadu nástrojů k napadení systému s bezpečnostními chybami a zranitelnými místy, které může využít. Tato slabá místa nejsou na první pohled zcela zřejmá, ale právě tímto způsobem se je studenti naučí odhalit, aby je mohli později lépe bránit. Získají tak jedinečnou příležitost pochopit souvislosti při pohledu na tuto problematiku z obou stran a zkušenosti, které jim pomohou v praxi.